De stand van zaken van de alleenstaande-ouderkop

Per 1 januari 2015 komen alleenstaande ouders in aanmerking met een verhoging van het kindgebonden budget, de zogenaamde alleenstaande-ouderkop. De maximale verhoging hiervan bedraagt € 3.050,00.

De Expertgroep Alimentatienormen (bestaande uit familierechters die richtlijnen opstelt inzake alimentatieberekening) recommandeert in haar advies van 2015 om het totale kindgebonden budget (dus inclusief de alleenstaande-ouderkop) in mindering te brengen op het vooraf vastgestelde bedrag van de behoefte van het kind/de kinderen. Dit heeft tot gevolg dat de niet-verzorgende ouder, ongeacht zijn/haar draagkracht, een veel lager of zelfs geen bijdrage hoeft te betalen aan de verzorgende ouder. Hoe wordt met deze aanbeveling omgegaan in de rechtspraktijk?

Vooropgesteld dient te worden dat de aanbevelingen van de Expertgroep geen wet zijn en zodoende in de rechtspraktijk hiervan kan worden afgeweken. Hoewel het gebruikelijk is dat rechters, ter voorkoming van rechtsongelijkheid, de aanbevelingen volgen, heeft de Rechtbank Den Haag dit advies in een tweetal uitspraken echter uitdrukkelijk niet toepasbaar verklaard.

In haar uitspraak van 9 januari 2015 heeft de Haagse rechtbank overwogen dat het advies van de Expertgroep indruist tegen het wettelijk uitgangspunt dat ouders primair verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van levensonderhoud aan hun kind(eren). Dientengevolge is het volgens de rechtbank onaanvaardbaar dat in de behoefte van de kinderen wordt voorzien uit gemeenschapsmiddelen, terwijl de niet-verzorgende ouder over voldoende draagkracht beschikt om een bijdrage te leveren.

Op 12 februari 2015 heeft de Rechtbank Den Haag zich opnieuw uitgesproken inzake de toepassing van de alleenstaande-ouderkop. Volgens de rechter ligt het in de bedoeling van de wetgever dat de alleenstaande-ouderkop ten goede komt aan de alleenstaande verzorgende ouder, namelijk door het aantrekkelijker te maken voor alleenstaande ouders om meer te gaan werken. Kortom, de bedoeling van de wetgever komt niet overeen met het advies van de Expertgroep, nu laatstgenoemde als gevolg heeft dat de onderhoudsgerechtigde er juist minder op vooruit gaat, omdat de onderhoudsplichtige minder of geen kinderalimentatie zal hoeven te betalen.

De onenigheid tussen het advies van de Expertgroep en de bovengenoemde uitspraken van de Rechtbank Den Haag vormden de aanleiding voor het Wetsvoorstel herziening kinderalimentatie, welke is ingediend op 17 februari 2015. Initiatiefnemers Ard van der Steur (VVD) en Jeroen Recourt (PvdA) wensen in het algemeen het advies van de Expertgroep te vereenvoudigen en transparanter te maken waardoor ouders zelf in staat zijn de berekening te maken. ‘Het wordt eenvoudig en eerlijk’, twitterde Van der Steur ten tijde van de indiening van het wetsvoorstel.

Meer specifiek heeft het wetsvoorstel als doel dat het kindgebonden budget wordt opgeteld bij het inkomen van de ontvangende ouder en niet wordt toegepast aan de kant van de kindbehoefte. Dit komt overeen met de wijze waarop toepassing van de inmiddels afgeschafte alleenstaande ouderkorting plaatsvond. Dit is nadelig voor de alimentatieplichtige ouder.

Nu de Haagse uitspraken en het ingediend wetsvoorstel afwijken van de door de Expertgroep opgestelde aanbeveling inzake de alleenstaande-ouderkop, is het nog afwachten totdat eenduidigheid op dit punt is bereikt. Bovendien is het de vraag of de uitspraken van de Haagse rechtbank in hoger beroep stand zullen houden.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Advocaat in coronatijd: should I stay or should I go?

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 166 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 166 advocaten en meer dan 57 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.