Pacht

Grond kan worden gekocht, worden gehuurd of worden gepacht. Voor ondernemingen – en in het bijzonder voor agrariërs – is het belangrijk goed stil te staan bij de gevolgen die deze constructies met zich meebrengen. Een gespecialiseerde pacht advocaat kan u adviseren welke optie het beste past bij uw situatie.

Wat is het verschil tussen pacht en erfpacht?

Pacht en erfpacht lijken sterk op elkaar, maar zijn niet hetzelfde. De pacht is namelijk een bijzondere overeenkomst en de erfpacht is een zakelijk recht. Voor pacht zijn de regels grotendeels van dwingend recht. Dat houdt in dat partijen niet kunnen afwijken van de wet.

De erfpacht is echter niet gebonden aan strikte regels: zo is er geen sprake van prijstoetsing door de grondkamer en geen eerste recht van koop of een recht op indeplaatsstelling voor eventuele opvolgers. Die beperkingen gelden wel voor de pachtovereenkomst.

Zowel pacht als erfpacht kunnen worden gebruikt om grond aan een agrariër uit te geven. Een voordeel van erfpacht is dat er een hypotheekrecht op de grond gevestigd kan worden. Dit vergroot de financieringsmogelijkheden voor ondernemingen.

Wat is landbouw?

Pacht wordt vaak gebruikt om agrariërs grond te laten gebruiken. De wet eist dat de reguliere pacht betrekking heeft op landbouw:

Pacht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verpachter, zich verbindt aan de andere partij, de pachter, een onroerende zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken ter uitoefening van de landbouw en de pachter zich verbindt tot een tegenprestatie.

Wat landbouw precies is staat in de wet opgesomd:

 • Akkerbouw
 • Weidebouw
 • Veehouderij
 • Pluimveehouderij
 • Tuinbouw, daaronder begrepen fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen
 • De teelt van griendhout en riet
 • Elke andere tak van bodemcultuur, met uitzondering van de bosbouw

De pachtovereenkomst geldt voor een bepaalde tijd. Deze tijd bedraagt twaalf jaren voor een hoeve en zes jaren voor los land. Een pachtovereenkomst kan voor een langere of kortere duur worden aangegaan, mits een bepaalde datum van beëindiging is vastgesteld.

Voor de kortere duur is goedkeuring van de grondkamer vereist. Een advocaat gespecialiseerd in pacht kan deze procedure voor u voltooien.

Is indeplaatsstelling mogelijk?

Vaak gaat een agrarisch bedrijf na verloop van tijd over op één of meerdere familieleden. De pacht kan dan worden voortgezet door de overnemende personen. De wet bepaalt namelijk dat de pachter het recht heeft om zich tot de pachtkamer van het rechtbank, sector kanton te wenden met de vordering, dat zijn echtgenoot, één of meer van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn, één of meer van zijn pleegkinderen of één of meer van de medepachters in zijn plaats als pachter wordt gesteld. Op die manier kan het bedrijf de grond blijven gebruiken.

Ook derden kunnen gebruik maken op indeplaatsstelling. Eventueel kunnen zij eerst als medepachter worden aangewezen. Een advocaat gespecialiseerd in pacht kan u bijstaan bij deze procedure en de indeplaatsstelling realiseren.Sprake van agrarisch erfpacht?

Ook erfpacht komt voor in agrarische situaties. Erfpacht op zich is geen overeenkomst, maar een zakelijk recht. Een zakelijk recht heeft zaaksgevolg dat inhoudt dat het recht op de zaak (de grond) blijft rusten ongeacht in wiens handen de zaak zich bevindt. Een erfpachter mag bijvoorbeeld de grond blijven gebruiken, ook al wordt deze door de echte eigenaar verkocht. Het recht van erfpacht blijft rusten op de grond.

Erfpacht kan een aantrekkelijke optie zijn om grond in gebruik te nemen. Het is namelijk mogelijk een recht van hypotheek op de grond te vestigen. De erfpacht moet in dat geval echter wel voor onbepaalde tijd worden overeengekomen. Voor beginnende ondernemingen is deze optie dan ook af te raden. Een advocaat erfpacht kan u adviseren als u wilt pachten of grond in erfpacht wilt nemen.

Omnius is het grootste netwerk in Nederland van zelfstandige en onafhankelijke advocatenkantoren. Ruim 50 kantoren vormen samen het Omnius Advocatennetwerk.

Bel nu voor advies:

Gratis intakegesprek

Voeg eventueel een of meerdere document(en) toe

verwijderen

Ik ga akkoord met het privacy statement en de werkwijze.Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden.
 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 191 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1951 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden

  8.0

Omnius helpt u verder

 • Stap 1: Bel, mail of app onze juristen van de intakebalie
 • Stap 2: Bespreek uw juridische oplossingen
 • Stap 3: Kies de beste oplossing voor uw situatie
Bel met de intakebalie
088 - 629 00 29
Beschikbaar vanaf
Neem contact op
Stel uw vraag via WhatsApp
06 - 21 29 20 19

De intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
08:00-20:00 uur
08:00-20:00 uur
08:00-20:00 uur
08:00-20:00 uur
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Feestdagen
08:00-20:00 uur
12:00-16:00 uur
12:00-16:00 uur
Gesloten

Stel uw vraag

Voeg eventueel een of meerdere document(en) toe

verwijderen

Ik ga akkoord met het privacy statement en de werkwijze.Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden.

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 191 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1951 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 191 advocaten en meer dan 61 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.