Is de werkgever aansprakelijk voor een burn-out?

Veel werknemers vallen dagelijks in Nederland uit wegens een burn-out. Volgens het CBS en TNO had in 2014 ruim 14% van de werknemers in Nederland burn-outklachten. Een burn-out is een erkende beroepsziekte. In sommige gevallen is de werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van een burn-out.

Zorgplicht werkgever

Indien een werknemer schade heeft opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden, is de werkgever, volgens art. 7:658 BW, aansprakelijk. De werkgever is evenwel niet aansprakelijk voor wat de werknemer buiten de werksfeer overkomt. De norm van art. 7:658 BW biedt ook bescherming tegen zuiver geestelijk letsel en psychische schade.

De werkgever dient op grond van de wet te zorgen voor toereikende maatregelen, teneinde door de werknemer te lijden schade zo veel mogelijk te voorkomen. Wanneer de werknemer bewijst dat er schade is geleden in de uitoefening van de werkzaamheden, dan is werkgever aansprakelijk, tenzij de werkgever aantoont dat 1) hij zorgplicht is nagekomen of 2) aantoont dat de schade niet het gevolg is van het tekortschieten in de zorgplicht en ook zou zijn ontstaan als de zorgplicht volledig was nagekomen of 3) de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Causaal verband

De werknemer zal wel dienen te bewijzen dat de schade uit de arbeidsovereenkomst is voortgekomen en niet uit een andere bron, zoals privéomstandigheden. Met andere woorden: de werknemer zal het causaal verband tussen de klachten en de omstandigheden op het werk aannemelijk moeten maken.

De Hoge Raad is de werknemer in sommige situaties tegemoet gekomen als het gaat om het causale verband. Wanneer de werknemer heeft gewerkt met gevaarlijke stoffen, dat wordt aangenomen dat de gezondheidsschade is veroorzaakt door de werkomstandigheden. Dan hoeft de werknemer het causale verband niet te bewijzen en wordt dit vermoed aanwezig te zijn. Een dergelijk vermoeden wordt echter niet aangenomen wanneer het verband tussen de gezondheidsschade en de arbeidsomstandigheden te onzeker of te onbepaald is.

De omstandigheden van het geval

De zorgplicht van art. 7:658 BW gaat ver, maar is niet onbeperkt: welke maatregelen de werkgever precies moet treffen, hangt onder meer af van de omvang van de kans op schade, de kosten van preventieve maatregelen en de impact daarvan op de bedrijfsvoering. Van groot belang is of de arbeidsomstandighedenwetgeving is nagekomen.

In juridische kwesties gaat het altijd om de ‘omstandigheden van het geval’. Indien een werknemer aantoont dat er sprake was van schadelijke arbeidsomstandigheden en aannemelijk maakt dat de klachten daardoor kunnen zijn veroorzaakt, kan het causaal verband worden aangenomen. Van belang kan dan bijvoorbeeld de werkdruk zijn en ook of er andere collega’s zijn uitgevallen.

Slot

De wet komt de werknemer, indien er schade is geleden tijdens het werk, tegemoet. Bij burn-out klachten is het van belang of de werkgever tekort is geschoten in de zorgplicht, maar de werknemer zal doorgaans wel dienen aan te tonen dat de klachten door het werk zijn veroorzaakt. Uit de rechtspraak blijkt dat dit niet eenvoudig is.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Thuiswerken in coronatijd

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 166 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 166 advocaten en meer dan 57 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.