Hof ‘s-Hertogenbosch en Hof Arnhem-Leeuwarden passeren Haagsche lijn

Na een viertal uitspraken van Rechtbank Den Haag waarin de rechter (in afwijking van de normen zoals neergelegd in het Tremarapport) de alleenstaande-ouderkop niet in mindering bracht op de behoefte, lijken het Hof Arnhem-Leeuwarden en ’s-Hertogenbosch zich niets van deze ontwikkeling aan te trekken.

Uit de uitspraken van de Hoven blijkt duidelijk dat de richtlijnen van de Expertgroep zonder enige afwijking worden gevolgd.

De wijzigingen in de alimentatieberekening 2015

Met de invoering van de Wet hervorming kindregelingen op 1 januari 2015 is het aantal kindregelingen beperkt van 10 naar 4. Dit heeft als gevolg dat de kinderalimentatie nu anders berekend dient te worden. De drastische inperking van het aantal kindregelingen wordt ten eerste gecompenseerd met de verhoging van het kindgebonden budget. Dit is het budget dat ouderen ontvangen naast de kinderbijslag. Het kindgebonden budget kan vervolgens verder oplopen indien sprake is van alleenstaand ouderschap. Deze verhoging wordt de alleenstaande ouderkop genoemd en bedraagt in 2015 maximaal € 3.050,00.

Hoe wordt de alimentatieberekening in de rechtspraktijk uitgevoerd?

Het Rapport Alimentatienormen (of Tremarapport) bevat aanbevelingen op basis waarvan de hoogte van de alimentatie kan worden berekend. Dit rapport is samengesteld door een groep rechters op het gebied van personen- en familierecht. Het rapport heeft dus geen kracht van wet, maar wordt over het algemeen in de rechtspraktijk gevolgd. Ingevolge het Tremarapport dient het totale kindgebonden budget in mindering te worden gebracht op het gevonden eigen aandeel van de onderhoudsplichtigen. Dit kan in een aantal gevallen tot gevolg hebben dat er geen behoefte meer overblijft waarin de onderhoudsplichtigen zelf moeten voorzien. In een dergelijk geval zal de rechter geen alimentatieplicht opleggen aan de niet-verzorgende ouder.

Rechtbank Den Haag

Hoewel de normen van het Tremarapport in het algemeen door rechters worden gevolgd, heeft de Haagsche rechtbank deze aanbevelingen uitdrukkelijk niet toepasselijk verklaard. De Haagsche rechtbank achtte de aanbeveling niet redelijk en in strijd met het wettelijke uitgangspunt dat ouders gehouden zijn tot het verstrekken van levensonderhoud aan hun kinderen (voor zover de draagkracht dat toelaat). De rechter oordeelde dat de alleenstaande-ouderkop dient
ter ondersteuning van het inkomen van de alimentatiegerechtigde ouder en derhalve het onredelijk is om het totale kindgebonden budget inclusief alleenstaande-ouderkop in mindering te brengen op de behoefte van de kinderen.

Andere rechtbanken

De Haagsche lijn lijkt invloed te hebben op andere rechtbanken. Zo hebben recentelijk rechtbank Limburg (niet gepubliceerd) en rechtbank Noord-Holland (niet gepubliceerd) tussenbeschikkingen gewezen waarin de zaak wordt aangehouden ‘in verband met de ontwikkelingen omtrent het kindgebonden budget en de alleenstaande-ouderkop’.

Afwachting nieuwe aanbeveling Expertgroep in april 2015

Niet alleen de afwijkende uitspraken van de Haagsche Rechtbank, ook het Wetsvoorstel herziening kinderalimentatie (ingediend op 17 februari 2015 door Ard van der Steur (VVD) en Jeroen Recourt (VVD)) wijkt af van de richtlijnen van de Expertgroep.

Meer specifiek heeft het wetsvoorstel als doel dat het kindgebonden budget wordt opgeteld bij het inkomen van de ontvangende ouder en niet wordt toegepast aan de kant van de kindbehoefte. Dit komt overeen met de wijze waarop toepassing van de inmiddels afgeschafte alleenstaande ouderkorting plaatsvond. Dit is nadelig voor de alimentatieplichtige ouder.

Voorts hebben de Rechtbank Limburg en Rechtbank Noord-Holland in hun bovengenoemde tussen beschikking aangegeven nadere berichtgeving van de Expertgroep af te wachten, welke vermoedelijk in april 2015 wordt verwacht. Nu is het afwachten of de nieuwe berichtgeving van de Expertgroep de onduidelijkheid over de rol van de alleenstaande-ouderkop in de alimentatieberekening zal wegwerken.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Bij co-ouderschap heb je toch geen recht op kinderalimentatie? Of wel?

Bekijk alle blogberichten
Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 292 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1951 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.1

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 292 advocaten en meer dan 126 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.