De taak van een bijzonder curator

Voor velen is een bijzonder curator een onbekend fenomeen. Veelal is niet bekend dat het mogelijk is om een bijzonder curator aan te vragen en wat vervolgens de rol van de bijzonder curator is. Reden waarom ik heb besloten hieronder een korte uitleg te geven over de taak van een bijzonder curator, die mijns inziens een belangrijke rol kan spelen in het belang van een minderjarige. Ook ikzelf ben werkzaam als bijzonder curator voor de rechtbank Gelderland.

Wanneer is een bijzondere curator nodig?
Een bijzondere curator is noodzakelijk indien een minderjarige een wezenlijk conflict heeft met zijn of haar ouders of voogd, waar beide partijen samen niet uitkomen, met betrekking tot de opvoeding en de verzorging van de minderjarige. Het conflict kan onder meer betrekking hebben op de omgang, hoofdverblijf of gezag. De minderjarige kan zich in dat geval laten vertegenwoordigen door een bijzondere curator.

 

Initiatief rechter
De rechter kan op eigen initiatief een ieder tot bijzondere curator benoemen (ambtshalve) in een lopende procedure over echtscheiding, omgang, voogdij en gezag, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing (artikel 1:250 BW). In afstammingsprocedures benoemt de rechter altijd een bijzondere curator (artikel 1:212 BW). Er is sprake van een afstammingsprocedure indien het gaat om het verkrijgen (of verliezen) van het vaderschap. Hierbij kunt u denken aan het verkrijgen van het vaderschap door erkenning van het kind, adoptie, vervangende toestemming voor erkenning en gerechtelijke vaststelling vaderschap.

De benoeming van een bijzonder curator kan in alle fasen van een procedure. De rechter kan bovendien een ieder tot bijzonder curator benoemen die hij daartoe geschikt acht. Veelal is dat een advocaat maar ook kan worden gekozen voor een pedagoog, orthopedagoog of een psycholoog. Rekening wordt gehouden met de aard van het conflict, de achtergrond van de bijzonder curator en met de woonplaats van de minderjarige en de betrokken partijen. Een advocaat werkt als bijzonder curator op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand waardoor er geen kosten aan zijn verbonden voor de minderjarige of de betrokken partijen.

 

Aanvraag bijzondere curator buiten de rechter om
Niet alleen een rechter kan een bijzonder curator aanwijzen maar ook het kind zelf, ouder(s), pleegouder(s), de (gezins)voogd, een belanghebbende of een voogdij instelling kunnen een bijzonder curator verzoeken door het indienen van een verzoekschrift (artikel 1:250 BW). Een minderjarige kan ook zonder officieel verzoekschrift om een bijzondere curator verzoeken door bijvoorbeeld een brief aan de rechter te schrijven. Dit is de zogenaamd ‘informele rechtsingang’. De rechter beoordeelt of benoeming van een bijzondere curator nodig is. Er moet sprake zijn van een belangenconflict over de verzorging, opvoeding of het vermogen van het kind. De aanvraag van een bijzondere curator kan in een lopende procedure of indien er (nog) geen procedure is.

 

Taken bijzondere curator
De bijzondere curator heeft primair een bemiddelende rol en voert met alle partijen afzonderlijk een persoonlijk gesprek. Hier maakt de bijzondere curator verslag van en hij vermeldt daarbij of hij, gelet op het resultaat van de gesprekken, toewijzing van het verzoek al dan niet in het belang van de minderjarige acht en hij onderbouwt dit standpunt. De bijzondere curator dient ervoor te zorgen dat de belangen van het kind zo goed mogelijk belicht worden, dat het kind zich gehoord voelt en dat zijn belangen worden meegewogen in het conflict. Van de bijzondere curator wordt verwacht dat hij ten opzichte van het kind zijn rol op leeftijdsadequate wijze uitlegt en toelicht. De bijzondere curator benadrukt ten opzichte van de minderjarige zijn neutrale onafhankelijke positie.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Advocaat in coronatijd: should I stay or should I go?

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 167 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 167 advocaten en meer dan 58 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.