Wanprestatie

Een geleverde zaak moet altijd aan de overeenkomst beantwoorden, dit wordt de conformiteit genoemd. Voldoet de geleverde zaak niet aan de afspraken in een overeenkomst, dan is er sprake van een wanprestatie. Wanprestatie kan een geldige reden zijn om een overeenkomst te ontbinden. Er kan worden gevorderd dat de overeenkomst alsnog nagekomen moet worden. Heeft dit geen effect, dan kan de schuldeiser een laatste waarschuwing geven: de ingebrekestelling. Komt de andere partij de afspraken niet na of heeft u een ingebrekestelling gekregen? Neem dan contact op met een contractenrecht advocaat uit het Omnius Advocatennetwerk.

 • Bel, mail of app voor een gratis intake
 • 7 dagen per week bereikbaar
 • Hulp van deskundige contractenrecht advocaten

Wanprestatie kan grote gevolgen hebben voor zowel de schuldeiser als de schuldenaar. Een contractenrecht advocaat van Omnius staat zowel schuldeisers als schuldenaars bij wanneer sprake is van wanprestatie. Na een eerste beoordeling van uw zaak zal een advocaat u vertellen wat uw kansen zijn en of u recht op schadevergoeding heeft.

Bereikbaarheid intakebalie

Maandag t/m vrijdag: 08.00 – 20.00 uur
Zaterdag en zondag: 12.00 – 16.00 uur

Wat is wanprestatie?

Bij wanprestatie wordt een verbintenis niet nagekomen en is de schuldenaar in verzuim. Een wanprestatie is in artikel 74 en 81 tot en met 83 van het Burgerlijk Wetboek vastgelegd en wordt officieel een tekortkoming in de nakoming genoemd.

Wanprestatie: artikel 6:74 BW

 1. Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend.
 2. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt lid 1 slechts toepassing met inachtneming van hetgeen is bepaald in de tweede paragraaf betreffende het verzuim van de schuldenaar.

Uitleg artikel 6:74 BW

Een verbintenis is een rechtsgeldige prestatieverplichting. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een dienst of een betaling. Eenvoudig gezegd komt wanprestatie op het volgende neer:

 • Lid 1 beschrijft dat het slachtoffer (schuldeiser) recht heeft op een schadevergoeding van de schuldenaar wanneer een verbintenis niet wordt nagekomen. Het is hierbij wel van belang dat de tekortkoming te wijten is aan de schuldenaar, vandaar dat ook wel gesproken wordt van toerekenbare tekortkoming in nakoming. Bij overmacht is er bijvoorbeeld geen sprake van wanprestatie.
 • Lid 2 beschrijft dat er nog geen sprake is van wanprestatie wanneer nakoming nog mogelijk is. De schuldenaar moet dan eerst in verzuim zijn.

Verschil wanprestatie en onrechtmatige daad

Het verschil met de onrechtmatige daad zit in het feit dat bij wanprestatie reeds verbintenissen en verplichtingen bestaan tussen de partijen.

Een onrechtmatige daad is het uitvoeren of nalaten van een handeling waarbij in strijd met de wet of maatschappelijke normen schade wordt toegebracht aan een ander. Uit een onrechtmatige daad ontstaat een verbintenis: de schuldenaar is een schadevergoeding verschuldigd aan de schuldeiser. Pas wanneer niet aan deze verplichting wordt voldaan, is er sprake van een wanprestatie.

Hoe verloopt een procedure bij wanprestatie?

Wanprestatie ontstaat wanneer een of meerdere partijen de verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet tijdig of onjuist zijn nagekomen en dit aan de partij(en) kan worden toegerekend. Als eenmaal sprake is van wanprestatie kunt u de nakoming van de overeenkomst vorderen. Indien dit geen effect heeft, kunt u de schuldenaar een laatste waarschuwing geven: de ingebrekestelling. Zonder actie door de schuldenaar treedt het verzuim in als de fatale termijn uit de ingebrekestelling onbenut blijft. Wanneer nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is, treedt het verzuim onmiddellijk in. U hoeft dan geen ingebrekestelling in te zetten.

Ingebrekestelling

Komt iemand zijn afspraken niet na, dan kunt u een schriftelijke, aangetekende aanmaning sturen. Daarin geeft u de schuldenaar een redelijke termijn om alsnog de verplichtingen na te komen. Wat redelijk is hangt af van de situatie, maar meestal gaat het om een termijn van twee weken. In principe geeft u hiermee de andere partij een laatste kans om de afspraken na te komen. Dat kan gaan om een verkoper of leverancier die niet levert, maar ook om een klant die niet betaalt.

Verzuim

Gaat de schuldenaar niet binnen een bepaalde termijn op de ingebrekestelling in, dan is er sprake van verzuim. Is de wanprestatie zo groot dat nakoming überhaupt niet meer mogelijk is, dan treedt het verzuim onmiddellijk in. De gevolgen van het verzuim kunnen vergaand zijn. Een aantal scenario’s dat kan voorkomen is:

 • Geldleningen worden in het geheel opeisbaar door de schuldeiser
 • De schuldeiser kan uitvoering in natura vorderen via de rechter
 • De schuldeiser kan schadevergoeding vorderen, in dat geval begint de wettelijke rente te lopen
 • Ontbinding van de overeenkomst
 • Opschorten verplichtingen door de schuldeiser
 • Pand- en hypotheekrechten kunnen worden ingeroepen

Omnius Advocatennetwerk

De contractenrecht advocaten uit het Omnius Advocatennetwerk zijn erg ervaren en bekwaam op het gebied van wanprestatie. Ze staan zowel schuldeisers als schuldenaren bij als er sprake is van wanprestatie. Wilt u de schade beperken of bent u benieuwd of u recht heeft op een schadevergoeding? Neem dan contact op met een contractenrecht advocaat door gratis te bellen naar 088 629 00 29 of een WhatsApp-bericht te sturen naar 06 21 29 20 19.

Omnius is het grootste netwerk in Nederland van zelfstandige en onafhankelijke advocatenkantoren. Ruim 50 kantoren vormen samen het Omnius Advocatennetwerk.

Omnius helpt u verder

 • Stap 1: Bel, mail of app onze juristen van de intakebalie
 • Stap 2: Bespreek uw juridische oplossingen
 • Stap 3: Kies de beste oplossing voor uw situatie
Beschikbaar vanaf zo 12:00
Neem contact op
Stel uw vraag via WhatsApp
06 - 21 29 20 19

De intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
08:00-20:00 uur
08:00-20:00 uur
08:00-20:00 uur
08:00-20:00 uur
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Feestdagen
08:00-18:00 uur
12:00-16:00 uur
12:00-16:00 uur
Gesloten

Stel uw vraag

Voeg eventueel een of meerdere document(en) toe

verwijderen

Ik ga akkoord met het privacy statement en de werkwijze.

Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden.

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 350 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1784 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met ruim 200 advocaten en meer dan 60 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.