Onrechtmatige daad en wanprestatie

Aansprakelijkheid kan op verschillende manieren ontstaan. De twee meest voorkomende en bekende zijn de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en de contractuele aansprakelijkheid. In beide gevallen kan een vordering of verbintenis uit schadevergoeding ontstaan.

Een advocaat behandelt alle soorten aansprakelijkheidszaken en staat u graag bij. Door bemiddeling, onderhandeling of procederen zal een advocaat er alles aan doen om uw zaak tot een goed einde te brengen.

Wat is een onrechtmatige daad?

Een onrechtmatige daad is een:

 • Inbreuk op een recht of
 • Een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of
 • Een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.

Ontelbaar veel handelingen kunnen als onrechtmatige daad worden bestempeld. Een voorbeeld is het met een voetbal intrappen van een ruit. Een ander voorbeeld is het aanrijden van een fietser met een auto. Ook het nalaten van het nemen van voorzorgsmaatregelen kan een onrechtmatige daad inhouden: het open laten staan van een kelderluik zonder afzetting.

Aan vijf voorwaarden moet zijn voldaan wil sprake zijn van een onrechtmatige daad die verplicht tot schadevergoeding:

 • Een onrechtmatige gedraging (doen of nalaten, zie hierboven)
 • De daad moet toe te rekenen zijn aan de dader
 • Er is schade
 • Een causaal verband tussen de daad en de schade (de schade is een gevolg van de daad)
 • Relativiteit (de onrechtmatige daad is jegens u gepleegd (uw belang))

Als aan deze voorwaarden is voldaan ontstaat een verbintenis uit onrechtmatige daad. De schuldeiser heeft het recht schadevergoeding te verkrijgen van de schuldenaar (dader). Op de schuldenaar rust de verbintenis om de schuldeiser schadeloos te stellen. Bij de vaststelling van de schadevergoeding wordt rekening gehouden met de eigen schuld. Dit houdt in dat wanneer de schuldeiser ook zelf (deels) heeft bijgedragen aan de ontstane schade, de schadevergoeding kan worden verminderd. Een advocaat kan voor u beoordelen wie aansprakelijk is voor uw schade en het schadevergoedingstraject inzetten.

Wat is wanprestatie?

Naast de onrechtmatige daad is het mogelijk dat een contractspartij aansprakelijk wordt gesteld voor schade die u heeft geleden. Het verschil met de onrechtmatige daad zit in het feit dat bij de contractuele vorm van aansprakelijkheid reeds verbintenissen en verplichtingen bestaan tussen de partijen.

Hoe verloopt een procedure bij wanprestatie?

Wanprestatie ontstaat wanneer een of meerdere partijen de verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet tijdig of onjuist zijn nagekomen en dit aan de partij(en) kan worden toegerekend. Als eenmaal sprake is van wanprestatie kunt u de nakoming van de overeenkomst vorderen. Indien dit geen effect heeft kunt u de schuldenaar een laatste waarschuwing geven: de ingebrekestelling. Zonder actie door de schuldenaar treedt het verzuim in, als de fatale termijn uit de ingebrekestelling onbenut blijft. Wanneer nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is, treedt het verzuim onmiddellijk in. U hoeft dan geen ingebrekestelling in te zetten.

De gevolgen van het verzuim kunnen vergaand zijn. Een aantal mogelijke scenario’s:

 • Geldleningen worden in het geheel opeisbaar door de schuldeiser
 • De schuldeiser kan uitvoering in natura vorderen via de rechter
 • De schuldeiser kan schadevergoeding vorderen en wettelijke rente begint te lopen
 • Ontbinding van de overeenkomst
 • Opschorten verplichtingen door de schuldeiser
 • Pand- en hypotheekrechten kunnen worden ingeroepen

Wanprestatie kan grote gevolgen hebben voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar. Een advocaat staat zowel schuldeisers als schuldenaars bij wanneer sprake is van wanprestatie. Na een eerste beoordeling van uw zaak zal een advocaat u vertellen wat uw kansen zijn en of u recht op schadevergoeding heeft.

Omnius is het grootste netwerk in Nederland van zelfstandige en onafhankelijke advocatenkantoren. Ruim 50 kantoren vormen samen het Omnius Advocatennetwerk.

Bel nu voor advies:

Gratis intakegesprek

Voeg eventueel een of meerdere document(en) toe

verwijderen

Ik ga akkoord met het privacy statement en de werkwijze.Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden.
 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 166 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden

  8.0

Omnius helpt u verder

 • Stap 1: Bel, mail of app onze juristen van de intakebalie
 • Stap 2: Bespreek uw juridische oplossingen
 • Stap 3: Kies de beste oplossing voor uw situatie
Beschikbaar vanaf
Neem contact op
Stel uw vraag via WhatsApp
06 - 21 29 20 19

De intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
08:00-20:00 uur
08:00-20:00 uur
08:00-20:00 uur
08:00-20:00 uur
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Feestdagen
08:00-20:00 uur
12:00-16:00 uur
12:00-16:00 uur
Gesloten

Stel uw vraag

Voeg eventueel een of meerdere document(en) toe

verwijderen

Ik ga akkoord met het privacy statement en de werkwijze.Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden.

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 166 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 166 advocaten en meer dan 57 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.