Kritiek op de nieuwe berekening van kinderalimentatie vanaf 1 januari 2015

De kosten van de kinderen wordt berekend aan de hand van het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk, geregistreerd partnerschap, dan wel samenwoning. Vervolgens wordt aan de hand van het aantal kinderen in een gezin en de leeftijd van de kinderen op basis van de zogenoemde Nibudnormen en de tabellen kosten kinderen de kosten van de kinderen vastgesteld. In 2013 is besloten dat het kindgebonden budget in mindering wordt gebracht op het gevonden tabelbedrag. Het bedrag dat dan resteert is het aandeel van de ouders in de kosten van hun kind(eren). De ouders moeten naar rato van hun beider draagkracht in deze kosten bijdragen.

Met ingang van 1 januari 2015 kunnen sommige alleenstaande ouders aanspraak maken op een verhoging van het kindgebonden budget met de zogenaamde ‘alleenstaande ouderkop’. Deze verhoging bedraagt maximaal 3.050 euro per jaar.

 

De Expertgroep Alimentatienormen – bestaande uit familierechters die zich bezighouden met alimentatiezaken – heeft de aanbeveling gedaan om een eventuele alleenstaande ouderkop in mindering te brengen op de geldelijke behoefte van het kind. Daardoor kan de situatie ontstaan dat al volledig in de behoefte van de kinderen is voorzien en er geen aandeel overblijft waarin de ouders moeten voorzien. In dat geval is er geen reden om kinderalimentatie
op te leggen (ondanks het feit dat er wellicht in 2014 wel behoefte aan een bijdrage was en/of de andere ouder voldoende draagkracht heeft om een bijdrage te voldoen).

 

Op dit advies is veel kritiek gekomen. Veel mensen vinden het namelijk oneerlijk dat de niet verzorgende ouder in bepaalde gevallen niet voor zijn of haar kind(eren) behoeft te betalen, terwijl hij of zij dat misschien wel kan.

 

De Rechtbank Den Haag heeft op 9 januari 2015 een opvallende uitspraak gedaan waaruit blijkt dat de rechtbank Den Haag het met deze kritiek eens is. De rechtbank Den Haag overweegt:

 

“De rechtbank acht dit niet redelijk en in strijd met het wettelijk uitgangspunt dat ouders gehouden zijn tot het verstrekken van levensonderhoud aan hun kinderen (voor zover hun draagkracht dit toelaat). Maatschappelijk gezien vindt de rechtbank het niet aanvaardbaar dat in de behoefte van een kind volledig zou worden voorzien uit gemeenschapsmiddelen, terwijl er bij de niet primair verzorgende ouder wel draagkracht is om een bijdrage aan het levensonderhoud van zijn of haar kind te leveren; de rechtbank is van oordeel dat de huidige regelgeving ook niet tot een dergelijke uitleg dwingt, nu de alleenstaande-ouderkop bedoeld lijkt te zijn als een inkomenspolitieke maatregel, vergelijkbaar met de alleenstaande-ouderkorting, een heffingskorting die tot 2014 bestond en niet op de behoefte van het kind in aftrek werd gebracht. Om die reden wijkt de rechtbank af van het advies van de Expertgroep Alimentatienormen op dit punt en handhaaft zij de vastgestelde door de man te betalen bijdrage van € 25,– ook na 1 januari 2015.”

 

Hoe andere rechtbanken, hoven en de Hoge Raad met deze kritiek omgaat moet nog blijken maar er is door de rechtbank wel een mogelijkheid geschapen om toch een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen op te leggen terwijl de behoefte van het kind volledig gedekt wordt door het kindgebonden budget, en het aandeel van partijen in de kosten van hun kind(eren) aldus nihil is.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Advocaat in coronatijd: should I stay or should I go?

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 167 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 167 advocaten en meer dan 58 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.