Blogoverzicht

Faillissement VanMoof, wat nu?

Faillissement VanMoof, wat nu?

Garantie en service Heel kort; garantie en service vervallen. Ook als een bedrijf productgaranties biedt of servicecontracten heeft afgesloten komen deze te.. lees meer

Het kindsdeel en de legitieme portie, hoe zit dat ook alweer?

Het kindsdeel en de legitieme portie, hoe zit dat ook alweer?

Het kindsdeel en de legitieme portie zijn begrippen die vaak door elkaar worden gehaald. Het zijn echter twee verschillende aanspraken. Het kindsdeel.. lees meer

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van een kind

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van een kind

Wanneer een OTS Een ondertoezichtstelling (OTS) wordt opgelegd als er thuis iets mis gaat met de opvoeding, verzorging of ontwikkeling van een.. lees meer

Laag percentage arbeidsongeschikt in de WIA. Hoe kan dat?

Laag percentage arbeidsongeschikt in de WIA. Hoe kan dat?

De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspercentage in de WIA Mensen verwachten vaak dat het arbeidsongeschiktheidspercentage in de WIA iets zegt over de ernst.. lees meer

Tot wanneer kan de huurder van een woonruimte, de huurprijs door de huurcommissie laten toetsen?

Tot wanneer kan de huurder van een woonruimte, de huurprijs door de huurcommissie laten toetsen?

Termijn toetsen huurwoning De huurder kan uiterlijk tot  zes maanden  waarop hij voor de eerste keer een huurovereenkomst is  aangegaan/ heeft afgesloten,.. lees meer

Vergeet de inspanningsverplichting om te herplaatsen niet!

Vergeet de inspanningsverplichting om te herplaatsen niet!

De werkgever – een internationale leverancier, verkoper en producent in de hoortoestellenindustrie – wilde reorganiseren. Bij de Nederlandse vestiging kwam de focus.. lees meer

Op staande voet ontslag: wanneer houdt dat stand?

Op staande voet ontslag: wanneer houdt dat stand?

Een ontslag op staande voet? Dat mag niet zomaar De werkgever moet zich goed realiseren dat een ontslag op staande voet niet.. lees meer

Wanneer houdt een concurrentiebeding geen stand?

Wanneer houdt een concurrentiebeding geen stand?

Vooraf afspraken maken met de werknemer Met zo'n afspraak spreekt de nieuwe werknemer met de werkgever af dat hij, na uitdiensttreding, niet.. lees meer

Tijdstip berekening transitievergoeding na twee jaar ziekte bij opzegging door werkgever

Tijdstip berekening transitievergoeding na twee jaar ziekte bij opzegging door werkgever

De casus was als volgt. Werknemer was ongeveer vijf jaar arbeidsongeschikt en had een slapend dienstverband. Partijen hebben geprobeerd overeenstemming te bereiken.. lees meer

Onderhuurbescherming

Onderhuurbescherming

Woningbouwstichting In eerste instantie was afgesproken om de woning voor een jaar te verhuren maar met de bedoeling voor een langere periode... lees meer

Herstructureren na Corona – (weer) kiezen voor ondernemerschap?!

Herstructureren na Corona – (weer) kiezen voor ondernemerschap?!

Einde Coranasteun Ondernemers die er minder goed door de Coronaperiode zijn gekomen, worden nu geconfronteerd met de verplichting weer daadwerkelijk betalingen aan.. lees meer

Bijstand strafrechtadvocaat politieverhoor: nuttig en noodzakelijk

Bijstand strafrechtadvocaat politieverhoor: nuttig en noodzakelijk

Het recht om tijdens een verdachtenverhoor te worden bijgestaan door een advocaat geldt in eerste instantie voor een aangehouden verdachte. Deze heeft.. lees meer

Mediation bij een echtscheiding?

Mediation bij een echtscheiding?

Mediation is een goede manier om tot goede oplossingen te komen. Vaak is mediation ook nog een stuk goedkoper dan een procedure.. lees meer

Huwelijk, samenwoning, geregistreerd partnerschap: zit er verschil in het beëindigen van die relaties?

Huwelijk, samenwoning, geregistreerd partnerschap: zit er verschil in het beëindigen van die relaties?

Het huwelijk eindigt door een echtscheiding. Dit kan niet vormvrij plaatsvinden maar moet worden uitgesproken door de rechtbank. De echtscheidingsbeschikking wordt op.. lees meer

Scheiden: praten of procederen?

Scheiden: praten of procederen?

Natuurlijk heeft het de voorkeur om er in onderling overleg uit te komen. Maar dat moet dan wel kunnen.  Dat betekent, dat.. lees meer

Schenken aan je kinderen, waar moet je rekening mee houden?

Schenken aan je kinderen, waar moet je rekening mee houden?

Jaarlijks Elk jaar mogen ouders hun kinderen een bepaald bedrag belastingvrij schenken. In 2021 is dit bedrag vastgesteld op maximaal € 6.604,-.. lees meer

Bij co-ouderschap heb je toch geen recht op kinderalimentatie? Of wel?

Bij co-ouderschap heb je toch geen recht op kinderalimentatie? Of wel?

Het woord co-ouderschap kent geen wettelijke definitie. Als ouders na scheiding kiezen voor co-ouderschap, dan besluiten zij de zorg ongeveer gelijk te.. lees meer

De verhuiskostenvergoeding bij renovatie

De verhuiskostenvergoeding bij renovatie

De wettelijke grondslag Het recht op een verhuiskostenvergoeding is geregeld in artikel 7:220 lid 5 Burgerlijk Wetboek (BW). Uit dit artikellid volgt.. lees meer

Wet herziening partneralimentatie

Wet herziening partneralimentatie

Hoofdregel Vóór 1 januari 2020 was de hoofdregel dat de partneralimentatieverplichting van rechtswege eindigt na het verstrijken van een termijn van twaalf.. lees meer

Waarom kies je voor welke advocaat?

Waarom kies je voor welke advocaat?

Een advocaat “uit de buurt” ligt voor de hand, maar waarom zou je dat doen? Tegenwoordig mag elke in Nederland gevestigde advocaat.. lees meer

Faillissementswet biedt nu twee verschillende schuldenregelingen voor ondernemers, maar welke is goedkoper?

Faillissementswet biedt nu twee verschillende schuldenregelingen voor ondernemers, maar welke is goedkoper?

WHOA Deze regeling staat in de Faillissementswet. De WHOA is exclusief bedoeld voor ondernemers en bedrijven in financieel zwaar weer. De WHOA.. lees meer

Non concurrentiebeding; schriftelijkheidsvereiste.

Non concurrentiebeding; schriftelijkheidsvereiste.

Geldigheid concurrentiebeding De hoofdregel is dat een concurrentiebeding opgenomen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet geldig is, tenzij uit een bij het concurrentiebeding.. lees meer

Platformeconomie: opdrachtnemer of werknemer?

Platformeconomie: opdrachtnemer of werknemer?

Deliveroo / FNV Op 16 februari 2021 heeft het gerechtshof Amsterdam een arrest gewezen over de vraag of overeenkomsten tussen Deliveroo, een.. lees meer

Verjaring in het strafrecht

Verjaring in het strafrecht

Artikel 70 Wetboek van Strafrecht is erop gebaseerd dat naarmate de ernst van het (strafbare) feit toeneemt, de verjaringstermijn oploopt. Voor de.. lees meer

Was er nu wel of niet sprake van een arbeidsovereenkomst?

Was er nu wel of niet sprake van een arbeidsovereenkomst?

Na enige dagen gewerkt te hebben meldde de werknemer zich ziek vanwege ernstige maagklachten. Controle door de dokter schetste het beeld dat.. lees meer

De coronacrisis an sich rechtvaardigt geen eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

De coronacrisis an sich rechtvaardigt geen eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

Feiten Een ontwikkelaar bij een IT-bedrijf kreeg te horen dat het loon van personeel enkele maanden met een kwart gekort zou gaan.. lees meer

Kwalificatie van de arbeidsovereenkomst

Kwalificatie van de arbeidsovereenkomst

In het Groen/Schoevers arrest van de Hoge Raad was de bedoeling van partijen nog een beoordelingspunt bij de vraag of sprake is.. lees meer

Keuzes ten aanzien van de nalatenschap

Keuzes ten aanzien van de nalatenschap

1. De erfgenaam aanvaardt de nalatenschap (zuiver) Ten eerste kan de erfgenaam de nalatenschap zuiver aanvaarden. Bij zuivere aanvaarding volgt de erfgenaam.. lees meer

Wat denkt u, heb ik een goede kans om te winnen?

Wat denkt u, heb ik een goede kans om te winnen?

Procederen voelt vaak als zo’n Netflix serie met 4 seizoenen, cliffhangers en eindeloze plotwendingen. Als je de trailer hebt gezien weet je.. lees meer

Niet naleven van coronamaatregelen: ontslag op staande voet?

Niet naleven van coronamaatregelen: ontslag op staande voet?

De eerste zaak betrof een ontslag op staande voet vanwege het schenden van de “1,5 meter-regel”. De werknemer in kwestie probeerde een.. lees meer

Mogelijk belastingvoordeel vanwege verdelen van zorgtaken

Mogelijk belastingvoordeel vanwege verdelen van zorgtaken

Inkomensafhankelijke combinatiekorting Wanneer de zorg voor de kinderen door de ouders gelijk verdeeld is kunnen beide ouders, als aan alle andere voorwaarden.. lees meer

Toewijzing loonvordering overuren

Toewijzing loonvordering overuren

Feiten De werknemer werkte als coördinator bij Level One Holding B.V., die zich richt op het uitzenden van onder andere Poolse werknemers. Werknemer.. lees meer

Gebreken huurwoning

Gebreken huurwoning

Op grond van de wet en de huurovereenkomst hebben zowel de huurder als de verhuurder verplichtingen en rechten. Zo is de huurder.. lees meer

Het nieuwe deelgezag: Wat is dit?

Het nieuwe deelgezag: Wat is dit?

Nieuwe Wet deelgezag Op 24 april 2020 is het concept wetsvoorstel deelgezag ingediend door het Ministerie voor Rechtsbescherming. Er is al jaren.. lees meer

Kortdurende huurovereenkomsten

Kortdurende huurovereenkomsten

Huurovereenkomst onbepaalde duur Bij huurovereenkomsten voor onbepaalde duur regelt de wet hoe je als verhuurder of huurder de huurovereenkomst kan opzeggen. De.. lees meer

Advocaat in coronatijd: should I stay or should I go?

Advocaat in coronatijd: should I stay or should I go?

Sinds de rechtbanken sloten op 17 maart 2020 is er nogal wat veranderd.   Op moment van schrijven zijn er (eindelijk!) weer.. lees meer

Thuiswerken in coronatijd

Thuiswerken in coronatijd

Thuiswerken in tijden van het coronavirus   De betreffende werkneemster is in dienst bij een keukenbedrijf in de functie van medewerkster commerciële.. lees meer

Rechtsbijstand en verwachtingsmanagement

Rechtsbijstand en verwachtingsmanagement

De directeur van een bedrijf, waarvoor ik als huisadvocaat optreed, had een privé-geschil, waarvoor hij een rechtsbijstandsverzekering had afgesloten. Via de verzekeraar.. lees meer

Vrije advocaatkeuze bij uw rechtsbijstandverzekering

Vrije advocaatkeuze bij uw rechtsbijstandverzekering

Bij verzekeraars die geen of een beperkt aantal advocaten in dienst hebben, wordt u meestal doorverwezen naar een externe advocaat op het.. lees meer

Huurverlagingen afdwingen bij rechter

Huurverlagingen afdwingen bij rechter

Uitgangspunt in ons juridisch systeem is en blijft dat de overeenkomst leidend is.  Partijen dienen hun afspraken in principe na te komen... lees meer

Wijziging partneralimentatie

Wijziging partneralimentatie

Mocht een ex-partner na een echtscheiding of een ontbinding van een geregistreerd partnerschap onvoldoende inkomsten hebben om in zijn of haar levensonderhoud.. lees meer

Aanzegverplichting nog onvoldoende bekend

Aanzegverplichting nog onvoldoende bekend

In de praktijk blijkt nog wel eens dat werkgevers niet bekend zijn met het bestaan van de aanzegverplichting althans daar wat slordig.. lees meer

Wet compensatie transitievergoeding

Wet compensatie transitievergoeding

Wat is een “slapend” dienstverband   Men spreekt van een slapend dienstverband wanneer een werknemer na (in beginsel) twee jaar arbeidsongeschiktheid geen.. lees meer

Omgangsregeling en het coronavirus

Omgangsregeling en het coronavirus

We zullen daar proberen antwoord op te geven. Normaal gesproken, ben je gewoon gehouden aan een omgangsregeling. We leven helaas alleen op.. lees meer

Kan ik mijn kind onterven?

Kan ik mijn kind onterven?

Erfrecht van een kind De wet bepaalt dat in beginsel je echtgenoot en kinderen na jouw overlijden automatisch erfgenaam zijn. Wil je.. lees meer

Bezwaarschrift per e-mail?

Bezwaarschrift per e-mail?

Omschrijving casus over bezwaarschrift De zaak die voorlag aan de Centrale Raad van Beroep betrof een bijstandsgerechtigde. De bijstandsgerechtigde had bezwaar gemaakt.. lees meer

Een omgevingsvergunning van rechtswege ontvangen? Let op: derden kunnen daartegen in bezwaar gaan!

Een omgevingsvergunning van rechtswege ontvangen? Let op: derden kunnen daartegen in bezwaar gaan!

Casus huisvesten van 375 arbeidsmigranten in recreatiewoningen, omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan Een belanghebbende had een omgevingsvergunning aangevraagd voor het vestigen van arbeidsmigranten voor.. lees meer

Ontslag vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. ME TOO is nog niet voorbij!

Ontslag vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. ME TOO is nog niet voorbij!

Voorbeeld van seksueel grensoverschrijdend gedrag Een werknemer van een omroep heeft zich in beschonken toestand tijdens een afscheidsborrel schuldig gemaakt aan seksuele.. lees meer

Werkgever als “sitting duck” wat is zijn zorgplicht?

Werkgever als “sitting duck” wat is zijn zorgplicht?

Zorgplicht volgens de wet Volgens de wet is de werkgever verplicht te zorgen voor werkomstandigheden die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen.. lees meer

Privacy en werknemers

Privacy en werknemers

Privacy en werknemers, hoe zit het precies? Als werkgever verwerk je allerlei gegevens van je personeel. Als werknemer heb je dat te.. lees meer

Beroemde scheidingen

Beroemde scheidingen

Volgens het CBS waren er in 2018 30.729 echtscheidingen waarvan 37,1 % van de huwelijken eindigt in een scheiding. In 2015 was.. lees meer

Polygamie en de Nederlandse nationaliteit

Polygamie en de Nederlandse nationaliteit

CASUS In de prejudiciële beslissing uit 2017 (ECLI:NL:HR:2017:942) heeft de Hoge Raad reeds een standpunt ingenomen. Het gaat over de kwestie rondom.. lees meer

Kindhuwelijken eindelijk niet meer erkend in Nederland!

Kindhuwelijken eindelijk niet meer erkend in Nederland!

In Nederland kunnen in het buitenland gesloten kindhuwelijken pas worden erkend als beide echtgenoten minimaal 18 jaar zijn. Hiervoor zijn enkele formaliteiten.. lees meer

Wetswijziging duur partneralimentatie; wat verandert er voor jou?

Wetswijziging duur partneralimentatie; wat verandert er voor jou?

Situatie tot en met 31 december 2019 Op dit moment is de nieuwe wet nog niet ingegaan en gelden voor mensen die.. lees meer

Marktplaats.nl en persoonsgegevens

Marktplaats.nl en persoonsgegevens

Casus voorbeeld In een recente uitspraak heeft de rechtbank Amsterdam zich over deze vraag gebogen. Een postzegelverzamelaar plaatste een advertentie op Marktplaats.. lees meer

Kijk uit voor toffe mailtjes van uitzendbureaus!

Kijk uit voor toffe mailtjes van uitzendbureaus!

Het overkwam een cliënt van ons die een aanbod kreeg voor een medewerker, via een ‘rap’ Uitzendbureau. Er kwam een intercedente langs.. lees meer

Aansprakelijk voor schade in het geval van verschillende schadeveroorzakers?

Aansprakelijk voor schade in het geval van verschillende schadeveroorzakers?

Samenlopende oorzaken leiden tot schade Een voorbeeld van een dergelijk vraagstuk doet zich voor in het geval dat schade wordt veroorzaakt door.. lees meer

Aanspraak op te hoog pensioenbedrag

Aanspraak op te hoog pensioenbedrag

Voorbeeld werknemer met te hoge ouderdomspensioen In deze zaak heeft een werknemer als deelnemer in de pensioenregeling van PMT (Pensioenfonds Metaal en.. lees meer

Kinderalimentatie op een inzichtelijke wijze voldoen

Kinderalimentatie op een inzichtelijke wijze voldoen

Betaling kinderalimentatie Mocht de betaling van kinderalimentatie uitblijven, kan de ontvanger de kwestie uit handen geven. Bijvoorbeeld aan een deurwaarder of het.. lees meer

Bijstandsverhaal

Bijstandsverhaal

Oordeel rechtbank over bijstandsverhaal De Rechtbank Arnhem heeft recentelijk op 27 februari 2019 geoordeeld dat de gemeente de bijstandsverhaal – over een.. lees meer

Overgangsrecht WNRA in het onderwijs: blijft alles wel zomaar hetzelfde?

Overgangsrecht WNRA in het onderwijs: blijft alles wel zomaar hetzelfde?

CAO wel/ niet van toepassing? In de eerste plaats zijn de CAO’s niet zomaar van toepassing op de arbeidsrelatie. Alleen als werkgever.. lees meer

Kinderalimentatie bij meerderjarige kinderen

Kinderalimentatie bij meerderjarige kinderen

Wanneer bestaat eigenlijk een alimentatieverplichting? Vaak zijn ouders in de veronderstelling dat een alimentatieplicht eindigt als het kind de 18-jarige leeftijd bereikt... lees meer

Compensatieregeling transitievergoeding; Nopen maatschappelijke ontwikkelingen tot het beëindigen van slapende dienstverbanden?

Compensatieregeling transitievergoeding; Nopen maatschappelijke ontwikkelingen tot het beëindigen van slapende dienstverbanden?

De gedachte achter de nieuwe wetgeving is dat het maatschappelijk gezien onaanvaardbaar wordt gevonden dat werkgevers een transitievergoeding verschuldigd zijn als zij.. lees meer

Wie goed doet… krijgt ontslag op staande voet?

Wie goed doet… krijgt ontslag op staande voet?

De feiten          Janine[1] is 50 jaar oud en werkt al enkele jaren bij een huisartsenpraktijk. Als doktersassistente heeft zij veel contact met.. lees meer

Schade veroorzaakt door een dier, wie is aansprakelijk?

Schade veroorzaakt door een dier, wie is aansprakelijk?

In art. 6:179 BW is bepaald dat in beginsel de bezitter van een dier aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte.. lees meer

Concurrentiebeding in tijdelijke contracten – hoe zit het ook alweer?

Concurrentiebeding in tijdelijke contracten – hoe zit het ook alweer?

Aan welke vereisten dient een concurrentiebeding in een tijdelijk contract te voldoen? Naast de voorwaarde dat de werkgever het concurrentiebeding aangaat met.. lees meer

Voornaamswijziging

Voornaamswijziging

Casus naamswijziging Bij de geboorte was het de bedoeling van de ouders om de afkorting van de voornamen van hun dochter samen.. lees meer

Gelijk werk, gelijk loon!

Gelijk werk, gelijk loon!

Uitzendkracht goedkoper dan eigen werknemer? In verschillende branches in Nederland wordt veel met uitzendkrachten gewerkt. Met name de branches met grote pieken.. lees meer

Gedoe met toeslagen

Gedoe met toeslagen

De meest voorkomende toeslagen waar het in de praktijk niet goed mee gaat zijn de huurtoeslag, de zorgtoeslag en de kinderopvangtoeslag. Wanneer.. lees meer

Alimentatie: elk jaar indexeren!

Alimentatie: elk jaar indexeren!

Dit laatste is heel verstandig: als de alimentatie in een uitspraak van de Rechtbank vastligt, dan staat er op de uitspraak een.. lees meer

Help, er is beslag gelegd. Gaat dat wel goed?

Help, er is beslag gelegd. Gaat dat wel goed?

Een deurwaarder kan beslag leggen op het inkomen, de bankrekening(en) en de inboedel. Het meest voorkomend is beslag op het inkomen omdat,.. lees meer

Nabootsing!

Nabootsing!

Als ondernemer is het daarom van belang om je tegen deze ‘goed gejatte’ nabootsing te beschermen. Daarvoor bestaan verschillende tools. Alhoewel het.. lees meer

Eenvoudig duizenden euro’s premie besparen? Feit of fabel? Doorlopende zorgplicht

Eenvoudig duizenden euro’s premie besparen? Feit of fabel? Doorlopende zorgplicht

Kredietcrisis Eerst een aantal stappen terug. In oktober 2018 is het precies tien jaar geleden dat de Nederlandse Staat de ING redde.. lees meer

Alimentatie wijzigen vanwege het nieuwe belastingstelsel?

Alimentatie wijzigen vanwege het nieuwe belastingstelsel?

Kinderalimentatie:   Voor wat betreft de kinderalimentatie verandert er vanaf 2019 niets. Zowel degene die de kinderalimentatie betaalt als degene die het.. lees meer

Wie mag het kind erkennen: de ouder of de nieuwe partner?

Wie mag het kind erkennen: de ouder of de nieuwe partner?

Wie mag het kind erkennen: de ouder of de nieuwe partner?   In deze procedure stond zij een cliënt bij. Hij had.. lees meer

Houd de dief!

Houd de dief!

Deze zaak valt onder de categorie die ook wel ‘bagateldelicten’ worden genoemd. Deze delicten doen zich in verschillende vormen voor. Zoals bijvoorbeeld.. lees meer

Verkoopmakelaars dragen meer verantwoordelijkheden dan gedacht?

Verkoopmakelaars dragen meer verantwoordelijkheden dan gedacht?

Vooropgesteld moet worden dat de verkopend makelaar geen contractuele relatie met de koper heeft, maar met de verkoper. Hij treedt dus in.. lees meer

De relatiebeding anno nu: ‘You are now connected to..’

De relatiebeding anno nu: ‘You are now connected to..’

Naast alle positieve kanten van social media bestaan er echter ook nadelen. Veel mensen twitteren en posten er vrolijk op los, zonder.. lees meer

De strafbeschikking

De strafbeschikking

Sinds 2008 kan de officier van justitie echter zelf besluiten een straf op te leggen, zonder dat daar een rechter aan te.. lees meer

Belangrijkste wijzigingen ontslag uitvoeringsregels bedrijfseconomische redenen

Belangrijkste wijzigingen ontslag uitvoeringsregels bedrijfseconomische redenen

De belangrijkste aanpassingen en aanvullingen bij de Uitvoeringsregels Bedrijfs Economische redenen zijn: Hoe een werkgever zonder ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging voldoet aan de.. lees meer

Partneralimentatie en de verdiencapaciteit

Partneralimentatie en de verdiencapaciteit

Een onderhoudsplicht in het kader van partneralimentatie bestaat namelijk alleen voor zover degene die aanspraak maakt op alimentatie (‘de alimentatiegerechtigde’) niet in.. lees meer

De uitleg van de rechter aan een 14-jarige in een verschrikkelijke echtscheiding

De uitleg van de rechter aan een 14-jarige in een verschrikkelijke echtscheiding

De rechtbank constateert op basis van de inhoud van de stukken en hetgeen ter zitting is behandeld dat, ondanks de ondertoezichtstelling, de.. lees meer

De ex-werkgever die een negatieve referentie afgeeft

De ex-werkgever die een negatieve referentie afgeeft

Het geven van een referentie voor ex-werknemer is wettelijk niet geregeld en is ook niet verplicht. Maar wat als de werkgever als.. lees meer

Hoe komt de telemarketeer aan mijn gegevens?

Hoe komt de telemarketeer aan mijn gegevens?

Hoe komt men aan die gegevens? Vraag je je wellicht af.  Ze zijn inzichtelijk in het handelsregister (dat is algemeen bekend), maar.. lees meer

Het opnemen van vakantiedagen: wie is de ‘baas’?

Het opnemen van vakantiedagen: wie is de ‘baas’?

Volgens de wet stelt de werkgever de vakantie vast volgens de wensen van de werknemer. Als de werknemer zijn wensen heeft kenbaar.. lees meer

Mag u als niet-eigenaar van een pand toch een omgevingsvergunning aanvragen voor uw bouwplan?

Mag u als niet-eigenaar van een pand toch een omgevingsvergunning aanvragen voor uw bouwplan?

Een aanvrager van een omgevingsvergunning voor een bouwplan wordt in principe aangemerkt als belanghebbende. In Amsterdam had een aanvrager van een omgevingsvergunning.. lees meer

Opzegging van de arbeidsovereenkomst vóór aanvang proeftijd

Opzegging van de arbeidsovereenkomst vóór aanvang proeftijd

Roddels en geruchten   In de zaak ging het om het volgende. Werkgever en werkneemster zijn op 29 september 2017 een arbeidsovereenkomst.. lees meer

Betrokken bij een verkeersongeval? Kan u verdachte zijn?

Betrokken bij een verkeersongeval? Kan u verdachte zijn?

Als u betrokken bent bij een dergelijk ongeval vindt er een verkeersongevallen analyse (VOA) plaats. U kunt als verdachte worden gehoord. Dit.. lees meer

Nakoming weigerouder omgangsregeling

Nakoming weigerouder omgangsregeling

  Jaarlijks start men ruim 1.100 juridische procedures tegen ‘weigerouders’ tot nakoming van een zorg-/omgangsregeling. De rechtbank zal over het algemeen eerst.. lees meer

Handelen met een onderbewindgestelde persoon

Handelen met een onderbewindgestelde persoon

De heer X sloot een abonnement af van twee jaar met NRC. Daarvoor kreeg hij een iPhone 6 van NRC. Later vroeg.. lees meer

Kinderen bij het ouderschapsplan te betrekken per 1 mei 2018

Kinderen bij het ouderschapsplan te betrekken per 1 mei 2018

De wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding (inwerkingtreding 1 maart 2009) was hiervoor de basis. In het verzoekschrift echtscheiding dient de.. lees meer

Recht op afscheid overledene

Recht op afscheid overledene

Eisers vorderden dat gedaagde werden veroordeeld om toegang en gelegenheid te geven om de crematie bij te wonen. Voorafgaand daaraan afscheid te.. lees meer

Schriftelijke koopovereenkomst woning per whatsapp?

Schriftelijke koopovereenkomst woning per whatsapp?

In deze zaak liet een particuliere verkoper per WA aan de koper weten in de stemmen met een schriftelijke overeenkomst terzake van.. lees meer

Het beperkte huwelijksvermogensrecht: bijhouden van een goede administratie

Het beperkte huwelijksvermogensrecht: bijhouden van een goede administratie

Het wettelijk beperkte huwelijksvermogensrecht houdt dan ook in dat alleen hetgeen wat tijdens het huwelijk door echtgenoten is verworven gemeenschappelijk is. Alleen.. lees meer

Voorkom verzuim werknemer bij relatie problemen

Voorkom verzuim werknemer bij relatie problemen

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat het ziekteverzuim van gescheiden medewerkers hoger ligt dan het ziekteverzuim van gehuwde werknemers. Daarnaast heeft onderzoeksbureau.. lees meer

De bijzonder curator wanneer en waarom?

De bijzonder curator wanneer en waarom?

Wanneer een bijzonder curator inschakelen? Sinds de wet Bevordering Voortgezet Ouderschap en Zorgvuldige Scheiding die per 1 maart 2009 is ingegaan is.. lees meer

Burenruzies en het recht

Burenruzies en het recht

Helaas kunnen buren niet altijd met elkaar door één deur. Zoals gezegd, een burengeschil licht soms op de loer en kan plotseling.. lees meer

Vervangende toestemming bij verhuizing

Vervangende toestemming bij verhuizing

In principe heeft de ouder die wil verhuizen het recht om dit te doen en de vrijheid om zijn of haar leven.. lees meer

Gedragscode vaak essentieel voor ontslag

Gedragscode vaak essentieel voor ontslag

In een gedragscode beschrijft een werkgever welk gedrag en welke activiteiten hij wel of niet van zijn medewerkers accepteert. Bijvoorbeeld hoe van.. lees meer

Partneralimentatie: inspanningsplicht om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien

Partneralimentatie: inspanningsplicht om in eigen levensonderhoud te kunnen voorzien

Er bestaat niet zonder meer een recht op partneralimentatie. Een dergelijke onderhoudsplicht bestaat alleen voor zover degene die aanspraak maakt op alimentatie.. lees meer

Ik krijg mijn borg niet terug van de verhuurder, wat nu?

Ik krijg mijn borg niet terug van de verhuurder, wat nu?

Bewijslast; wie moet wat bewijzen? Allereerst is het vragen van borg wettelijk toegestaan. Echter, mag de verhuurder de borg niet zomaar inhouden.. lees meer

Vensters in muren

Vensters in muren

U kunt zich niet verzetten tegen de aanwezigheid van een venster, indien zich tussen u en uw buurman openbare wegen of openbare.. lees meer

Champagnesorbet: geen inbreuk op beschermde oorsprongsbenaming

Champagnesorbet: geen inbreuk op beschermde oorsprongsbenaming

Wat ging het over? Omstreeks 2012 heeft Aldi "champagner sorbet" in haar supermarkten verkocht. Deze sorbet bestond uit 12% champagne. Het Comité.. lees meer

Normale (weekend)rust niet in de vrachtwagen

Normale (weekend)rust niet in de vrachtwagen

Wanneer mag rusten wel in het voertuig? Anders dan de weekendrust, mogen chauffeurs de pauzes en de dagelijkse rust (van tenminste 11.. lees meer

Kinderen en scheiden

Kinderen en scheiden

Rapportage Rouvoet Eind februari 2018 presenteerde André Rouvoet, voorzitter van het Platform Scheiden zonder Schade, zijn bevindingen. De rapportage 'Scheiden… en de.. lees meer

ALGEMENE VOORWAARDEN: doe er je voordeel mee!

ALGEMENE VOORWAARDEN: doe er je voordeel mee!

  Risico’s voor je onderneming inperken Wanneer je zaken doet loop je risico’s. Bij de levering van een product of dienst kan.. lees meer

Maatstaf beoordeling ontslaggrond verstoorde arbeidsverhouding

Maatstaf beoordeling ontslaggrond verstoorde arbeidsverhouding

Achtergrond van deze zaak Eiser in cassatie (‘de werknemer’) is sinds 2009 als IT-specialist bij verweerster in cassatie (‘de werkgever’) in dienst... lees meer

Een politie inval en hierdoor schade aan het gehuurde

Een politie inval en hierdoor schade aan het gehuurde

In de zaak waarover de Hoge Raad in dit geval diende te beslissen, had de verhuurder zich op voormeld beginsel van gelijkheid.. lees meer

Vervangende toestemming erkenning afgewezen? Probeer het nog een keer!

Vervangende toestemming erkenning afgewezen? Probeer het nog een keer!

Echter in een arrest van 19 oktober 2016 is het Gerechtshof Den Haag van deze lijn afgeweken. Het arrest is helaas niet.. lees meer

Verjaring en klachtplicht

Verjaring en klachtplicht

In een arrest van de Hoge Raad d.d. 9 juni 2017 (ECLI:NL:PHR:2017:511) vorderden enkele werknemers van een accountants- en belastingadvieskantoor een schadevergoeding.. lees meer

De VvE en de wetswijzigingen voor 2018

De VvE en de wetswijzigingen voor 2018

Bij de koop van een woning wordt enkel de grond onder de woning gekocht. De koper wordt door natrekking eigenaar van die.. lees meer

Vakantiedagen over aan het einde van het jaar? Wat gebeurt hiermee?

Vakantiedagen over aan het einde van het jaar? Wat gebeurt hiermee?

Wettelijke vakantiedagen Allereerst moet er een onderscheid worden gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen zijn de vakantiedagen waarop een werknemer.. lees meer

Maximum huurprijs van sociale woningen nog in balans?

Maximum huurprijs van sociale woningen nog in balans?

Woningwaarderingsstelsel nog in balans? Vanuit het oogpunt van particuliere verhuurders van sociale woningen (niet zijnde de woningcorporaties) is het kwalijk te noemen.. lees meer

Meer-ouderschap, hoe zit het en kan het?

Meer-ouderschap, hoe zit het en kan het?

Stand van zaken Op dit moment is het niet mogelijk dat een kind juridisch meer dan 2 ouders heeft. Ook kunnen maximaal.. lees meer

De vaststellingsovereenkomst: de (fictieve opzegtermijn)

De vaststellingsovereenkomst: de (fictieve opzegtermijn)

Eén van deze vereisten is dat in de vaststellingsovereenkomst rekening moet worden gehouden met de (wettelijke of contractuele) opzegtermijn. Een ontslag middels.. lees meer

Wat kan een ondernemer aan alimentatie betalen?

Wat kan een ondernemer aan alimentatie betalen?

Draagkracht directeur groot aandeelhouder   Indien de ex-partner een directeur groot aandeelhouder is en eigenaar is van alle aandelen in zijn vennootschap,.. lees meer

Het gewijzigde huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018, waar moet je op letten?

Het gewijzigde huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018, waar moet je op letten?

Het huwelijksvermogensrecht vanaf 1 januari 2018 Inmiddels geldt per 1 januari 2018 bij het trouwen standaard een beperkte gemeenschap van goederen. Dit.. lees meer

Blockchain je huwelijk

Blockchain je huwelijk

Blockchain je huwelijk wat is dat? Op dit moment is het niet mogelijk dat een kind juridisch meer dan 2 ouders heeft... lees meer

Op geld waardeerbare arbeid en de bijstandsuitkering: de oppasoma

Op geld waardeerbare arbeid en de bijstandsuitkering: de oppasoma

Het moet in ieder geval gaan om activiteiten die op geld waardeerbaar zijn. In de praktijk komt het met grote regelmaat voor.. lees meer

Hoe incasseer ik mijn vordering?

Hoe incasseer ik mijn vordering?

Dossieropbouw Het openstaan van facturen of vorderingen is een bron van ergernis. Doordat uw vordering of factuur niet of niet tijdig wordt.. lees meer

Internetten op het werk. Is ontslag op staande voet mogelijk?

Internetten op het werk. Is ontslag op staande voet mogelijk?

De Rechtbank Amsterdam heeft op 15 september 2017 beslist dat een werkgever, in dit geval een exploitant van twee kledingwinkels, zijn verkoopster.. lees meer

Leven na een schone lei verklaring!

Leven na een schone lei verklaring!

Als je na een schuldsaneringsregeling (WSNP) een schone lei verklaring hebt gekregen, kan je er dus vanuit gaan dat alle schulden uit.. lees meer

Slapende dienstverbanden: hoe (uit)gerust bent u?

Slapende dienstverbanden: hoe (uit)gerust bent u?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 hebben werknemers die na 2 jaar ziekte mogen.. lees meer

Beslagvrije voet, om gaan met het inkomen van de partner/huisgenoot

Beslagvrije voet, om gaan met het inkomen van de partner/huisgenoot

In de meeste gevallen is de beslagvrije voet voor een schuldenaar goed en eenvoudig te berekenen, door bijvoorbeeld de rekentool van de.. lees meer

Sport en spel

Sport en spel

Nederland is een echt sportland. Zowel op topniveau als in persoonlijke sfeer wordt er druk gesport, en er worden het hele jaar.. lees meer

Soms is het verstandig om vooraf een advocaat te raadplegen

Soms is het verstandig om vooraf een advocaat te raadplegen

Slechts enkele dagen nadat de medewerker was begonnen met de werkgever, vertelde de werknemer aan zijn nieuwe collega’s dat hij wel een.. lees meer

Betalingsverplichting bij online kopen van tickets

Betalingsverplichting bij online kopen van tickets

Op welk moment is een online overeenkomst gesloten? Om een overeenkomst te sluiten, mondeling, schriftelijk of via een webwinkel, moet er sprake.. lees meer

Camerazuilen op het station: Kan dat zomaar?

Camerazuilen op het station: Kan dat zomaar?

Steeds meer gebruik van camera’s In de afgelopen jaren is het gebruik van camera’s toegenomen. De camera’s zijn nu goedkoper, beter en.. lees meer

Wijziging Arbowet per 1 juli 2017

Wijziging Arbowet per 1 juli 2017

Wat is er gewijzigd? In de nieuwe Arbowet wordt preventie nog belangrijker. De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van.. lees meer

De dringende reden buiten werktijd

De dringende reden buiten werktijd

Dringende reden Gedragingen die feitelijk niets met het werk te maken hebben, kunnen onder omstandigheden toch tot een ontslag op staande voet.. lees meer

Slachtoffer van sexting? Dit kan je wél doen!

Slachtoffer van sexting? Dit kan je wél doen!

Het gevoel van slachtoffers van sextortion (seksuele afpersing) op het moment dat zij erachter komen dat intieme beelden van hen online staan,.. lees meer

Straffen in het verkeer

Straffen in het verkeer

Wat veel mensen echter niet weten is dat voor het rijden onder invloed en voor het veel te hard rijden met zwaar.. lees meer

Kamer(ver)huur, net iets andere regelgeving m.b.t. de opzegging

Kamer(ver)huur, net iets andere regelgeving m.b.t. de opzegging

Echter, voor kamerverhuur, ook wel hospita-verhuur genoemd, geldt een speciale regeling voor de opzegging van de huurovereenkomst. Het is goed dit in.. lees meer

Definitie uitzendkracht

Definitie uitzendkracht

Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen een (reguliere) arbeidsovereenkomst en een uitzendovereenkomst nu op de uitzendovereenkomst bijzondere bepalingen van het Burgerlijk.. lees meer

Beëindigen partneralimentatie: lotsverbondenheid

Beëindigen partneralimentatie: lotsverbondenheid

"5.2 (...) Het hof overweegt dienaangaande als volgt. De wettelijke onderhoudsverplichting tussen ex-echtgenoten vindt haar rechtsgrond in de lotsverbondenheid die door het.. lees meer

Huurindexering met terugwerkende kracht verschuldigd?

Huurindexering met terugwerkende kracht verschuldigd?

Dit volgt uit een arrest van het Gerechtshof Amsterdam Wel is de periode beperkt waarover de verhuurder met terugwerkende kracht de indexering.. lees meer

iPad kapot: recht op een nieuw of een refurbished exemplaar?

iPad kapot: recht op een nieuw of een refurbished exemplaar?

Weigering remanufactured iPad Op 18 april 2017 heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak tegen Apple. De casus is eenvoudig:.. lees meer

Nog snel trouwen of beter wachten tot na 1 januari 2018?

Nog snel trouwen of beter wachten tot na 1 januari 2018?

Vanaf 1 januari 2018 wordt de gemeenschap van goederen compleet anders. Wat houdt dat voor u in? Gemeenschap van goederen op dit.. lees meer

Een aantal mogelijkheden voor de verhuurder als de huurder niet betaalt

Een aantal mogelijkheden voor de verhuurder als de huurder niet betaalt

Sommeren Allereerst is het van belang dat de huurder schriftelijk wordt geïnformeerd over het uitblijven van zijn betalingsverplichting. Het is raadzaam om.. lees meer

Ontslagvergoeding, en de persoonlijke omstandigheden

Ontslagvergoeding, en de persoonlijke omstandigheden

Transitievergoeding Voor 1 juli 2015 ontving een ontslagen werknemer niet standaard een ontslagvergoeding. Een werkgever had de keuze om een ontslagprocedure via.. lees meer

Pre-pack afgewezen door Europees hof van justitie

Pre-pack afgewezen door Europees hof van justitie

Enkele jaren geleden kwam de pre-pack in zwang en de meeste rechtbanken werkten daar aan mee. Rechtbanken wezen een beoogd rechter-commissaris en.. lees meer

Gezag voor de niet-gehuwde vader

Gezag voor de niet-gehuwde vader

Zowel de moeder als de vader krijgen van rechtswege (automatisch) het gezag over het kind, indien het kind tijdens een huwelijk of.. lees meer

Veiligstellen wettelijk erfdeel middels beslag. Het kan!

Veiligstellen wettelijk erfdeel middels beslag. Het kan!

Zo'n vordering kan zeer aanzienlijk zijn. Deze vordering is echter in principe pas opeisbaar indien de andere ouder ook overlijdt. Ondertussen dreigt.. lees meer

Gescheiden en met de kinderen op vakantie, waar moet u allemaal aan denken?

Gescheiden en met de kinderen op vakantie, waar moet u allemaal aan denken?

Paspoort of identiteitskaart Voor alle kinderen geldt dat zij een geldig paspoort of identiteitskaart moeten hebben om naar het buitenland te kunnen.. lees meer

Help, er is ingebroken maar de politie doet helemaal niets!

Help, er is ingebroken maar de politie doet helemaal niets!

Wat kun je doen? Meestal lijkt het alleen alsof er niets gebeurt, maar dan is het onderzoek gewoon nog in volle gang... lees meer

Het arrest Chavez-Vilchez, Unieburgerschap en de rechten van het kind

Het arrest Chavez-Vilchez, Unieburgerschap en de rechten van het kind

Voort dient er gekeken te worden of er een daadwerkelijke afhankelijkheidsverhouding bestaat tussen het kind en de derdelander ouder. De omstandigheid dat.. lees meer

Beide partijen doen een beroep op hun eigen algemene voorwaarden, wat nu?

Beide partijen doen een beroep op hun eigen algemene voorwaarden, wat nu?

In één van mijn voorgaande blogs heb ik u onder meer uitgelegd dat een overeenkomst tot stand komt door een aanbod en een.. lees meer

Een rechtstreekse aanspraak op een door ouders gevoede spaarrekening?

Een rechtstreekse aanspraak op een door ouders gevoede spaarrekening?

Wat zijn de feiten? De ouders in kwestie hebben bij de geboorte van hun kinderen afgesproken dat zij voor beide kinderen een.. lees meer

De ontbindende voorwaarde (Sky, de musical)

De ontbindende voorwaarde (Sky, de musical)

De arbeidsovereenkomst van Sky Los van de financiële problemen die voortijdige einde van de musical met zich mee bracht (Sky B.V. is.. lees meer

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018

Implementatietermijn verlengd De staatssecretaris heeft toen ook aangegeven date r medio mei 2017 zal worden bezien of de implementatietermijn nog verder verlengd.. lees meer

Niet twee keer straffen voor het zelfde feit, geldt dit ook voor het arbeidsrecht?

Niet twee keer straffen voor het zelfde feit, geldt dit ook voor het arbeidsrecht?

Ook in deze blog blijven we in de casinowereld. In een uitspraak van 10 mei 2017 van de Rechtbank Gelderland ging het.. lees meer

Sluiting van een school: instemmings- of adviesrecht voor de MR?

Sluiting van een school: instemmings- of adviesrecht voor de MR?

De Tweede Kamerleden Kwint en Marijnissen (SP) hebben hierover Kamervragen gesteld aan Sander Dekker, demissionair staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij.. lees meer

Ontslag op staande voet, een onverantwoorde gok?!

Ontslag op staande voet, een onverantwoorde gok?!

Tot 1 juli 2015 Tot 1 juli 2015 werd een ontslag op staande voet meestal op de volgende wijze afgewikkeld: de werknemer.. lees meer

Gaat u trouwen in 2018?

Gaat u trouwen in 2018?

Dit houdt in dat, wanneer partijen gaan scheiden, alle bezittingen en schulden bij helfte zullen worden gedeeld. Ook bezittingen en schulden die.. lees meer

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht en de eenmanszaak

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht en de eenmanszaak

Het is de bedoeling dat hetgeen dat vóór het huwelijk is verworven of verkregen (dus ook schulden), buiten de gemeenschap valt. Deze.. lees meer

Gevolgen niet-nakomen periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden

Gevolgen niet-nakomen periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden

Bewijsvermoeden periodiek verrekenbeding Veel stellen spreken af dat inkomsten en winsten verkregen uit arbeid (na aftrek van kosten voor de gemeenschappelijke huishouding).. lees meer

Hebben makelaars altijd recht op provisie?

Hebben makelaars altijd recht op provisie?

Tot zover allemaal niets vreemds. Wat er verder gebeurde was opvallender. Toen de overeenkomst werd gesloten speelde het feit dat de zoon.. lees meer

De risico’s van een beleggingspand met kamerverhuur

De risico’s van een beleggingspand met kamerverhuur

Alhoewel ieder geval op zich staat, valt er in het algemeen het navolgende over te melden. Allereerst is van belang wat het.. lees meer

Even een gokje wagen bij Holland Casino?

Even een gokje wagen bij Holland Casino?

De medewerker was aangenomen als croupier bij Holland Casino. Dat is de persoon die het spel begeleidt achter een speeltafel in het.. lees meer

Buitengerechtelijke incassokosten; de veertiendagenbrief

Buitengerechtelijke incassokosten; de veertiendagenbrief

De veertiendagenbrief Nadat de schuldenaar in verzuim is geraakt is hij tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Bij een consument-schuldenaar zit hier echter.. lees meer

Help, ik wil mijn kinderen zien!

Help, ik wil mijn kinderen zien!

Uiteraard wil Gerard zijn kinderen graag blijven zien, maar in verband met de depressie van Gerard vindt Anja dat niet zo'n goed.. lees meer

Wetsvoorstel ‘beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen’.

Wetsvoorstel ‘beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen’.

Bij een algehele gemeenschap van goederen vallen alle bezittingen en alle schulden van de partners in de huwelijksgemeenschap, tenzij dat expliciet is.. lees meer

Maken of kraken: het belang van de juiste ontslaggrond

Maken of kraken: het belang van de juiste ontslaggrond

In artikel 7:671b lid 1 BW is bepaald dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst kan ontbinden op grond van artikel 7:669 lid 3,.. lees meer

Hoe werkt een eigendomsvoorbehoud?

Hoe werkt een eigendomsvoorbehoud?

De eigendomsoverdracht kan tot vervelende consequenties leiden. Indien de afnemer bijvoorbeeld failliet gaat, kan uw bedrijf deze producten niet opeisen. De producten.. lees meer

Online rechtspraak voor burgers en bedrijven

Online rechtspraak voor burgers en bedrijven

Doel Iedereen kan een procedure voeren via een elektronisch beveiligd netwerk. Doel is om de drempel om naar de rechter te stappen.. lees meer

Kleur Piet of Zwarte Piet, wie kent hem niet…?

Kleur Piet of Zwarte Piet, wie kent hem niet…?

De burgemeester van Amsterdam heeft in 2013 een vergunning verleend voor de jaarlijkse Sinterklaas intocht in Amsterdam. Niets nieuws onder de zon.. lees meer

Het downloadverbod; en nu?

Het downloadverbod; en nu?

Allereerst iets over de achtergrond van de Europese uitspraak. Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg was door onze eigen Hoge Raad.. lees meer

“Argentina failliet”

“Argentina failliet”

In de Nederlandse rechtspraak is het twee maal voorgekomen dat de rechtbank Den Haag een vreemde staat failliet verklaarde, t.w. de republieken.. lees meer

Telefoonverzekeringen

Telefoonverzekeringen

In dergelijke verzekeringspolissen is dikwijls een nogal forse hoeveelheid uitsluitingsbepalingen opgenomen, waarin gebeurtenissen staan opgesomd die niet onder de dekking vallen. Naar.. lees meer

Wettelijke indexering van alimentatie

Wettelijke indexering van alimentatie

De wettelijke indexering is automatisch van toepassing. Er hoeft dus geen aanzegging plaats te vinden door een brief of een formulier, maar.. lees meer

Een kijkje in de wereld van IE

Een kijkje in de wereld van IE

Zo heeft het Britse lingeriemerk Ann Summers zich onlangs moeten verontschuldigen voor de naam van haar nieuwe lingerielijn: ISIS. In de media.. lees meer

In 2015 toename rechtszaken kinderalimentatie verwacht

In 2015 toename rechtszaken kinderalimentatie verwacht

De alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting en het fiscaal voordeel komen door de WHK te vervallen. In een aantal.. lees meer

Het concurrentiebeding en de wijzigingen voor 2015

Het concurrentiebeding en de wijzigingen voor 2015

Door een concurrentiebeding wordt de werknemer dus beperkt in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde wijze.. lees meer

Wijziging fiscale kindregelingen per 1 januari 2015 en de gevolgen voor kinderalimentatie

Wijziging fiscale kindregelingen per 1 januari 2015 en de gevolgen voor kinderalimentatie

Dit betekent het volgende: – De alleenstaandeouderkorting vervalt – Het kindgebonden budget wordt verhoogd – Kinderalimentatie is niet langer fiscaal aftrekbaar  .. lees meer

Pensioen: een recente uitspraak

Pensioen: een recente uitspraak

Pensioen is geen vermogensrecht. Ongeacht het relatie vermogensregime geldt de pensioenverevening zoals neergelegd in de Wet VP tenzij de toepasselijkheid van de.. lees meer

Airbnb

Airbnb

Welke woningen lenen zich er niet voor? Het Gerechtshof Amsterdam heeft in een uitspraak van 24 oktober 2013 bepaald dat het verhuren.. lees meer

Ontslagvergoeding of transitievergoeding?

Ontslagvergoeding of transitievergoeding?

De wet is in het leven geroepen om het ontslagrecht te versoepelen, wat de indruk wekt dat de werknemer met de transitievergoeding.. lees meer

Kritiek op de nieuwe berekening van kinderalimentatie vanaf 1 januari 2015

Kritiek op de nieuwe berekening van kinderalimentatie vanaf 1 januari 2015

Met ingang van 1 januari 2015 kunnen sommige alleenstaande ouders aanspraak maken op een verhoging van het kindgebonden budget met de zogenaamde.. lees meer

Financiële benadeling voorafgaand aan een echtscheiding

Financiële benadeling voorafgaand aan een echtscheiding

Gebeurt dit binnen een periode van zes maanden voor de echtscheiding – oftewel, in het zicht van de scheiding – dan kan.. lees meer

De (on)mogelijkheden aangaande conservatoir beslag in Duitsland

De (on)mogelijkheden aangaande conservatoir beslag in Duitsland

Gezien de nauwe handelsbetrekkingen tussen Nederland en Duitsland is het zeer goed denkbaar dat u te maken krijgt met een niet betalende.. lees meer

Verplichte mediation bij (v)echtscheiding

Verplichte mediation bij (v)echtscheiding

Wanneer ouders besluiten uit elkaar te gaan stort voor kinderen hun wereld in. De twee personen van wie zij beiden het meeste.. lees meer

Belediging en bedreiging van een ambtenaar

Belediging en bedreiging van een ambtenaar

Tijdens het gesprek dat ik met hem had ter voorbereiding van de zitting bleek dat hij de belediging ruiterlijk toegaf. Met zijn.. lees meer

Kan ik dan nooit van dat contract af?!

Kan ik dan nooit van dat contract af?!

Omdat er geen wettelijke standaardregels bestaan over de opzegging van dit soort contracten, is er een systeem in de rechtspraak ontwikkeld. Kort.. lees meer

Claim voor loslippige ex-werkgever

Claim voor loslippige ex-werkgever

Ontslag door vaststellingsovereenkomst   Lentis sloot een vaststellingsovereenkomst met een psychiater. Daarin stond ook ook hoe derden zouden worden geïnformeerd over de.. lees meer

Toekomst voor het voorwaardelijke ontbindingsverzoek?

Toekomst voor het voorwaardelijke ontbindingsverzoek?

Achtergrond Een werkgever geeft een werknemer ontslag op staande voet. Doet de werknemer niets, dan blijft het ontslag op staande voet in.. lees meer

Het belang van het deponeren van uw merk

Het belang van het deponeren van uw merk

De Boer-Zoekt-Vrouw-Hype is in Nederland rustig voorbij aan het trekken. De deelnemers van het programma werden in één klap bekende Nederlanders. Sommige.. lees meer

Assurantietussenpersonen: Opgepast!

Assurantietussenpersonen: Opgepast!

Doet de verzekerde gebeurtenis zich vervolgens voor, dan vertrouwt men erop dat de verzekeraar de schade in kwestie dekt. Soms komt men.. lees meer

De statutair directeur en het vereenvoudigd ontslagrecht

De statutair directeur en het vereenvoudigd ontslagrecht

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid (hierna: WWZ) brengt met ingang van 1 juli 2015 een aantal veranderingen met zich. Zo geldt.. lees meer

Betalingstermijnen bij factureren

Betalingstermijnen bij factureren

Om de ondernemer hiertegen te beschermen is sinds 16 maart 2013 de Wet Betalingstermijnen van kracht. Wat houdt de Wet Betalingstermijnen in?.. lees meer

Bemiddelingskosten bij huur woonruimte

Bemiddelingskosten bij huur woonruimte

Een bemiddelingskantoor verzamelt op haar website woningen van verhuurders die zij te huur aanbieden. De verhuurders betalen het bemiddelingskantoor niet. De geïnteresseerde.. lees meer

Het wetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie: Eerlijker, simpeler en korter

Het wetsvoorstel Wet herziening partneralimentatie: Eerlijker, simpeler en korter

Hier is echter nog niets over beslist. Het doel van dit wetsvoorstel is om de regeling omtrent partneralimentatie eerlijker, simpeler en korter.. lees meer

De rechten van een koper: verspeel deze niet!

De rechten van een koper: verspeel deze niet!

Frits koopt bij de dealer een nieuwe auto met garantie. Ruim een half jaar na het verstrijken van de overeengekomen garantietermijn heeft.. lees meer

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties: einde van VAR-verklaring

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties: einde van VAR-verklaring

De Belastingdienst denkt mee De Belastingdienst heeft – om de overgang naar de nieuwe situatie zo soepel mogelijk te laten verlopen –.. lees meer

Het slapende dienstverband, langer slapen mogelijk?

Het slapende dienstverband, langer slapen mogelijk?

Minister Asscher heeft daarover in de Eerste Kamer het volgende gezegd: “Er bestaat geen rechtvaardiging om deze laatste groep werknemers (IVA-gerechtigden) anders.. lees meer

Heeft de werkgever een escape om betaling van de transitievergoeding te voorkomen?

Heeft de werkgever een escape om betaling van de transitievergoeding te voorkomen?

Geen spreekplicht over transitievergoeding Hoewel de transitievergoeding in de wet is opgenomen, heeft de kantonrechter Utrecht op 11 december 2015 geoordeeld dat.. lees meer

Non-conformiteit bij koop van een schip

Non-conformiteit bij koop van een schip

In 2004 heeft X (geïntimeerde) van Y (appellant) een schip gekocht dat door Y was gebouwd. In 2013 is bij een onderhoudsbeurt.. lees meer

Vakantie met de kinderen en de weigerachtige ex-partner

Vakantie met de kinderen en de weigerachtige ex-partner

Terwijl u uw to do-lijstje voor de vakantie afvinkt, stelt u zichzelf gerust met de gedachte dat ook met uw ex-partner alles.. lees meer

Wel of niet overgecrediteerd? deel II, “Het postorderkrediet”

Wel of niet overgecrediteerd? deel II, “Het postorderkrediet”

Kan het voornoemde zo maar? Moet aan zo’n krediet niet ook een kredietwaardigheids toets voorafgaan. M.a.w. zou er niet enig moment moeten.. lees meer

De taak van een bijzonder curator

De taak van een bijzonder curator

Wanneer is een bijzondere curator nodig? Een bijzondere curator is noodzakelijk indien een minderjarige een wezenlijk conflict heeft met zijn of haar.. lees meer

Wijziging Arbowet per juli 2017: wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Arbowet?

Wijziging Arbowet per juli 2017: wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe Arbowet?

Ik zal hieronder kort ingaan op de belangrijkste wijzigingen. Werknemers krijgen een betere toegang tot de bedrijfsarts Werknemers krijgen het recht om.. lees meer

Geen ontruiming huurwoning schending convenant

Geen ontruiming huurwoning schending convenant

In een aantal gemeenten hebben verhuurders convenanten afgesloten in geval van betalingsproblemen. De convenanten variëren van het aanmelden bij een beginnende huurachterstand.. lees meer

Je partner wil niet scheiden. Wat nu?

Je partner wil niet scheiden. Wat nu?

Als je partner niet wilt scheiden, kan er geen gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding ingediend worden. Je zult dus (met behulp van een.. lees meer

Rechters positief kritisch over optreden agenten

Rechters positief kritisch over optreden agenten

Hoe staat de diender ervoor? In recente strafzaken is aandacht gevraagd voor de vraag of de agent handelt conform het wettelijk voorschrift.. lees meer

Het (ver)huren van woonruimte voor een minimum huurtermijn

Het (ver)huren van woonruimte voor een minimum huurtermijn

Eén van de belangrijkste veranderingen van de wet doorstroming huurmarkt 2015 is dat (ver)huurder sindsdien de mogelijkheid hebben om tijdelijke huurovereenkomsten aan.. lees meer

Uitbreiding van de mogelijkheid om woonruimte tijdelijk te (ver)huren

Uitbreiding van de mogelijkheid om woonruimte tijdelijk te (ver)huren

Vóór 1 juli 2016 Voorheen was het slechts beperkt mogelijk om woonruimte tijdelijk te (ver)huren, zonder dat de huurder zich kon beroepen.. lees meer

Is de werkgever aansprakelijk voor een burn-out?

Is de werkgever aansprakelijk voor een burn-out?

Zorgplicht werkgever Indien een werknemer schade heeft opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden, is de werkgever, volgens art. 7:658 BW, aansprakelijk... lees meer

Tussenstand Wet DBA: waar gaan we naartoe?

Tussenstand Wet DBA: waar gaan we naartoe?

Het meest concrete gevolg dat Wiebes aan deze rapportages heeft verbonden, is dat de handhaving van de Wet DBA - die oorspronkelijk.. lees meer

De wettelijke gemeenschap van goederen gaat veranderen!

De wettelijke gemeenschap van goederen gaat veranderen!

Hoe is het nu geregeld? Als een stel gaat trouwen en niet vooraf huwelijkse voorwaarden bij de notaris op laat stellen, dan.. lees meer

Nogmaals de uitzendovereenkomst

Nogmaals de uitzendovereenkomst

Al lange tijd wordt gediscussieerd over de vraag of de zogenaamde allocatiefunctie een vereiste is om van een uitzendovereenkomst te kunnen spreken... lees meer

Wanneer is er sprake van etnisch profileren?

Wanneer is er sprake van etnisch profileren?

In de zaak die tot de uitspraak van de Hoge Raad leidde was sprake van een verkeerscontrole; bij die controle was een.. lees meer

De 6 weken termijn in overheidszaken

De 6 weken termijn in overheidszaken

Vaak dienen burgers bij een overheidsinstantie een aanvraag in. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor een uitkering, een toeslag, een vergunning of bijzondere.. lees meer

Algemene voorwaarden: automatisch van toepassing of toch niet?

Algemene voorwaarden: automatisch van toepassing of toch niet?

Beschikbaar stellen De partij die algemene voorwaarden hanteert, is verplicht om algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de.. lees meer

Help, de buren veroorzaken overlast!

Help, de buren veroorzaken overlast!

Of je denkt een avondje rustig op de bank een boek te lezen of van de tv te kunnen genieten, gaat de.. lees meer

Belangrijkste wijzigingen veertiendagen brief incasso

Belangrijkste wijzigingen veertiendagen brief incasso

In deze brief wordt de consument-schuldenaar (de wet gaat alleen over wanbetalende consumenten) een termijn van veertien dagen netto gegeven om alsnog.. lees meer

Wanneer wordt passende arbeid bedongen arbeid?

Wanneer wordt passende arbeid bedongen arbeid?

Wat staat er in de wet over passende arbeid en bedongen arbeid? Het is van belang welke taken de werknemer verricht en.. lees meer

Wetsvoorstel automatisch ouderlijk gezag voor vaders

Wetsvoorstel automatisch ouderlijk gezag voor vaders

Op dit moment is het wettelijk zo geregeld dat er twee afzonderlijke handelingen nodig zijn voor ongetrouwde vaders om zowel de erkenning.. lees meer

Afbreken van onderhandelingen

Afbreken van onderhandelingen

De vrijheid om onderhandelingen over een contract af te breken is echter niet onbegrensd. Uit het arrest Plas/Valburg volgt dat het eenzijdig afbreken.. lees meer

Verdeling van schulden bij een scheiding, is dat mogelijk?

Verdeling van schulden bij een scheiding, is dat mogelijk?

Partijen hadden een persoonlijke lening bij een bank, die uiteindelijk maandelijks door de man aan de bank moest worden afbetaald. De vrouw.. lees meer

VOG afgewezen? Maak bezwaar!

VOG afgewezen? Maak bezwaar!

In steeds meer functies en bij steeds meer bedrijven is het bij aanvang van een nieuw dienstverband, of zelfs na enkele jaren.. lees meer

Nalatenschap: eerst beschrijven!

Nalatenschap: eerst beschrijven!

Niet alleen erfgenamen, maar ook executeurs, bewindvoerders en vereffenaars vinden deze houvast door allereerst te beginnen met het maken van een boedelbeschrijving... lees meer

Hypothecaire lasten en gebruiksvergoeding

Hypothecaire lasten en gebruiksvergoeding

Zolang de woning nog niet is verkocht aan een derde of is overgenomen door één van de ex-echtgenoten/ ex-samenlevers is sprake van.. lees meer

Het ontslag op staande voet en het voorwaardelijke ontbindingsverzoek

Het ontslag op staande voet en het voorwaardelijke ontbindingsverzoek

Zeker als een rechter over dat ontslag moest oordelen, kwam het in de praktijk voor dat het gegeven ontslag pas na meer.. lees meer

Ernstig verwijtbaar handelen werkgever leidt tot hoge billijke vergoeding

Ernstig verwijtbaar handelen werkgever leidt tot hoge billijke vergoeding

In een eerdere procedure heeft de kantonrechter bepaald dat het ontslag op staande voet geen stand houdt, en dus vernietigd moest worden... lees meer

Erfgenamen beter beschermd door Wet BETS?

Erfgenamen beter beschermd door Wet BETS?

Het gebeurt namelijk steeds vaker dat de erfenis schulden bevatten. Als erfgenaam moet je hierdoor voorzichtig handelen. Aanvaard je de nalatenschap zuiver,.. lees meer

Tijdelijke verhuur van een koopwoning

Tijdelijke verhuur van een koopwoning

Tot 1 juli 2016 werden in dit soort gevallen (verhuur van een te koop staande koopwoning) vaak huurcontracten gemaakt met tamelijk onduidelijke.. lees meer

Het postorderkrediet. Deel III.

Het postorderkrediet. Deel III.

In de wettelijke regeling van de kredietovereenkomst in Titel 2A van Boek 7 BW is een richtlijn opgenomen die de verstrekker verplicht.. lees meer

Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst is nog mogelijk

Voorwaardelijke ontbinding arbeidsovereenkomst is nog mogelijk

Situatie voor en na de WWZ Wanneer voor 1 juli 2015 een werknemer op staande voet werd ontslagen, dan verzocht de werkgever.. lees meer

Schadeplichtig bij afbreken van onderhandelingen?

Schadeplichtig bij afbreken van onderhandelingen?

Wel als we uitgaan van het uitgangspunt: wie een afspraak maakt, dient deze ook na te komen. In beginsel bestaat de vrijheid.. lees meer

Een concurrent gebruikt mijn merk. Wat moet ik doen?

Een concurrent gebruikt mijn merk. Wat moet ik doen?

De inschakeling van een advocaat is voor u de beste oplossing bij een merkinbreuk. De wet- en regelgeving is vaak moeilijk te.. lees meer

Ik wil mijn pand terug. Kan ik de verhuur stoppen?

Ik wil mijn pand terug. Kan ik de verhuur stoppen?

In de zakelijke huurmarkt kent men twee soorten huur: Huur van middenstandsbedrijfsruimte (denk aan: horecabedrijven, ambachtsbedrijven, winkels en shop-in-shops) Huur van overige ruimten.. lees meer

Kan ik een hogere ontslagvergoeding krijgen?

Kan ik een hogere ontslagvergoeding krijgen?

Een ontslagspecialist kan toetsen of de aangeboden ontslagvergoeding redelijk is en of met al uw belangen rekening wordt gehouden. Uw leeftijd, scholingsniveau,.. lees meer

Ik heb schade veroorzaakt, maar voel mij niet aansprakelijk. Ben ik aansprakelijk?

Ik heb schade veroorzaakt, maar voel mij niet aansprakelijk. Ben ik aansprakelijk?

Wat u voelt is voor het recht en de feiten niet relevant. Wetgeving, lagere regelgeving en jurisprudentie bepaalt of iemand aansprakelijk is.. lees meer

Mijn leverancier komt zijn afspraken niet na. Wat kan ik doen?

Mijn leverancier komt zijn afspraken niet na. Wat kan ik doen?

U moet de leverancier een laatste waarschuwing geven in de vorm van een ingebrekestelling. U geeft de leverancier een termijn waarbinnen de.. lees meer

Hoe zorg ik dat mijn ex-partner de alimentatie weer betaalt?

Hoe zorg ik dat mijn ex-partner de alimentatie weer betaalt?

Wanneer blijkt van onwil bij uw ex-partner kunt u een aantal stappen ondernemen om toch het geld te krijgen waar u recht.. lees meer

De ‘gewone mensentaal’ van HEMA, is die echt zo makkelijk en begrijpelijk?

De ‘gewone mensentaal’ van HEMA, is die echt zo makkelijk en begrijpelijk?

Geannuleerde vlucht door verstuikte enkel Een bij HEMA verzekerde consument boekt een vlucht naar Korea. Voor vertrek verstuikt hij zijn enkel. Hij.. lees meer

De voorwaardelijke verplichting in een bestemmingsplan vs. de overeenkomst met de gemeente

De voorwaardelijke verplichting in een bestemmingsplan vs. de overeenkomst met de gemeente

Het wijzigen van het bestemmingsplan Om de plannen te realiseren is daarom een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Hiervoor dient een aanvraag voor.. lees meer

Wat is een ouderschapsplan eigenlijk en is dat verplicht?

Wat is een ouderschapsplan eigenlijk en is dat verplicht?

Dat had als gevolg dat er voortaan bij het verzoekschrift echtscheiding verplicht een ouderschapsplan moest worden overgelegd als partijen minderjarige kinderen hebben... lees meer

VvE niet bevoegd tot vaststellen algemene boetebepaling

VvE niet bevoegd tot vaststellen algemene boetebepaling

In de praktijk blijkt echter dat in de vergadering voor het gemak veelal wordt besloten tot het vaststellen van een algemene boetebepaling.. lees meer

WhatsAppen in de baas zijn tijd: wie gaat dat betalen?

WhatsAppen in de baas zijn tijd: wie gaat dat betalen?

Er zit helaas een keerzijde aan het veelvuldig gebruik van de smartphone. Het gebruik van smartphones heeft in het verkeer al geleid.. lees meer

Einde huurcontract kantoorruimte? Zorg dat er voorinspectie heeft plaatsgevonden!

Einde huurcontract kantoorruimte? Zorg dat er voorinspectie heeft plaatsgevonden!

Bepaalde zaken moeten duidelijk verwoord zijn – voor zowel huurder als verhuurder. Aan het einde van een huurperiode van winkels, vastgoed of.. lees meer

Hoe zit dat: eenvoudig een contract beëindigen?

Hoe zit dat: eenvoudig een contract beëindigen?

Net als bij een huwelijk gaan ondernemers bij het sluiten van zo'n contract niet uit van de situatie dat de samenwerking ooit.. lees meer

Omgang tussen grootouders en kleinkinderen

Omgang tussen grootouders en kleinkinderen

Wat nu als de ouders gaan scheiden en door de onderlinge verstandhouding tussen de ouders het contact tussen het kleinkind en de.. lees meer

Kop-staart botsing gehad? Stel de wederpartij aansprakelijk!

Kop-staart botsing gehad? Stel de wederpartij aansprakelijk!

Het uitgangspunt is dat de achterop rijdende auto in beginsel altijd schuld heeft. De wet zegt hierover dat een bestuurder altijd in.. lees meer

Smile!

Smile!

Toch kan deze wettelijke regel (artikel 7:7 van het Burgerlijk Wetboek) tot opmerkelijke uitkomsten leiden. Dat bewijst een uitspraak die de Rechtbank.. lees meer

Wel of niet overgecrediteerd? deel II, "Het postorderkrediet"

Wel of niet overgecrediteerd? deel II, "Het postorderkrediet"

Kan het voornoemde zo maar? Moet aan zo’n krediet niet ook een kredietwaardigheids toets voorafgaan. M.a.w. zou er niet enig moment moeten.. lees meer

De Ragetlie-regel: wat is dat?

De Ragetlie-regel: wat is dat?

Indien een werknemer voor onbepaalde tijd in dienst is geweest en die arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is geëindigd zonder opzegging na toestemming.. lees meer

Verhoorbijstand, het vervolg

Verhoorbijstand, het vervolg

Oftewel: tijdens het verhoor is dat nu juist niet toegestaan. Ook mag de advocaat geen vragen namens de verdachte beantwoorden. Alleen indien.. lees meer

Verjaring erfenis door onbekendheid met verjaringstermijn!

Verjaring erfenis door onbekendheid met verjaringstermijn!

In 1993 overlijdt moeder en laat haar echtgenoot en dochter achter. In haar testament bepaalt moeder dat dochter haar erfenis pas kan.. lees meer

Ook een apk voor uw kinderalimentatie?

Ook een apk voor uw kinderalimentatie?

Relevante wijzigingen van omstandigheden kunnen zijn: gezinsuitbreiding, wijziging van de zorg- en contactregeling, een inkomenswijziging, het ontstaan van schulden en het hertrouwen.. lees meer

Wel of niet overgecrediteerd? Een vraag die bij velen speelt. 

Wel of niet overgecrediteerd? Een vraag die bij velen speelt. 

Hierin is bepaald onder welke normstelling een maximale hypothecaire geldlening aan een consument verstrekt kan worden. Vaak houden banken zich hier niet.. lees meer

Het slapende dienstverband

Het slapende dienstverband

Transitievergoeding Nieuw is dat bij ontslag na twee jaar ziekte, de werkgever gehouden kan zijn een transitievergoeding te betalen. Deze vergoeding is afhankelijk.. lees meer

Het mijnenveld van de WWZ: Makkelijker kunnen we het niet maken…

Het mijnenveld van de WWZ: Makkelijker kunnen we het niet maken…

Duidelijk is wel dat er nog veel van de nieuwe regelgeving moet uitkristalliseren en dat de uitkomst van juridische procedures minder voorspelbaar.. lees meer

Beslagvrije voet

Beslagvrije voet

De wetshistorie van de huidige beslagvrije voet gaat terug naar de jaren zeventig. Op dat moment was het nog heel overzichtelijk: er.. lees meer

Is een wanverhouding een reden om een huurcontract te ontbinden?

Is een wanverhouding een reden om een huurcontract te ontbinden?

Centrale vraag was of een dergelijke wanverhouding een reden is om het huurcontract te ontbinden. Immers, een huurder komt in de wet.. lees meer

De transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen

De transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen

Ernstig verwijtbare gedragingen Welke gedragingen zijn ernstig verwijtbaar? De wetgever noemt enkele voorbeelden die hieronder kunnen vallen, zoals diefstal, verduistering, bedrog of andere.. lees meer

Wie is er na de oplevering aansprakelijk voor gebreken?

Wie is er na de oplevering aansprakelijk voor gebreken?

Aansprakelijkheid verborgen gebreken Zowel de wet als de in de bouw veelgebruikte algemene voorwaarden bepalen dat het werk na oplevering voor rekening.. lees meer

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor de Klokkenluiders van kracht geworden.

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor de Klokkenluiders van kracht geworden.

Het betreft dus een wettelijke verplichting voor elke werkgever voor wie 50 of meer personen werkzaam zijn, ongeacht de aard van de.. lees meer

Help! Ik ga scheiden

Help! Ik ga scheiden

Regelingen betreffende de kinderen (Hoofdverblijf en zorgregeling) De kinderen zullen na de scheiding op het adres van een van de ouders ingeschreven.. lees meer

Hoe verwijtbaar is billijk?

Hoe verwijtbaar is billijk?

Met andere woorden: een ‘dun’ personeelsdossier leidt niet meer tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een ‘dikkere’ ontbindingsvergoeding. In.. lees meer

Voorkom vakantiestress! Onbezorgd op reis naar het buitenland met minderjarige kinderen

Voorkom vakantiestress! Onbezorgd op reis naar het buitenland met minderjarige kinderen

Wanneer wordt de controle uitgevoerd? De KNM voert geen persoonscontroles uit als u binnen het Schengengebied reist. De volgende landen hebben zich.. lees meer

Wat zijn de vereisten voor een geslaagd beroep op het financieringsvoorbehoud in een koopovereenkomst van een woning?

Wat zijn de vereisten voor een geslaagd beroep op het financieringsvoorbehoud in een koopovereenkomst van een woning?

Contractsvrijheid Het uitgangspunt bij het aangaan van een overeenkomst is dat partijen in beginsel zelf mogen kiezen wat zij afspreken. Het opnemen.. lees meer

Verkrijging van eigendom door verjaring

Verkrijging van eigendom door verjaring

De mogelijkheid bestaat dat u middels verjaring eigenaar bent geworden van de strook grond in kwestie. Ons Burgerlijk Wetboek kent twee soorten.. lees meer

Huurverhoging per 1 juli 2016

Huurverhoging per 1 juli 2016

Maximale huurverhoging De maximale huurverhoging is afhankelijk van het huishoudinkomen en geldt uitsluitend voor de sociale sector. Het huishoudinkomen is het inkomen.. lees meer

Toepasselijkheid en vernietigbaarheid algemene voorwaarden

Toepasselijkheid en vernietigbaarheid algemene voorwaarden

Haluco wil de algemene voorwaarden vernietigen met een beroep op artikel 6:233 en 234 BW, omdat de rechtsvoorganger van Haluco een kleine.. lees meer

Meenemen statiegeldflessen van werk geen reden voor ontslag.

Meenemen statiegeldflessen van werk geen reden voor ontslag.

De werknemer was werkzaam bij een bioscoop die diverse soorten drank in PET flessen verkoopt. Voor zover de frisdrank in literflessen werd.. lees meer

Veilig contracteren met zakenpartners in Duitsland

Veilig contracteren met zakenpartners in Duitsland

Tenzij uw positie in de markt dusdanig sterk is dat u aan uw contractpartij uw eigen voorwaarden kunt voorschrijven, zult u zich.. lees meer

De ondernemer & partneralimentatie: Een hele onderneming

De ondernemer & partneralimentatie: Een hele onderneming

Nog een paar kengetallen: één op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. De gemiddelde leeftijd bij echtscheiding is 44 jaar en.. lees meer

Algemene voorwaarden, belangrijk voor iedere ondernemer!

Algemene voorwaarden, belangrijk voor iedere ondernemer!

In de dagelijkse praktijk wordt het belang van de algemene voorwaarden vaak over het hoofd gezien. Tijdens onderhandelingen bereiken partijen meestal alleen.. lees meer

Bij aanhouding: recht op een advocaat tijdens verhoor

Bij aanhouding: recht op een advocaat tijdens verhoor

Eerder gaf de Hoge Raad de wetgever tot 27 november 2016 de tijd om de verhoorbijstand te organiseren. Dat scherpt de Hoge.. lees meer

Bij toekenning schadevergoeding betaalt de overheid een voorschot!

Bij toekenning schadevergoeding betaalt de overheid een voorschot!

Een van de manieren waarop slachtoffers van strafbare feiten hun schade vergoed kunnen krijgen is door een schadeclaim in te dienen bij.. lees meer

Het recht op vrije advocaatkeuze

Het recht op vrije advocaatkeuze

Om hun kosten zo veel als mogelijk in de hand te houden, proberen rechtsbijstandsverzekeraars hun polisvoorwaarden zodanig in te richten dat aan.. lees meer

U wordt aan uw verklaring gehouden!! (of misschien toch niet altijd?)

U wordt aan uw verklaring gehouden!! (of misschien toch niet altijd?)

Hoewel voor deze aantijgingen geen enkel bewijs was, is de uitkeringsgerechtigde tijdens het gesprek met de sociaal rechercheur een keuze voorgehouden; 1... lees meer

Huishoudelijke verzorging in een nieuw jasje?

Huishoudelijke verzorging in een nieuw jasje?

De wet is vorig jaar gewijzigd omdat de regering de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning wilde aanpassen aan de veranderende eisen en.. lees meer

Wetsvoorstel tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen door de Tweede Kamer

Wetsvoorstel tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen aangenomen door de Tweede Kamer

Volgens de initiatiefnemers sluiten het wetsvoorstel en de voorgenomen hervormingen beter aan bij de huidige (notariële) praktijk. Bovendien benadrukken de initiatiefnemers dat.. lees meer

De directie stelt zich niet aansprakelijk … (want dat doe ik wel!)

De directie stelt zich niet aansprakelijk … (want dat doe ik wel!)

Taalkundig klopt er ook niet veel van die bordjes. Je stelt immers als gedupeerde altijd iemand anders aansprakelijk. Bedoeld is: “De directie.. lees meer

Ontslagen? Wanneer kunt u aanspraak maken op een billijke vergoeding?

Ontslagen? Wanneer kunt u aanspraak maken op een billijke vergoeding?

In sommige gevallen kan de ontslagen werknemer naast de transitievergoeding ook aanspraak maken op een billijke vergoeding. Deze vergoeding kan worden toegekend.. lees meer

Is een bankgarantie voor huurverplichtingen faillissementsproof?

Is een bankgarantie voor huurverplichtingen faillissementsproof?

Bij een faillissement van een huurder heeft zowel de verhuurder als de curator op grond van artikel 39 Faillissementswet de bevoegdheid de.. lees meer

Phishing

Phishing

Menig consument heeft door de benadering niet door dat zij te maken hebben met fraudeurs, oplichters en trappen in de verleiding om.. lees meer

Knelpunten in de Wwz

Knelpunten in de Wwz

Overleg binnen de Stichting van de Arbeid heeft ertoe geleid dat, met UWV, zal worden bezien in hoeverre de procedure, voorafgaand aan.. lees meer

De daadwerkelijke rol van de raadsman tijdens het verhoor

De daadwerkelijke rol van de raadsman tijdens het verhoor

Dit volgt uit een arrest van 22 maart 2015 van de Hoge Raad, waarmee de Hoge Raad stevige druk uitoefende op de.. lees meer

De uitleg van een overeenkomst

De uitleg van een overeenkomst

De Hoge Raad heeft in het Haviltexarrest bepaald dat bij de uitleg van een schriftelijke overeenkomst niet alleen naar de taalkundige uitleg.. lees meer

Stiefouder, hoe zit het nou precies en wat zijn de ontwikkelingen?

Stiefouder, hoe zit het nou precies en wat zijn de ontwikkelingen?

Wanneer ben je stiefouder? Je bent stiefouder als je trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat met de vader of moeder van een.. lees meer

Vanaf wanneer geldt de bedenktermijn in de vaststellingsovereenkomst?

Vanaf wanneer geldt de bedenktermijn in de vaststellingsovereenkomst?

Mocht hij spijt krijgen van de vaststellingsovereenkomst, dan kan hij binnen die bedenktermijn de vaststellingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen ontbinden door middel.. lees meer

Beletten van de vervulling van een voorwaarde (art. 6:23 BW) niet aan de orde bij externe oorzaken

Beletten van de vervulling van een voorwaarde (art. 6:23 BW) niet aan de orde bij externe oorzaken

Eiser tot cassatie stelt in dit geding de Gemeente Sittard-Geleen aansprakelijk voor een beweerde schending van een koopoptie betreffende een perceel bouwgrond... lees meer

Recht op transitievergoeding ondanks dat de cao voorziet in een suppletieregeling

Recht op transitievergoeding ondanks dat de cao voorziet in een suppletieregeling

Overgangsrecht Sinds 1 juli 2015 heeft een werknemer die langer dan 24 maanden in dienst is, in beginsel, recht op een transitievergoeding... lees meer

Werkgever mag het einde van een arbeidsovereenkomst aanzeggen per WhatsApp!

Werkgever mag het einde van een arbeidsovereenkomst aanzeggen per WhatsApp!

Werkgever had dus voldaan aan de aanzegverplichting ex artikel 7:668 BW. Aanzegverplichting Sinds 1 januari 2015 zijn werkgevers verplicht om het einde.. lees meer

Geen verplichting voor de werkgever om een dienstverband met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen?

Geen verplichting voor de werkgever om een dienstverband met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen?

Voorheen was er bij langdurige arbeidsongeschiktheid in beginsel geen vergoeding verschuldigd, tenzij kort gezegd de werkgever zijn re-integratie verplichtingen had geschonden dan.. lees meer

De rechtsgeldigheid van uw eigendomsvoorbehoud

De rechtsgeldigheid van uw eigendomsvoorbehoud

Daarmee probeert u uzelf de nodige zekerheid te verschaffen: zolang uw afnemer de koopprijs niet heeft betaald blijven de door u geleverde.. lees meer

Breaking news: Uitspraak Hoge Raad over kinderalimentatie

Breaking news: Uitspraak Hoge Raad over kinderalimentatie

Bij de scheiding dienen er vaak regelingen te worden getroffen voor de kinderen, hoe wordt de zorg tussen de ouders verdeeld en.. lees meer

Blijf letten op aanzegplicht!

Blijf letten op aanzegplicht!

Net als met elke andere wetswijziging, moeten werkgevers en werknemers wennen aan een nieuwe realiteit, en dat gaat met vallen en opstaan... lees meer

Intrekking of afwijzing van toeslagen

Intrekking of afwijzing van toeslagen

Het gaat altijd om een tegemoetkoming; er zullen altijd kosten overblijven u zelf moet betalen. Er zijn 4 toeslagen: zorgtoeslag, een bijdrage.. lees meer

Intrekking of afwijzing van een bijstandsuitkering

Intrekking of afwijzing van een bijstandsuitkering

Er kan aanspraak worden gemaakt op een bijstandsuitkering indien u kort gezegd voldoet aan de navolgende voorwaarden: U woont rechtmatig in Nederland;.. lees meer

Retentierecht van de aannemer

Retentierecht van de aannemer

Hierdoor lopen aannemers, naar onze mening ten onrechte, een feitelijke voorrang c.q. voorrecht op de (uiteindelijke) executieopbrengst van dit bouwwerk mis. Wat.. lees meer

Profiteer als Nederlands leverancier van Duits eigendomsvoorbehoud

Profiteer als Nederlands leverancier van Duits eigendomsvoorbehoud

Maar wie naar de feiten kijkt, ziet eigenlijk het tegenovergestelde. De meeste van de ongeveer 300 bedrijven in de Nederlandse auto-industrie doen.. lees meer

Onderwijs en de cultuur van onveiligheid en angst

Onderwijs en de cultuur van onveiligheid en angst

Leraren worden steeds meer beoordeeld op hun prestatie Leraren worden tegenwoordig geacht samen te werken in teams en in secties, krijgen klassenbezoeken.. lees meer

De zaak, waarvan niemand eigenaar wil zijn

De zaak, waarvan niemand eigenaar wil zijn

De fles bevat een geest die iedere wens vervult op één na: de geest kan niet voorkomen dat de eigenaar sterft. Wanneer.. lees meer

De onbedoelde effecten van de transitievergoeding

De onbedoelde effecten van de transitievergoeding

In het huidige arbeidsrecht kennen we de ketenregeling waarbij opvolgende contracten met een onderbreking van drie maanden of minder niet meetellen bij.. lees meer

Van plan om te bouwen? Denk nog eens na over uitbreiding

Van plan om te bouwen? Denk nog eens na over uitbreiding

Op basis van een recente uitspraak van de Afdeling kan je verzoek om planschade hierdoor (deels) worden afgewezen. Planschade is een vorm.. lees meer

Het opzeggen van het krediet door de bank

Het opzeggen van het krediet door de bank

De reden daarvan zou gelegen kunnen zijn in het feit dat uw bedrijf niet voldoet aan de rente- en/of aflossingsverplichtingen, of dat.. lees meer

Voorkomen is beter dan genezen

Voorkomen is beter dan genezen

De risico’s die een bedrijf dan loopt zijn immens. Niet alleen kunnen de ACM en de Commissie boetes opleggen oplopend tot 10%.. lees meer

Afgeleid verblijfsrecht voor de derdelander ouder?

Afgeleid verblijfsrecht voor de derdelander ouder?

De kinderen hebben de Duitse nationaliteit en wonen in Nederland. De moeder is een derdelander en heeft geen verblijfsrechten. De moeder en.. lees meer

Hof ‘s-Hertogenbosch en Hof Arnhem-Leeuwarden passeren Haagsche lijn

Hof ‘s-Hertogenbosch en Hof Arnhem-Leeuwarden passeren Haagsche lijn

Uit de uitspraken van de Hoven blijkt duidelijk dat de richtlijnen van de Expertgroep zonder enige afwijking worden gevolgd. De wijzigingen in.. lees meer

De stand van zaken van de alleenstaande-ouderkop

De stand van zaken van de alleenstaande-ouderkop

De Expertgroep Alimentatienormen (bestaande uit familierechters die richtlijnen opstelt inzake alimentatieberekening) recommandeert in haar advies van 2015 om het totale kindgebonden budget.. lees meer

Internationale Echtscheidingen

Internationale Echtscheidingen

We zien steeds vaker partners met verschillende nationaliteiten die eventueel in verschillende landen verblijven of werken. Omdat er steeds meer crossborder relaties.. lees meer

De aanzegplicht voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

De aanzegplicht voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd

Dit geldt niet bij arbeidsovereenkomsten van een half jaar of korter, of tijdelijke arbeidsovereenkomsten waarvan de einddatum niet op een kalenderdatum is.. lees meer

Wijzigingen in de kinderalimentatie

Wijzigingen in de kinderalimentatie

Per 1 januari 2015 heeft de overheid drastisch gesnoeid in de kinderregelingen. Zo is onder andere de alleenstaande ouderkorting, een fiscaal aantrekkelijke.. lees meer

Zakelijk, maar ook privé?

Zakelijk, maar ook privé?

Eén van de gevolgen van een echtscheiding is dat er vermogen dient te worden verdeeld of verrekend. Indien een ondernemer in gemeenschap.. lees meer

Eigendomsvoorbehoud

Eigendomsvoorbehoud

Eigendomsvoorbehoud betekent dat de leverancier de eigendom heeft voorbehouden totdat betaling heeft plaatsgevonden. Dit is vooral van belang in geval van faillissement.. lees meer

Borg van failliete huurder moet schadevergoeding betalen

Borg van failliete huurder moet schadevergoeding betalen

In 2011 heeft de Hoge Raad daar een uitspraak over gedaan. Volgens de Hoge Raad is, wanneer de curator op grond van.. lees meer

Handhaving anno 2014: Last onder dwangsom en last onder bestuursdwang

Handhaving anno 2014: Last onder dwangsom en last onder bestuursdwang

Een overtreding is een gedraging die in strijd is met de wet- of regelgeving. Daarbij kan gedacht worden aan het oprichten van.. lees meer

Huren: het nieuwe kopen?

Huren: het nieuwe kopen?

“Hire a house, hire a car, hire a wife”, gaf Jort Kelder nog recent namens de Friesland Bank als advies om na.. lees meer

Scheiden zonder rechter

Scheiden zonder rechter

De gedachte die aan het voorstel ten grondslag ligt, is dat scheiden voor echtgenoten die het met elkaar eens zijn, eenvoudiger moet.. lees meer

Ontbindingsverzoek afgewezen vanwege garantie in Sociaal Plan

Ontbindingsverzoek afgewezen vanwege garantie in Sociaal Plan

Amphia heeft na positief advies van haar Ondernemingsraad besloten tot een reorganisatie, met als doel om, mede gelet op de verbouw- /.. lees meer

Het belang van bewijs

Het belang van bewijs

In de praktijk merk ik dat veel mensen niet altijd stil staan bij hun bewijspositie in hun rechtszaak. Terwijl dit een zaak.. lees meer

Bescherm uw naam

Bescherm uw naam

Handelsnaam beschermen In Nederland bestaat de Handelsnaamwet. Hierin is opgenomen dat het niet is toegestaan een handelsnaam te gebruiken die gelijk is.. lees meer

Niet goed, geld terug? Eerst klagen!

Niet goed, geld terug? Eerst klagen!

De wetgever heeft een koper in dergelijke situaties meerdere opties geboden. Zo kan de koper herstel van het geleverde product vorderen. Ook.. lees meer

Omnius helpt u verder
 • Stap 1: Bel, mail of app onze juristen van de intakebalie
 • Stap 2: Bespreek uw juridische oplossingen
 • Stap 3: Kies de beste oplossing voor uw situatie
Bel met de intakebalie
088 - 629 00 29
Beschikbaar vanaf
Neem contact op
Stel uw vraag via WhatsApp
06 - 21 29 20 19

De intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
08:00-18:00 uur
08:00-18:00 uur
08:00-18:00 uur
08:00-18:00 uur
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Feestdagen
08:00-18:00 uur
09:00-17:00 uur
12:00-16:00 uur
Gesloten

Stel uw vraag

"*" geeft vereiste velden aan

Voeg eventueel een of meerdere document(en) toe
Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 1 GB.
  Hidden
  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

  Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden.
  Zo kan het dus ook

  Waarom Omnius?

  Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

  Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

  • 7 dagen per week bereikbaar

   Ook ’s avonds en in het weekend
  • Omnius Keurmerk

   Uw garantie voor service en kwaliteit
  • Juridische hulp in elke situatie

   Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
  • Overal in Nederland

   Het grootste juridische netwerk van Nederland met 336 advocaten
  • Als beste beoordeeld

   Op basis van 1951 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
   8.4

  Over ons

  Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

  Met 336 advocaten en meer dan 163 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

  Er zijn advocaten gevonden.

  Klik hier voor de resultaten.