Vaststellingsovereenkomst aangeboden gekregen, wat moet u doen?

Als u de vaststellingsovereenkomst ondertekent, dan stemt u in met de beëindiging van uw arbeidsovereenkomst. Dit kan grote gevolgen voor u hebben. Daarom is het belangrijk om deze vaststellingsovereenkomst niet direct te ondertekenen. Wanneer u beide het contact ondertekent is het namelijk een rechtsgeldige vaststellingsovereenkomst.

Er is meestal ruimte om te onderhandelen over de voorwaarden van het vaststellingsovereenkomst. Wij raden u daarom aan om eerst aan een arbeidsrecht advocaat te vragen wat uw rechten zijn en wat uw onderhandelingspositie is.

Wil de werkgever de werknemer ontslaan? De werkgever kan niet zomaar de arbeidsovereenkomst beëindigen. Hiervoor moet de werkgever een dringende reden hebben zoals een verstoorde arbeidsrelatie. De werkgever moet met veel zaken rekening houden zoals de wettelijke opzegtermijn of de voor de werkgever geldende opzegtermijn.

Als de beëindigingsovereenkomst door beide partijen ondertekend is, gaat de 2 weken bedenktijd van 14 dagen in. Binnen deze periode kunt u het akkoord met de overeenkomst alsnog intrekken, daar hoeft u geen reden voor te geven. Deze bedenktermijn geldt als deze afspraken gemaakt zijn en is opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Staat het niet in de overeenkomst, dan kan de werkgever u daar binnen twee dagen na het akkoord alsnog schriftelijk op wijzen. Als dat niet is gedaan, dan is de bedenktermijn drie weken.

Wanneer uw arbeidscontract oorspronkelijk een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd is hangt het ervan af of het een tussentijdse opzegmogelijkheid bevat. Mocht dit wel het geval zijn dan kan de werkgever doormiddel van een vaststellingsovereenkomst dit contract beëindigen. Het is dus belangrijk dat u hier goed oplet voor dat u een arbeidsovereenkomst aangaat wat voor een bepaalde tijd is.

Of bel direct 088 – 629 00 29

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin u alle afspraken vastlegt die de werknemer en werkgever hebben gemaakt omtrent het ontslag. De belangrijkste bepalingen gaan over de transitievergoeding en behoud van WW uitkering. Ook kan een ontslag op staande voet ongedaan worden gemaakt met een vaststellingsovereenkomst. Omnius is volledig gespecialiseerd in het beoordelen en onderhandelen van vaststellingsovereenkomsten. Het is niet altijd verstandig akkoord te gaan. Raadpleeg daarom altijd eerst een advocaat en overleg situaties vaststellingsovereenkomst bij ontslag.

Vaststellingsovereenkomst gekregen? -> onderneem actie in vijf stappen:

 1. Wacht niet en bel direct met Omnius. Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar.
  Vaststellingsovereenkomst ontvangen? Onze juridische intakebalie is 7 dagen per week open. Wij inventariseren uw zaak gratis. Let op: u kunt het beste geholpen worden als u (uiterlijk) binnen 14 dagen na het ontvangen van de overeenkomst contact met ons opneemt. Het liefst neemt u contact op voordat u het contract tekent. Wacht dus niet en neem direct contact met ons op onze gespecialiseerde juristen staan voor u klaar.
 2. Een advocaat neemt uw zaak aan.
 3. Bepaal samen met uw advocaat of u wilt instemmen met de overeenkomst.
 4. Uw advocaat onderhandelt namens u over de voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst.
 5. De vaststellingsovereenkomst wordt getekend en in veel gevallen krijgt u ook een positief getuigschrift mee.

Bent u benieuwd wat u allemaal kunt verwachten als u een beëindigingsovereenkomst krijgt aangeboden en hoe u in aanmerking kunt komen voor zaken zoals een wettelijke transitievergoeding? Lees hieronder met welke onderwerpen u te maken kunt krijgen:

Wat staat er in de vaststellingsovereenkomst?

In de vaststellingsovereenkomst staan de afspraken die gemaakt zijn over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst:

 • Naam en adres van werkgever en werknemer.
 • Welke partij heeft geïnitieerd om het dienstverband te beëindigen. Dit punt is van belang voor het recht op een WW-uitkering.
 • De einddatum van de arbeidsovereenkomst. Als de werknemer recht heeft op een WW-uitkering, dan is de ingangsdatum van deze uitkering van belang bij het bepalen van de einddatum van de arbeidsovereenkomst.
 • Wat de reden van het ontslag is.
 • De afwezigheid van een dringende reden voor het ontslag.
 • De hoogte van de ontslagvergoeding.
 • Bedenktermijn werknemer.
 • Eventuele vrijstelling van werkzaamheden.
 • Eindafrekening, vakantiegeld, vakantiedagen.
 • Het inleveren of overnemen van bijvoorbeeld de laptop, mobiele telefoon of auto van de zaak.
 • Afspraken over het concurrentiebeding.
 • Afspraken over de geheimhouding van informatie.
 • Finale kwijting: werknemer en werkgever af dat zij niets meer van elkaar kunnen claimen buiten hetgeen in de vaststellingsovereenkomst staat.
 • Afspraken over het geven van referenties.
 • Afspraken over de betaling van juridische kosten.

Wat betekent de vaststellingsovereenkomst voor de werknemer?

Als de werknemer instemt met de vaststellingsovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst tekent, dan gaat hij akkoord met een ontslag met wederzijds goedvinden. Ook stemt hij in met voorwaarden voor de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. Er worden afspraken gemaakt met de betreffende medewerker over de invulling van de voorwaarden en vanaf welke datum van beëindiging de werknemer werkloos is, tenzij hij al een andere baan gevonden heeft. Zo niet kan de werknemer vrijgesteld van werk worden.

Weten wat wij voor u kunnen betekenen in de onderhandeling naar betere voorwaarden van uw vaststellingsovereenkomst? Onze ervaren juristen staan u 7 dagen per week te woord.

Moet de ontslagreden in de vaststellingsovereenkomst staan?

Als u voor een WW-uitkering in aanmerking wilt komen na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, is het noodzakelijk dat er een ontslagreden in de vaststellingsovereenkomst staat. U heeft geen recht op een WW-uitkering als u verwijtbaar werkloos bent geworden, wat wel zo is bij een ontslag op staande voet. Er moet daarom een ontslagreden worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst waaruit blijkt dat u niet verwijtbaar werkloos bent geworden. Een voorbeeld daarvan is als er sprake is van een ontslag vanwege een bedrijfseconomische reden of wanneer u heeft te maken met een langdurige arbeidsongeschiktheid.

Krijg ik een WW-uitkering na een ontslag met wederzijds goedvinden?

Voor vrijwel iedere werknemer is het behoud van het recht op een WW-uitkering een belangrijke voorwaarde voor het instemmen met een ontslag met wederzijds goedvinden. Om recht te houden op deze uitkering, is het van belang dat het initiatief tot het ontslag vanuit de werkgever komt. Ook moet de geldende opzegtermijn in acht worden gehouden. Daarnaast mag het ontslag niet te wijten zijn aan verwijtbaar gedrag van de medewerker, zoals bij diefstal.

Voor het recht op een WW-uitkering is het daarnaast van belang dat u verzekerd bent voor werkloosheid, direct beschikbaar bent voor betaald werk en u in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minimaal 26 weken heeft gewerkt. Laat uw vaststellingsovereenkomst goed controleren door een specialist.

Heb ik bij een vaststellingsovereenkomst recht op een ontslagvergoeding?

Als u ontslagen wordt door de werkgever, bijvoorbeeld vanwege bedrijfseconomische redenen, dan heeft u bijna altijd recht op een ontslagvergoeding. Bij een ontslag met wederzijds goedvinden heeft u geen recht op de wettelijke vergoeding, omdat de officiële ontslagroute niet wordt gevolgd. Dat is vaak wel de reden waarom een werkgever bereid is om een vergoeding te betalen. Als u beide akkoord bent met het ontslag gaat het veel sneller, daarnaast is er geen procedure nodig en dat scheelt de werkgever geld. Daarom ontvangt de werkgever meestal minimaal een vergoeding ter hoogte van de wettelijke ontslagvergoeding. Een advocaat van Omnius weet waar u recht op heeft en kan hier namens u over onderhandelen. Neem daarvoor contact op via 088 – 629 00 29.

Wettelijke transitievergoeding berekenen

Wordt uw contract niet verlengd of bent u ontslagen? Dan heeft u in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Een transitievergoeding wordt gebaseerd op het aantal jaren dat u voor uw werkgever heeft gewerkt. De vergoeding kan oplopen tot maximaal €86.000 tenzij u per jaar meer verdiende dan €86.000. Dan zal het maximale bedrag gelijk zijn op het bedrag dat u op jaarbasis zou verdienen. Weet u niet of u naast uw transitievergoeding ook nog recht heeft op een billijke vergoeding? U kunt dan vandaag nog contact opnemen met een jurist van onze juridische intakebalie. Wij helpen u dan graag verder.

Omnius helpt u als werkgever ook met zaken omtrent de transitievergoedingen. Wanneer u een werknemer moet ontslaan heeft de werknemer in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. De hoogte van deze transitievergoeding moet door de werkgever worden berekend. Het is wel belangrijk dat u dit ook laat controleren. Dit kan namelijk erg veel geld schelen in sommige gevallen. Dit zelfde geldt voor een eventuele hogere ontslagvergoeding. Laat uw transitievergoeding daarom controleren door een van onze ervaren advocaten voordat u hierover een akkoord bereikt met de werknemer. U kunt ons 7 dagen in de week bereiken via 088 – 629 00 29 of u kunt het formulier invullen.

Ik ben ziek, mag ik de vaststellingsovereenkomst wel ondertekenen?

Tijdens de eerste twee jaar van uw ziekte heeft u geen recht op een uitkering. Een vaststellingsovereenkomst tekenen is zeer onverstandig. De kans dat u geen WW uitkering krijgt is groot. Bent u langer dan twee jaar ziek, dan hangt het van uw situatie af of het verstandig is om de vaststellingsovereenkomst te ondertekenen. Stel uw werkgever heeft uw studiekosten betaald, dan is het belangrijk om te weten of er sprake is van een finale kwijting. De arbeidsrecht advocaten van Omnius voorzien u graag van advies, neem daarvoor contact op via 088 – 629 00 29.

Wat kan ik doen als ik niet instem met het ontslag?

Als de werkgever u vraagt of u instemt met een ontslag dat door beide partijen wordt goedgevonden, kan het natuurlijk zo zijn dat u niet akkoord bent. Geef dit zo snel mogelijk aan bij uw werkgever. En maak bezwaar als uw werkgever u op non-actief wil stellen. Een vaststellingsovereenkomst bij ontslag

In deze situatie is het verstandig om de hulp in te schakelen van een advocaat, zodat u weet waar u recht op heeft en wat uw mogelijkheden zijn. Omnius is 7 dagen per week bereikbaar voor eerste juridische hulp. Bel ons op: 088 – 629 00 29 of verstuur uw vraag via onze website.

Welke opzegtermijn geldt er?

Uw opzegtermijn hangt van de situatie af. Als u een vast contract heeft dan moet de arbeidsovereenkomst worden opgezegd. Er geldt een opzegtermijn tussen het opzeggen van de overeenkomst en het einde van uw arbeidsovereenkomst. De duur van deze opzegtermijn kan in uw arbeidsovereenkomst staan. Heeft uw werkgever niets in het contract opgenomen over de opzegtermijn, dan geldt de wettelijke opzegtermijn. Deze is minimaal 1 maand (als u korter dan 5 jaar in dienst bent) en maximaal 4 maanden (als u langer dan 15 jaar in dienst bent).

Als u een tijdelijk contract heeft dan moet er eerst gekeken worden of dit contract tussentijds opgezegd kan worden. Als dat niet zo is, dan heeft u pas recht op de WW uitkering nadat het contract is afgelopen.

Waar kan een advocaat u mee helpen bij de vaststellingsovereenkomst?

Een beëindigingsovereenkomst tekenen kan grote gevolgen hebben voor de werknemer. Zijn arbeidsovereenkomst wordt beëindigd en dat betekent inkomstenverlies. Door deze ingrijpende gebeurtenis is het belangrijk om goed geïnformeerd te worden over de gevolgen van het ontslag met wederzijds goedvinden. Een arbeidsrecht advocaat kan u daarover informeren.

Daarnaast wordt een vaststellingsovereenkomst meestal geïnitieerd en opgesteld door de werkgever. Dit betekent ook dat de werkgever de voorwaarden voor het ontslag bepaalt. Echter, de werknemer heeft ruimte om hierover te onderhandelen. De beste onderhandelingsposities heeft u als u een vaststellingsovereenkomst heeft ontvangen, maar er onvoldoende dossier is opgebouwd voor het ontslag of als er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. Zo is er vaak een hogere ontslagvergoeding mogelijk en ook over de andere voorwaarden kan onderhandeld worden. Een arbeidsrecht advocaat heeft hier ervaring mee en zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft. Wederom hierbij de belangrijke mededeling met een getekende vaststellingsovereenkomst is het onderhandelen een stuk lastiger. Een dergelijke overeenkomst die aan wettelijke regels is verbonden van het ontslag recht.

Wat kost een advocaat bij de controle van de vaststellingsovereenkomst?

Als de werkgever kiest voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijdse instemming, dan neemt hij vaak de kosten van het juridisch advies van de werknemer voor zijn rekening. In de aangeboden beëindigingsovereenkomst wordt meestal een bedrag opgenomen, de zogenaamde vergoeding voor juridische kosten voor rechtsbijstand en advies vaststellingsovereenkomst.

Heeft de werkgever dit nog niet aangeboden, dan kunnen de advocaten van Omnius dit meenemen in de onderhandelingen! Wij staan telefonisch 7 dagen in de week voor u klaar. U kunt ons bereiken op 088 – 629 00 29 of u kunt het formulier invullen wij zullen dan zo snel als mogelijk contact met u opnemen.

Advies bij vaststellingsovereenkomst

Eigenlijk is er maar één advies als u een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgt, omdat uw werkgever de arbeidsovereenkomst met uw instemming wil beëindigen. Teken geen documenten! In de meeste gevallen is de vaststellingsovereenkomst voor verbetering vatbaar. Op het moment dat u bijv. ontslag krijgt heeft u in veel gevallen recht op een ontslag vergoeding. Als u dit niet is medegedeeld heeft u een verkeerde voorstelling gekregen. Een van onze bekwame onderhandelaars kan ervoor zorgen dat u een hogere ontslagvergoeding kunt krijgen, dan in de vaststellingsovereenkomst staat vermeld. schakel direct een advocaat in. Omnius is 7 dagen per week bereikbaar voor eerste juridische hulp.

Bel ons op: 088 – 629 00 29 of verstuur uw vraag via onze website.

Omnius is het grootste netwerk in Nederland van zelfstandige en onafhankelijke advocatenkantoren. Ruim 162 kantoren vormen samen het Omnius Advocatennetwerk.

Gratis intakegesprek

"*" geeft vereiste velden aan

Voeg eventueel een of meerdere document(en) toe
Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 1 GB.
  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

  Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden.
  • 7 dagen per week bereikbaar

   Ook ’s avonds en in het weekend
  • Omnius Keurmerk

   Uw garantie voor service en kwaliteit
  • Juridische hulp in elke situatie

   Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
  • Overal in Nederland

   Het grootste juridische netwerk van Nederland met 332 advocaten
  • Als beste beoordeeld

   Op basis van 1951 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden

   8.2

  Omnius helpt u verder
  • Stap 1: Bel of mail onze juristen van de intakebalie
  • Stap 2: Bespreek uw juridische oplossingen
  • Stap 3: Kies de beste oplossing voor uw situatie
  Bel met de intakebalie
  088 - 629 00 29
  Beschikbaar vanaf
  Neem contact op

  De intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar.

  Maandag
  Dinsdag
  Woensdag
  Donderdag
  08:00-18:00 uur
  08:00-18:00 uur
  08:00-18:00 uur
  08:00-18:00 uur
  Vrijdag
  Zaterdag
  Zondag
  Feestdagen
  08:00-18:00 uur
  09:00-17:00 uur
  12:00-16:00 uur
  Gesloten

  Stel uw vraag

  "*" geeft vereiste velden aan

  Voeg eventueel een of meerdere document(en) toe
  Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 1 GB.
   Hidden
   Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

   Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden.
   Zo kan het dus ook

   Waarom Omnius?

   Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

   Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

   • 7 dagen per week bereikbaar

    Ook ’s avonds en in het weekend
   • Omnius Keurmerk

    Uw garantie voor service en kwaliteit
   • Juridische hulp in elke situatie

    Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
   • Overal in Nederland

    Het grootste juridische netwerk van Nederland met 332 advocaten
   • Als beste beoordeeld

    Op basis van 1951 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
    8.2

   Over ons

   Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

   Met 332 advocaten en meer dan 162 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 20 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

   Er zijn advocaten gevonden.

   Klik hier voor de resultaten.