Wat kan een ondernemer aan alimentatie betalen?

Algemeen

Voor het bepalen van de hoogte van kinder- en/of partneralimentatie zijn diverse zaken van belang.

Zo moet de behoefte van de kinderen of van de ex-partner die partneralimentatie vraagt worden vastgesteld.

Ook is het van belang om de draagkracht van de beide ex-partners te weten. De draagkracht is het bedrag dat een persoon gelet op zijn inkomen maximaal aan alimentatie kan betalen. Daarbij wordt tot op zekere hoogte rekening gehouden met zijn maandelijkse kosten.

De draagkracht voor de vaststelling van kinderalimentatie wordt anders berekend dan de draagkracht voor het vaststellen van partneralimentatie.

Dat neemt niet weg dat het begint met het inkomen van de ex-partners. Op dat inkomen kunnen vervolgens correcties worden aangebracht, bijvoorbeeld vanwege de vaste lasten en eventuele schulden die worden afgelost.

Het inkomen van een persoon die in loondienst werkt is eenvoudig vast te stellen. Een jaaropgave en/of enkele salarisstroken zijn vaak al voldoende. Maar wat als de persoon die alimentatie moet betalen een ondernemer is en vrij is om de hoogte van zijn inkomen zelf te bepalen? Hoe moet zijn inkomen dan worden vastgesteld?

Draagkracht directeur groot aandeelhouder

Indien de ex-partner een directeur groot aandeelhouder is en eigenaar is van alle aandelen in zijn vennootschap, kan deze ex-partner zijn eigen inkomen bepalen. Hij kan zijn inkomen kunstmatig laag houden. Hij kan in rekening-courant geld lenen van zijn vennootschap. Hij kan winsten uitkeren of juist in de vennootschap oppotten.

Uit de rechtspraak blijkt dat voor de vaststelling van de draagkracht van een directeur groot aandeelhouder niet alleen moet worden gekeken naar het salaris dat hij zichzelf toekent. Er kan ook rekening worden gehouden met de in zijn vennootschap behaalde winsten en de mogelijkheid om deze al dan niet uit te keren. Indien er structureel winsten worden gerealiseerd die zouden mogen worden uitgekeerd, kan een rechter tot het oordeel komen dat een ondernemer zijn inkomen kunstmatig laag houdt.

Daarnaast kan rekening worden gehouden met de opnames in rekening-courant. Als de ondernemer structureel geld leent van zijn vennootschap kan dit worden aangemerkt als verkapt dividend en dus als inkomen.

Als de ondernemer van wie alimentatie wordt gevraagd meent dat van hem niet kan worden gevraagd een hoger inkomen vast te stellen, moet de ondernemer dat wel inzichtelijk maken aan de hand van zijn jaarrekeningen. Er moeten sowieso inkomensgegevens aan de rechtbank worden toegezonden.

Het is daarnaast aan te bevelen om een verklaring van bijvoorbeeld de administrateur of de accountant van de vennootschap te verstrekken, waarin wordt onderbouwd dat de ondernemer zich een passend inkomen toekent en dat het niet verstandig is dit inkomen te verhogen.

De ex-partner die de alimentatie vraagt, zal dan moeten onderbouwen waarom het inkomen van de ondernemer te laag is en van een hoger inkomen moet worden uitgegaan. De ervaring leert dat de ex-partner er dan verstandig aan doet een eigen accountant in te schakelen ter beoordeling van het standpunt van de accountant van de ondernemer.

De rechter mag bij zijn beoordeling niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. De rechter zal een zekere terughoudendheid in acht moeten nemen. Het belang van de vennootschap en de continuïteit daarvan speelt ook een rol. Het is belangrijk dat daar ook op wordt gewezen en dat inzichtelijk wordt gemaakt waarom het niet redelijk is om van een hoger inkomen uit te gaan. Om dit op een goede manier te doen, is het belangrijk dat de accountant van de ondernemer overleg zal hebben met de advocaat van de ondernemer.

Draagkracht van de ondernemer met een eenmanszaak

Een ondernemer die een eenmanszaak heeft, heeft geen B.V. en ook geen aandelen. Een ondernemer met een eenmanszaak kent zichzelf elke maand een privé-opname toe. De hoogte van de privé-opname kan afwijken van de winst uit de onderneming. Het kan zijn dat de ondernemer in een bepaald jaar minder aan zichzelf heeft toegekend dan de totale winst uit onderneming, gemakshalve bestaande uit de omzet minus de kosten. Het restant van de winst staat bijvoorbeeld dan nog op de bankrekening van zijn eenmanszaak.

Waar moet nu vanuit worden gegaan voor de bepaling van de draagkracht van deze ondernemer? Van het totaal van zijn privé-opnames of van de totale winst uit onderneming die hoger is?

Er wordt uitgegaan van de winst uit onderneming. Dat is namelijk ook het bedrag waarover de ondernemer aangifte doet voor de inkomstenbelasting. Om vervolgens tot de draagkracht van de ondernemer te komen, wordt ook rekening gehouden met de diverse belastingvoordelen, zoals de ondernemersaftrek en de Mkb-winstvrijstelling.

Daarnaast wordt in de regel uitgegaan van een gemiddelde winst uit onderneming van drie jaren. Ook de winstverwachting voor het jaar waarin de ex-partner de rechtbank vraagt om de alimentatie vast te stellen, is van belang. Indien de verwachting is dat de winst uit onderneming in dat jaar lager zal zijn dan in de voorgaande jaren, is het verstandig om bij de rechtbank een onderbouwing van die lagere winstverwachting in te dienen. Die onderbouwing moet wel afkomstig zijn van bijvoorbeeld een boekhouder of accountant. Dan heeft de onderbouwing namelijk waarde en zal de rechter al snel van de juistheid van die lagere winstverwachting uitgaan.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Wetswijziging duur partneralimentatie; wat verandert er voor jou?

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 174 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 174 advocaten en meer dan 56 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.