Eenvoudig duizenden euro’s premie besparen? Feit of fabel? Doorlopende zorgplicht

Niet voor de eerste keer dit jaar komt de financiële sector opvallend in het nieuws. Waar begin september dit jaar de ING onderwerp van gesprek was, zijn nu de verzekeringsadviseurs (assurantietussenpersonen) het lijdend voorwerp. Immers, deze tussenpersonen hebben een doorlopende zorgplicht ten opzichte van hun consument. Vaak vergeten zij dit, kost dit teveel moeite. Dit gedurende de contractuele relatie die gaande is van de verzekering die middels  hun advies is afgesloten. Hier is immers direct of indirect juist voor betaald.

Kredietcrisis

Eerst een aantal stappen terug. In oktober 2018 is het precies tien jaar geleden dat de Nederlandse Staat de ING redde met een kapitaalinjectie van tien miljard euro. Weet u het nog? De kredietcrisis? Stagnerende huizenprijzen, stijgende werkloosheidcijfers en kelderende aandelen waren eerder regel dan uitzondering. Pas na deze bankencrisis (klassiek voorbeeld van ‘als het kalf verdronken is, dempt men de put’) werden financiële instellingen zich bewust van de noodzaak van financieel toezicht en een transparante bedrijfsvoering. Een bijzondere zorgplicht voor financiële dienstverleners en tussenpersonen werd ingesteld.

Tussenpersonen (medewerkers bankinstellingen) adviseren consumenten bij het kiezen van de juiste verzekering en sluiten namens consumenten een verzekering af. Met het aangaan van deze overeenkomst ontstaat een zorgplicht van deze persoon jegens de consument. Privaatrechtelijk vloeit deze zorgplicht voort uit artikel 7:401 BW en is algemeen omschreven als “de opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen”. Uit bestaande jurisprudentie op dit gebied komt naar voren dat zo’n persoon tegenover zijn klant de zorg dient te betrachten die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam beroepsgenoot mag worden verwacht (HR 10, januari, NJ 2003/375). Deze zorgplicht houdt in dat de tussenpersoon dient te waken over de belangen van zijn klant (verzekeringnemer) bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen.

Tot hoever reikt de zorgplicht? Is dit doorlopend?

Terug naar het heden. Talloze consumenten sluiten jaarlijks om welke reden dan ook (bv, verplicht gekoppeld aan hypothecaire geldlening) een overlijdensrisicoverzekering af en betalen hier premie voor. De premies van deze soort verzekeringen zijn echter de laatste jaren met ongeveer 60% gedaald. Echter, als de gezondheidssituatie van de verzekerde niet veranderd, is het mogelijk een goedkopere verzekering af te sluiten met exact dezelfde dekking. Kortom, blijf je gezond dan kan je besparen. Hier komt de zorgplicht om de hoek kijken. Maar tot hoever reikt deze zorgplicht? Is een assurantietussenpersonen (of bijvoorbeeld de bank zelve!) verplicht om informatie over substantiële premiedalingen van een middels zijn/haar bemoeienis afgesloten verzekering  te delen met de consument? Mag een consument gedurende de looptijd van zijn verzekering een actieve en voortdurende bemoeienis van zijn verzekeringsadviseur (en bank) verwachten?

Het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid) biedt uitkomst. Het antwoord is bij verzekeringsadviseurs zeker niet nee en veelal bevestigend.

Uitspraak Kifid

In juli 2018 heeft het Kifid een uitspraak gedaan over een klacht van een consument inzake bovenstaande situatie. De consument was door zijn financieel adviseur niet persoonlijk geïnformeerd over tussentijdse premiedalingen en claimde de teveel betaalde premie terug bij zijn adviseur. Dit met succes! Adviseurs hebben volgens deze uitspraak de zorgplicht om periodiek aandacht te besteden aan de verzekeringen in hun portefeuille. En om pro-actief te handelen. De klant die de procedure aanspande ontvangt maar liefst € 3.200.

Geld terug met terugwerkende kracht

In navolging van bovenstaande gedupeerde zijn er waarschijnlijk vele consumenten die kans maken om met terugwerkende kracht teveel betaalde premie terug te krijgen. Zeker bij een overlijdensrisicoverzekering waarvan de laatste tijd de premies substantieel zijn gedaald. U wellicht ook. Allereerst is het van belang om kijken of uw huidige dekking beschikbaar is tegen een lagere premie. Daarnaast is het verstandig om na te gaan of uw tussenpersoon/bank ooit op uw eigen situatie toegespitst informatie met u heeft gedeeld over dit onderwerp. Is het eerste antwoord bevestigend en het tweede antwoord ontkennend, dan adviseren wij u graag vrijblijvend over de verschillende mogelijkheden teneinde teveel betaalde premie terug te vorderen.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Vrije advocaatkeuze bij uw rechtsbijstandverzekering

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 166 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 166 advocaten en meer dan 57 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.