De toepassing van de Wet Bibob

De Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) is tot stand gekomen, met name naar aanleiding van de bevindingen van de Commissie-Van Traa dat de criminele onderwereld (steeds vaker) doordrong in de legale bovenwereld. Zo werden bijvoorbeeld vergunningen weliswaar aangevraagd op naam van een bonafide onderneming, doch vervolgens gebruikt om criminele activiteiten te verrichten.

De Wet Bibob gaf bestuursorganen de mogelijkheid dergelijk misbruik aan te pakken, zowel preventief (door bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag af te wijzen) alsook repressief (door bijvoorbeeld een al verleende vergunning in te trekken).

Door de Wet Bibob, en de daarin opgenomen toets, konden voortaan (sinds 2003) derhalve ook bestuursorganen (gemeenten, provincies e.d.), naast politie en OM, ingrijpen om illegale activiteiten te bestrijden c.q. te voorkomen. De Wet Bibob kent overigens een veel ruimer toepassingsgebied dan alleen bij (vele) vergunningen (zoals Drank- en Horecawetvergunningen, omgevingsvergunningen van bouwactiviteiten etc.) en subsidies. Ook bij (kort gezegd) bepaalde aanbestedingen en transacties met de overheid als partij speelt deze wet.

Een belangrijke rol is weggelegd voor het Bureau Bibob, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De exacte taak van dit bureau is omschreven in art. 9 Wet Bibob. Op verzoek van een bestuursorgaan dat in een concreet geval is gevraagd een vergunning af te geven c.q. een subsidie te verlenen, stelt het bureau een onderzoek in; beoordeeld dient te worden of ernstig gevaar bestaat dat de vergunning c.q. de subsidie mede zal worden gebruikt om uit eerder al gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen op geld waardeerbare voordelen te benutten dan wel om strafbare feiten te (gaan) plegen. Die beoordelingsmaatstaf is vastgelegd in art. 3 lid 1 Wet Bibob. Voor andere kwesties waarop de Wet Bibob van toepassing is gelden weer andere criteria waarop het Bureau Bibob zich richt.

Bureau Bibob brengt aan de hand van het verrichte onderzoek vervolgens een advies uit aan het betreffende bestuursorgaan, dat overigens op zich niet verplicht is om dat advies over te nemen. In de praktijk is dat echter veelal wel het geval.

Van groot belang is het bepaalde in art. 3 lid 5 Wet Bibob: ‘een weigering een vergunning te verlenen dan wel een beschikking een vergunning in te trekken mag slechts plaatsvinden indien die weigering/intrekking evenredig is met de mate van het gevaar van (kort gezegd) misbruik en voor zover het gaat om ernstig gevaar van misbruik, de ernst van de strafbare feiten’.

In de praktijk wordt deze eis van proportionaliteit nogal eens uit het oog verloren en een negatief advies klakkeloos door het betreffende bestuursorgaan overgenomen.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Bezwaarschrift per e-mail?

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 103 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 103 advocaten en meer dan 50 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.