Aansprakelijk voor schade in het geval van verschillende schadeveroorzakers?

Wie is er aansprakelijk voor schade in het geval van verschillende schadeveroorzakers?

Lijd je zelf schade dan is het goed om te weten wie je aansprakelijk kan stellen voor vergoeding daarvan. Andersom geldt dat indien je wordt aangesproken tot vergoeding van schade je wilt weten of en in hoeverre die verplichting wel bij je kan worden neergelegd. De antwoorden op deze vragen zijn over het algemeen al lastig te beantwoorden. Ingewikkelder wordt het als er kennelijk twee of meer (rechts)personen betrokken zijn geweest bij het veroorzaken van de schade. In dat geval werpt de vraag zich op wie van deze twee of meer (rechts)personen gehouden is tot vergoeding van geleden en te lijden schade?

Samenlopende oorzaken leiden tot schade

Een voorbeeld van een dergelijk vraagstuk doet zich voor in het geval dat schade wordt veroorzaakt door twee (of meer) gebeurtenissen die gelijktijdig of na elkaar leiden tot schade en voor welke gebeurtenissen kennelijk twee (of meer) (rechts)personen verantwoordelijk zijn. Een voorbeeld betreft de situatie dat een verhuizer tijdens een verhuizing de voordeur open laat staan. Waarna vervolgens een dief een laptop uit de woning steelt. Denken we de eerste gebeurtenis weg dan zou de laptop (waarschijnlijk) niet zijn gestolen door de dief. Wie is in dat geval dan aansprakelijk voor het verlies van de laptop?

In dit geval wordt aangenomen dat zowel de verhuizer als de dief beiden (hoofdelijk) aansprakelijk zijn voor de geleden schade, op grond van respectievelijk een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis (artikel 6:74 BW) en een gepleegde onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). Beiden gebeurtenissen hebben in het bovenstaande geval immers tezamen de schade veroorzaakt zodat beide veroorzakers daar hoofdelijk aansprakelijk voor zijn.

Een afwijking op deze regel betreft het geval dat de eerste gebeurtenis in redelijkheid niet (meer)wordt aangemerkt als oorzaak van de schade.

Aparte, gelijktijdige oorzaken leiden tot schade

In het bovenstaande geval hebben de verschillende gebeurtenissen gezamenlijk tot de schade geleid. De situatie doet zich ook voor dat er twee (of meer) gebeurtenissen zich afzonderlijk van elkaar voordoen welke gebeurtenissen afzonderlijk van elkaar tot dezelfde schade leiden, of zouden kunnen leiden.

Een voorbeeld hiervan is dat twee personen gelijktijdig maar wel afzonderlijk van elkaar een huis in brand steken, waarna wordt vastgesteld dat de wijze van aansteken van beiden personen tot het volledig afbranden van het huis heeft geleid. Ook in dat geval wordt over het algemeen aangenomen dat zowel de veroorzaker van gebeurtenis één, als gebeurtenis twee, beiden (hoofdelijk) aansprakelijk zijn voor de gehele geleden schade. In dit geval hebben beiden oorzaken per slot van rekening tot de geleden schade geleid.

Aparte, aaneengeschakelde oorzaken leiden tot schade

Het is ook mogelijk dat twee of meer gebeurtenissen elkaar in een rap tempo opvolgen. Mogelijk is dan dat de eerste gebeurtenis reeds tot schade heeft geleid. En dat terwijl de tweede (of derde, etc.) gebeurtenis eveneens met zekerheid tot diezelfde schade zou hebben geleid. De lijn in de rechtspraak is dat van de benadeelde in dat geval niet wordt verwacht dat hij zowel de veroorzaker van de eerste gebeurtenis als de veroorzaker van de tweede (of derde, etc.) gebeurtenis hoeft aan te spreken tot vergoeding van de door hem of haar geleden schade. Over het algemeen wordt aangenomen dat het volstaat dat de benadeelde enkel de eerste veroorzaker aanspreekt tot schadevergoeding.

Het is overigens wel verstandig om zekerheidshalve ook de veroorzakers van de overige gebeurtenissen aan te spreken. Het beperkt de kans dat er mogelijk rechten worden verspeeld en dat de benadeelde met lege handen achterblijft.

Tot slot

Hebt u schade geleden of wordt u tot schadevergoeding aangesproken? Neem dan altijd tijdig contact op met een advocaat die u hierin kan begeleiden. Aan de hand van overleg met de advocaat wordt vastgesteld of er mogelijk meerdere personen aansprakelijk kunnen worden gehouden voor geleden en nader te lijden schade. Gevolg daarvan kan zijn dat de kans stijgt dat de geleden en te lijden schade zal worden vergoed. Of dat de vergoedingsplicht wordt verminderd aangezien de schadevergoedingsverplichting mogelijk kan worden verdeeld over meerdere (rechts)personen. Beide partijen doen er aldus verstandig aan om zich te laten bijstaan door een advocaat.

Disclaimer

Dit artikel geeft algemene voorlichting. De vastgestelde regelgeving is aan verandering onderhevig. Het gebruik van de inhoud is voor eigen rekening en risico. Consulteer voor concreet advies een ter zake kundig advocaat/jurist


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Werkgever als “sitting duck” wat is zijn zorgplicht?

Bekijk alle blogberichten
Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 289 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1951 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.1

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 289 advocaten en meer dan 125 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.