De uitleg van een overeenkomst

Dagelijks worden vele overeenkomsten gesloten. Soms mondeling, vaak schriftelijk. Partijen proberen dan de tussen hen gemaakte afspraken duidelijk vast te leggen. Zo weten zij waar zij aan toe zijn. Geregeld ontstaat op een later moment toch een discussie over de inhoud van de overeenkomst. De inhoud van de overeenkomst wordt dan door partijen verschillend uitgelegd. Vaak wordt het geschil aan de rechter voorgelegd.

De Hoge Raad heeft in het Haviltexarrest bepaald dat bij de uitleg van een schriftelijke overeenkomst niet alleen naar de taalkundige uitleg van de overeenkomst mag worden gekeken. Er moet ook gekeken worden welke betekenis partijen aan de tekst gaven en wat ze over en weer van elkaar mochten verwachten. In de woorden van de Hoge Raad:

“De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige pp. kan worden verwacht.”

Hoe moet de rechter de overeenkomst uitleggen als partijen van mening verschillen over de betekenis die zij aan de tekst gaven? Recent heeft de Hoge Raad daarover geoordeeld in een zaak waarin partijen haaks tegenover elkaar stonden bij de uitleg van de overeenkomst, en deze baseren op verschillende bedoelingen en verwachtingen. Beide interpretaties waren niet onaannemelijk. Het hof was van mening dat in een dergelijke situatie de Haviltexmaatstaf niet toegepast kan worden. Daarom keek het hof alleen naar de letterlijke tekst van de overeenkomst. De Hoge Raad is duidelijk. Het hof wordt op de vingers getikt. Ook in deze situatie dient de overeenkomst uitgelegd te worden aan de Haviltexmaatstaf. De rechter moet de uitleg van een bepaling uit de overeenkomst dus baseren op alle door partijen aangevoerde omstandigheden en niet slechts op de tekst van de overeenkomst. In de woorden van de Hoge Raad:

“De uitleg van de overeenkomst van 23 maart 2010 dient te geschieden aan de hand van de Haviltexmaatstaf. Deze maatstaf brengt mee dat ook indien bij de uitleg van een overeenkomst groot gewicht toekomt aan de taalkundige betekenis van de gekozen bewoordingen, de overige omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat een andere (dan de taalkundige) betekenis aan de bepalingen van de overeenkomst moet worden gehecht. Beslissend blijft immers de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (Lundiform/Mexx).

Anders dan het hof heeft overwogen, is de Haviltexmaatstaf ook van toepassing indien partijen op de tekst van de overeenkomst haaks op elkaar staande bedoelingen en verwachtingen baseren en geen van beider interpretaties aanstonds volstrekt onaannemelijk is. Het hof had dan ook mede in het licht van de door partijen aangevoerde omstandigheden moeten vaststellen welke betekenis aan de desbetreffende passage in de overeenkomst toekomt.”

Kortom: ook wanneer partijen op de tekst van de overeenkomst verschillende verwachtingen en bedoelingen baseren, moet de overeenkomst niet alleen worden uitgelegd aan de hand van de letterlijke tekst. De rechter moet de uitleg baseren op alle door partijen aangevoerde omstandigheden. Het is dus zaak bij het opstellen van een overeenkomst de bedoeling van partijen duidelijk te verwoorden.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Vrije advocaatkeuze bij uw rechtsbijstandverzekering

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 162 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 162 advocaten en meer dan 55 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.