Help! Ik ga scheiden

Wanneer u met een echtscheiding geconfronteerd wordt, moet er veel geregeld worden. Omdat veel mensen door de bomen het bos niet meer zien, heb ik de belangrijkste “regeldingen” op een rijtje gezet.

Regelingen betreffende de kinderen (Hoofdverblijf en zorgregeling)

De kinderen zullen na de scheiding op het adres van een van de ouders ingeschreven moeten worden. Dat betekent dat zij bij die ouder hun hoofdverblijf hebben. De ouder waar de kinderen staan ingeschreven, ook wel de verzorgende ouder genoemd, is gerechtigd tot de kinderbijslag. De verzorgende ouder heeft eventueel ook recht op kindgebonden budget. Voor de andere ouder, de niet-verzorgende ouder, zal een zorgregeling moeten worden vastgesteld. Er zal gestreefd moeten worden naar een variant waar beide ouders en de kinderen zich prettig bij voelen.

Gezag

Waar vroeger sprake was van de voogdij van de ene ouder en de toeziende voogdij van de ander, is thans tijdens het huwelijk sprake van gezamenlijk ouderlijk gezag. Dit gezamenlijk ouderlijk gezag blijft in beginsel ook na de echtscheiding gehandhaafd. Dat betekent dat u verplicht bent elkaar te informeren omtrent het wel en wee van de kinderen, terwijl voor sommige belangrijke onderwerpen ook toestemming van de andere ouder verplicht is. U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld een ingrijpende medische behandeling, de schoolkeuze, mogelijke verhuizingen en het aanvragen van een identiteitsbewijs.

Ouderschapsplan

Ouders van minderjarige kinderen moeten met het verzoekschrift tot echtscheiding een ouderschapsplan aan de rechter voorleggen. Het maakt hierbij niet uit of de ouders gehuwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen. Het ouderschapsplan verplicht ouders om afspraken te maken over de kinderen. De scheiding betekent immers niet het einde van het ouderschap. Kinderen hebben recht op een gelijkwaardige opvoeding en verzorging van beide ouders, wat overigens niet inhoudt dat de zorg voor de kinderen in tijd evenredig moet zijn verdeeld.

Als kinderen een band kunnen opbouwen en kunnen onderhouden met beide ouders, komt dat de ontwikkeling van het kind ten goede. Tegelijkertijd kunnen de gemaakte afspraken onenigheid voorkomen tussen de ouders over de zorg en opvoeding van de kinderen.

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval zijn opgenomen:
Hoe de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen;
Hoe ouders elkaar informeren en raadplegen over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld schoolkeuze;
Hoe de kosten van het kind of de kinderen zullen worden verdeeld en de eventuele alimentatie voor de kinderen;
Hoe de kinderen betrokken zijn bij de totstandkoming van het ouderschapsplan.

Co-ouderschap

Als de kinderen bij beide ouders (nagenoeg) evenveel tijd doorbrengen, is er sprake van een co-ouderschap.

Kinderalimentatie

Na echtscheiding zijn beide ouders onderhoudsplichtig jegens hun kinderen. Als de ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijf hebben, de volledige kosten van de kinderen draagt, zal moeten worden bezien in hoeverre de andere ouder in staat is om kinderalimentatie te betalen. Deze kinderalimentatie is verschuldigd tot het moment dat het kind 18 jaar is. Kinderalimentatie wordt ook wel een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding genoemd. Deze bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding gaat over in bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie op het moment dat het kind 18 jaar wordt. Deze bijdrage loopt door tot het kind 21 jaar is, tenzij het kind in staat is in zijn / haar eigen levensonderhoud te voorzien.

De hoogte van de kinderalimentatie is enerzijds afhankelijk van de behoefte van de kinderen en anderzijds van de draagkracht van de ouders. Kinderalimentatie wordt netto aan de verzorgende ouder betaald. De alimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Partneralimentatie

Als ex-echtgenoot bent u over en weer onderhoudsplichtig jegens elkaar. De partneralimentatie is in beginsel gedurende 12 jaar verschuldigd, vanaf de datum dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Indien u korter dan vijf jaar gehuwd bent geweest en er tijdens het huwelijk geen kinderen zijn geboren, geldt een termijn gelijk aan de duur van het huwelijk.

De alimentatie houdt op te bestaan op het moment dat de alimentatiegerechtigde met een ander gaat samen wonen als ware hij / zij gehuwd. Voorts houdt de alimentatie op zodra er bij de alimentatiegerechtigde geen behoefte meer is aan alimentatie, omdat er sprake is van voldoende inkomsten of vermogen.

Partneralimentatie is in principe bruto. Voor de alimentatieplichtige is deze onderhoudsbijdrage fiscaal volledig aftrekbaar. De alimentatiegerechtigde dient over de ontvangen alimentatie belasting te betalen. Ook partneralimentatie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Vermogensrechtelijke afwikkeling

Bent u gehuwd in gemeenschap van goederen, dan dienen in principe alle aanwezige vermogensbestanddelen bij helfte te worden verdeeld. Het staat u overigens vrij in onderling overleg van deze wettelijke verdeelsleutel af te wijken.

Indien er sprake is van huwelijkse voorwaarden, dan zal aan de hand daarvan worden bezien op welke wijze een en ander moet worden afgewikkeld. Ook hiervoor geldt dat het u vrij staat om in onderling overleg van deze voorwaarden af te wijken.

Pensioenverevening

Volgens de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding hebt u beiden over en weer recht op de helft van het ouderdomspensioen dat door de ander tijdens het huwelijk is opgebouwd. Ook hierover kunt in onderling overleg afwijkende afspraken maken.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Wetswijziging duur partneralimentatie; wat verandert er voor jou?

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 166 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 166 advocaten en meer dan 57 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.