Hulp nodig bij het aanvechten van een disciplinaire straf of strafontslag?

Dreigt u na het plegen van plichtsverzuim een straf te krijgen of ontslagen te worden? U heeft als ambtenaar een voorbeeldfunctie en ongeoorloofde gedragingen kunnen u worden toegerekend. Dit kan vergaande gevolgen voor u hebben. Het hangt van uw functie af welke sancties opgelegd kunnen worden. Schakel een advocaat ambtenarenrecht in voor advisering, een bezwaar-of beroepschrift of bemiddeling.

Of bel direct 088 – 629 00 29

Wanneer wordt een disciplinaire straf opgelegd aan een ambtenaar?

Als u zich als ambtenaar misdraagt is het mogelijk dat u een disciplinaire straf opgelegd krijgt. Dit is alleen mogelijk wanneer sprake is van plichtsverzuim. Er is sprake van plichtsverzuim als u een door de werkgever vastgesteld voorschrift overtreedt, of iets doet of nalaat dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen. Bij het overtreden van enig voorschrift kunt u denken aan het overtreden van voorschriften van het ambtenarenreglement of enige andere rechtspositieregeling, maar ook ambtsinstructies, werkvoorschriften en dienstopdrachten. Bij het doen of nalaten van iets dat een ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen, gaat het voornamelijk om schendingen van niet in het ambtenarenreglement opgenomen gedragsnormen. Deze normen zijn vager en kunnen in tijd en plaats verschillen en worden ook bepaald door de functie die u vervult.

Wat valt onder plichtsverzuim?

Bij plichtsverzuim kunt u denken aan:

 • Diefstal van eigendommen van de werkgever 
 • Overtreden van voorschriften van het ambtenarenreglement, ambtsinstructies, werkvoorschriften, etc. 
 • Gebruik van geweld tegen collega’s of derden 
 • Als belastingambtenaar een onjuiste belastingaangifte indienen 
 • Een politieagent met losse handjes in privé

Maar ook het bij herhaling overtreden van een voorschrift, zoals het niet op tijd op het werk verschijnen en het niet nakomen van verplichtingen tot re-integratie, kunnen leiden tot een disciplinair ontslag. 


Ambtenaren hebben een voorbeeldfunctie. Ook ongeoorloofde gedragingen in de privésfeer kunnen u worden toegerekend. De gevolgen van plichtsverzuim kunnen vergaand zijn. Het hangt van de functie van de ambtenaar af welke sancties opgelegd kunnen worden.

Wat zijn de mogelijke straffen die aan een ambtenaar opgelegd kunnen worden?

 • Schriftelijke berisping
 • Buitengewone dienst op andere dagen dan zondag en de voor de ambtenaar geldende kerkelijke feestdagen, zonder beloning of tegen een lagere dan de normale beloning en wel voor ten hoogste 6 uren met een maximum van 3 uren per dag
 • Vermindering van het recht op jaarlijkse vakantie met ten hoogste 1/3 van het aantal uren, waarop in het desbetreffende kalenderjaar aanspraak bestaat;  
 • Gehele of gedeeltelijke inhouding van salaris tot een bedrag van ten hoogste het salaris over een halve maand
 • Vaststelling van het salaris op een bedrag in de voor de ambtenaar geldende salarisschaal dat maximaal twee jaarlijkse periodieke salarisverhogingen minder bedraagt dan ingevolge de op hem van toepassing zijnde bezoldigingsregeling behoort te gelden, of indien voor het door de ambtenaar beklede ambt geen salarisschaal geldt, vermindering van het salaris met ten hoogste 5%, een en ander voor de tijd van niet langer dan twee jaren
 • Het niet toekennen van periodieke salarisverhogingen gedurende ten hoogste vier jaren
 • Uitsluiting voor de tijd van ten hoogste vier jaren van indeling in een salarisschaal waarvoor een hoger maximumsalaris geldt, indien zodanige indeling anders volgens de daarvoor geldende regeling zou hebben plaatsgevonden
 • Indeling in een salarisschaal waarvoor een lager maximumsalaris geldt dan dat verbonden aan de salarisschaal welke ingevolge de van toepassing zijnde bezoldigingsregeling behoort te gelden, een en ander al dan niet voor een bepaalde tijd en met of zonder vermindering van bezoldiging
 • Verplaatsing, al dan niet met verlening van een tegemoetkoming in mogelijke verplaatsingskosten tot ten hoogste het bedrag, dat in geval van verplaatsing in het belang van de dienst zou kunnen worden verleend krachtens het Verplaatsingskostenbesluit 1989
 • Schorsing voor een bepaalde tijd met gehele of gedeeltelijke inhouding van bezoldiging
 • Ontslag

Wat te doen bij disciplinair ontslag (strafontslag)?

Het strafontslag is de meest ingrijpende disciplinaire straf die kan worden opgelegd. Plichtsverzuim dat zo ernstig is, kan leiden tot ontslag zonder recht op een WW-uitkering . Het ontslag is in die zin te vergelijken met het ontslag op staande voet. Alleen ernstige vormen van plichtsverzuim kunnen zorgen voor disciplinair ontslag: 

 • Het gebruik van geweld op de werkvloer 
 • Verduistering van (publiek) geld 
 • Bedreiging van collega’s of leidinggevenden 
 • Fraude

Strafontslag heeft zulke vergaande gevolgen voor u als ambtenaar, dat u zo snel mogelijk juridisch advies nodig heeft. Zonder werk en uitkering kunt u in financiële moeilijkheden raken. Bovendien wordt uw goede naam aangetast door het oneervolle ontslag. Een advocaat kan namens u bezwaar aantekenen tegen het ontslag en via een spoedprocedure voor de rechtbank trachten het ontslagbesluit te schorsen en loondoorbetaling af te dwingen.

Wanneer kan een ambtenaar regulier ontslagen worden?

Een ambtenaar kan vanwege vijf redenen worden ontslagen:

 • Bedrijfseconomisch ontslag
  Een reorganisatie kan ervoor zorgen dat uw baan overbodig wordt. Via het bedrijfseconomisch ontslag kunt u worden ontslagen. Uw werkgever moet er echter wel voor zorgen dat u wordt herplaatst.
   
 • Ongeschiktheidsontslag
  Disfunctioneren van de ambtenaar maakt het mogelijk dat ontslag vanwege ongeschiktheid volgt. Dit ontslag moet wel zorgvuldig worden onderbouwd.
   
 • Verstoorde arbeidsrelatie
  De verstoorde arbeidsrelatie is een restcategorie. Indien geen van de andere ontslagredenen van toepassing is kan een beroep worden gedaan op deze grond. Van een verstoorde arbeidsrelatie is bijvoorbeeld sprake wanneer er een vertrouwensbreuk is ontstaan tussen de ambtenaar en de werkgever.
   
 • Arbeidsongeschiktheid
  Na twee jaren arbeidsongeschiktheid mag uw werkgever u ontslaan als er geen zicht is op herstel of een duurzame re-integratie. Ook wanneer u nog steeds ziek of arbeidsongeschikt bent.
   
 • Strafontslag
  Bij ernstig plichtsverzuim kunt u worden ontslagen (zie hierboven).

Tegen een ontslagbesluit kunt u een bezwaarschrift indienen. Door hun jarenlange ervaring in het ambtenarenrecht kunnen de advocaten alle relevante feiten en omstandigheden aanvoeren om uw ontslag ongedaan te maken, of een ruime ontslagvergoeding of bovenwettelijke uitkering te verkrijgen. 

Omnius is het grootste netwerk in Nederland van zelfstandige en onafhankelijke advocatenkantoren. Ruim 158 kantoren vormen samen het Omnius Advocatennetwerk.

Gratis intakegesprek

"*" geeft vereiste velden aan

Voeg eventueel een of meerdere document(en) toe
Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 1 GB.
  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

  Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden.
  • 7 dagen per week bereikbaar

   Ook ’s avonds en in het weekend
  • Omnius Keurmerk

   Uw garantie voor service en kwaliteit
  • Juridische hulp in elke situatie

   Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
  • Overal in Nederland

   Het grootste juridische netwerk van Nederland met 331 advocaten
  • Als beste beoordeeld

   Op basis van 1951 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden

   8.2

  Omnius helpt u verder
  • Stap 1: Bel, mail of app onze juristen van de intakebalie
  • Stap 2: Bespreek uw juridische oplossingen
  • Stap 3: Kies de beste oplossing voor uw situatie
  Bel met de intakebalie
  088 - 629 00 29
  Beschikbaar vanaf
  Neem contact op
  Stel uw vraag via WhatsApp
  06 - 21 29 20 19

  De intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar.

  Maandag
  Dinsdag
  Woensdag
  Donderdag
  08:00-18:00 uur
  08:00-18:00 uur
  08:00-18:00 uur
  08:00-18:00 uur
  Vrijdag
  Zaterdag
  Zondag
  Feestdagen
  08:00-18:00 uur
  09:00-17:00 uur
  12:00-16:00 uur
  Gesloten

  Stel uw vraag

  "*" geeft vereiste velden aan

  Voeg eventueel een of meerdere document(en) toe
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 1 GB.
   Hidden
   Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

   Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden.
   Zo kan het dus ook

   Waarom Omnius?

   Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

   Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

   • 7 dagen per week bereikbaar

    Ook ’s avonds en in het weekend
   • Omnius Keurmerk

    Uw garantie voor service en kwaliteit
   • Juridische hulp in elke situatie

    Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
   • Overal in Nederland

    Het grootste juridische netwerk van Nederland met 331 advocaten
   • Als beste beoordeeld

    Op basis van 1951 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
    8.2

   Over ons

   Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

   Met 331 advocaten en meer dan 158 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

   Er zijn advocaten gevonden.

   Klik hier voor de resultaten.