Aanzegverplichting nog onvoldoende bekend

20.04.2020

De aanzegverplichting

Sinds 1 januari 2015 kent het arbeidsrecht de zogenaamde aanzegverplichting. Op grond van die verplichting moet een werkgever uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, de werknemer schriftelijk laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst zal worden voortgezet. De verplichting voor de werkgever bestaat alleen voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een minimale looptijd van zes maanden. Indien de werkgever de aanzegverplichting in zijn geheel niet nakomt, heeft de werknemer recht op een aanzegboete ter hoogte van één bruto maandsalaris. Indien de werkgever de aanzegging te laat doet kan de werknemer aanspraak maken op een vergoeding naar rato. Naarmate de werkgever dus langer in verzuim is met de aanzegging, wordt de vergoeding van de werknemer groter.

In de praktijk blijkt nog wel eens dat werkgevers niet bekend zijn met het bestaan van de aanzegverplichting althans daar wat slordig mee omspringen. Dat kan voor de werkgever vervelende financiële gevolgen hebben. Uit een aantal uitspraken van rechters is ondertussen gebleken dat rechters geneigd zijn om enige clementie te tonen met werkgevers. Met name daar waar de werkgevers niet of niet tijdig aan de aanzegverplichting hebben voldaan. Dat geldt met name voor het zogenaamde schriftelijkheidsvereiste. Oftewel de eis dat de aanzegging op papier, de e-mail of in een WhatsApp-bericht moet staan.

Er zijn rechters die redelijk soepel zijn met de aanzegverplichting. Met name als de werkgever vóór één maand na het einde van het dienstverband mondeling hebben kenbaar gemaakt aan de werknemer dat het dienstverband niet zal worden voortgezet. Anderzijds was de kantonrechter in Alkmaar in zijn vonnis uit 2016 onverbiddelijk. Hij oordeelde dat schriftelijk niet voor tweeërlei uitleg vatbaar is. De mondelinge aanzegging werd dus niet op één lijn gezet met de schriftelijke aanzegging. En de werkgever diende een aanzegvergoeding te betalen ter grootte van één bruto maandsalaris. Bovendien werd de werkgever veroordeeld in de proceskosten. Uit het voorgaande blijkt wel dat kantonrechters met betrekking tot de aanzegverplichting niet geheel op één lijn lijken te zitten.

Wat als de werkgever te laat schriftelijk aanzegt?

In 2018 moest het Gerechtshof Den Haag oordelen over de vraag of de werkgever ook een aanzegvergoeding verschuldigd is. Indien hij 21 dagen te laat de werknemer schriftelijk informeert dat de arbeidsovereenkomst wat hem betreft zou worden verlengd op basis van dezelfde voorwaarden. Aan die schriftelijke mededeling ging wel tijdig, dat wil zeggen meer dan een maand vóór beëindiging van het dienstverband, een gesprek vooraf waarin ook al werd aangegeven dat de arbeidsovereenkomst zou worden verlengd op basis van dezelfde voorwaarden.

Het Gerechtshof Den Haag is volstrekt helder met betrekking tot de aanzegverplichting. Het gerechtshof stelt dat de aanzegverplichting in het leven is geroepen om een werknemer met een tijdelijk contract niet tot het einde toe in onzekerheid te laten verkeren met betrekking tot de status van het dienstverband bij afloop van de contractperiode. Die onzekerheid is echter geen element voor het toekennen van een aanzegvergoeding. Ook als één maand vóór het einde van het tijdelijke contract wel duidelijk is wat er bij afloop gaat gebeuren. Dan is de vergoeding gewoon verschuldigd als de schriftelijke informatie niet tijdig is verstrekt. Het gerechtshof maakt duidelijk dat de wet geen onderscheid maakt tussen de situatie waarin wel of niet tijdig een mondelinge toezegging is gedaan. Het gerechtshof bekrachtigde de eerder tussen partijen gegeven beschikking van de kantonrechter die de werknemer al in het gelijk had gesteld. De werkgever werd veroordeeld in de proceskosten.

De oplossing

Indien een werkgever niet in de situatie terecht wil komen waarbij hij een aanzegvergoeding verschuldigd is omdat hij niet of niet tijdig aan de aanzegverplichting voldoet. Dan kan hij de aanzegging reeds opnemen in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zelf. Uiteraard is het mogelijk om daarin op te nemen dat de arbeidsovereenkomst zal worden voortgezet voor dezelfde periode. En tegen dezelfde voorwaarden maar daar zullen weinig werkgevers voor voelen. Meer voor de hand ligt uiteraard op te nemen dat de arbeidsovereenkomst niet zal worden voortgezet. Indien de werkgever echter tevreden is over de werknemer kan hij die aanzegging herroepen. Door alsnog een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden. Let op, dat aanbieden moet schriftelijk gebeuren en wel vóór één maand dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Anders kan dat wederom vervelende financiële gevolgen voor de werkgever hebben maar daarover meer in de volgende blog.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 181 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1951 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  7.9

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 181 advocaten en meer dan 61 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.