Het blijft opletten met fosfaatrechten

Sinds 1 januari 2018 is het stelsel van fosfaatrechten in werking getreden. Dit stelsel houdt kort gezegd in dat je voor melkvee fosfaatrechten nodig hebt. Het toekennen van fosfaatrechten, de vraag wat precies melkvee is en hoe wordt omgegaan met overtredingen, levert veel vragen en procedures op. Advocaat Nico Bouwman is gespecialiseerd in agrarisch recht en legt uit hoe het zit.

Fosfaatrechten nodig voor melkvee

Alleen aan veehouders met ‘melkvee’ werden fosfaatrechten toegekend en alleen voor melkvee zijn fosfaatrechten nodig.

 

Het begrip ‘melkvee’ is gedefinieerd in de Meststoffenwet. Je hebt fosfaatrechten nodig voor:

 • melk- en kalfkoeien, te weten koeien (bos taurus) die ten minste éénmaal hebben gekalfd en die voor de melkproductie of de fokkerij worden gehouden met inbegrip van koeien die drooggezet zijn alsmede koeien die worden vetgemest en in de mesttijd worden gemolken;
 • jongvee jonger dan 1 jaar voor de melkveehouderij, en vrouwelijke opfokkalveren voor de vleesveehouderij tot 1 jaar en
 • jongvee ouder dan 1 jaar, te weten alle runderen van 1 jaar en ouder inclusief overig vleesvee, maar met uitzondering van roodvleesstieren en fokstieren.

 

Ook fosfaatrechten voor vleesvee?

De minister heeft begin 2018 ook aan vleesveehouders fosfaatrechten toegekend voor hun jongvee. Later in 2018 kwam de minister daarop terug. Voor het vee dat na de peildatum (2 juli 2015) is geslacht zonder een kalf te krijgen, werden fosfaatrechten weer ingetrokken.

 

In twee uitspraken uit 2019 geeft de rechter aan dat dit onjuist is. De rechter is het College van Beroep voor het bedrijfsleven, het CBb. Het CBb is van oordeel dat de minister wel fosfaatrechten voor jongvee van vleesvee had moeten afgeven. Dat betekent dus ook dat met terugwerkende kracht voor dat vee fosfaatrechten nodig zijn.

 

Per individueel rund zal dus moeten worden beoordeeld in welke diercategorie het rund valt. Gezien de uitspraak van de rechter is dat nog niet eens zo makkelijk vast te stellen.

 

NVWA controleert

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert of bedrijven zich aan de regels over fosfaatrechten houden. Wanneer de NVWA een overtreding constateert, wordt daarvan een rapport doorgestuurd naar andere instanties, zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) en/of Justitie.

 

Strafbaar feit

Het overtreden van de regels over fosfaatrechten is strafbaar (economisch delict). Wanneer je betrapt wordt, is het goed mogelijk dat je moet voorkomen bij de economische politierechter.

 

Boete én ontnemingsvordering

In de praktijk worden in soortgelijke zaken (bijvoorbeeld over pluimveerechten) boetes van duizenden tot tienduizenden euro’s opgelegd. Daarnaast volgt vaak ook een zogenaamde ontnemingsvordering. Dat betekent dat je bovenop de boete nog een bedrag moet betalen ter hoogte van de leaseprijs van fosfaatrechten. Had je bijvoorbeeld 100 kg fosfaatrechten te weinig, dan is de ontnemingsvordering bij een leaseprijs van € 35 in totaal € 3.500.

 

Zorg voor deskundige bijstand

Discussies over fosfaatrechten zijn erg ingewikkeld. De regels over fosfaatrechten zijn niet altijd even duidelijk. De rechter gaat over de vraag hoe de wet moet worden uitgelegd en of een sanctie wel of niet terecht is opgelegd, niet de NVWA. Het is dus de moeite waard om sancties aan te vechten. Zorg er daarom voor dat je een advocaat in de arm neemt die kennis heeft van de agrarische sector en van fosfaatrechten.

 

Heb je een vraag over dit onderwerp of ben je bent benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Neem dan gerust contact op met advocaat Nico Bouwman, die veel van dit soort zaken behandelt.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Het recht op vrije advocaatkeuze

Bekijk alle blogberichten
Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 129 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1951 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.1

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 129 advocaten en meer dan 60 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.