Knelpunten in de Wwz

De Wet werk en zekerheid (Wwz) blijft de gemoederen bezighouden. Met name door MKB-bedrijven worden diverse knelpunten ervaren. Eén van die knelpunten doet zich voor bij de UWV-procedure, indien een ontslagvergunning wordt aangevraagd. Werkgevers worden dan geconfronteerd met complexe formulieren, bijlagen en daarnaast nog vaak aanvullende vragen van de kant van het UWV.

Overleg binnen de Stichting van de Arbeid heeft ertoe geleid dat, met UWV, zal worden bezien in hoeverre de procedure, voorafgaand aan de eigenlijke behandeling, voor de werkgever verbeterd en met name vereenvoudigd kan worden.

Een ander (gewichtig) knelpunt is gelegen in de nieuwe ketenregel en de daarin opgenomen tussenpoos van zes maanden, waardoor werkgevers die met seizoensarbeid te maken hebben, te kampen krijgen met onvoldoende flexibiliteit. In de Stichting van de Arbeid is daarom voorgesteld voor dergelijke specifieke seizoensgevoelige functies (bij cao) de tussenpoos die onderdeel is van de ketenregeling, terug te brengen van zes tot drie maanden. Minister Asscher heeft dat voorstel inmiddels overgenomen en een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend, om in cao’s voor echte seizoensarbeid af te wijken van de ketenregeling en de daarin opgenomen tussenpoos terug te brengen tot drie maanden. De Minister verwacht deze wijziging al per 1 juli 2016 te kunnen realiseren.

Indien een werknemer langdurig ziek is, wordt de werkgever geconfronteerd met langdurige en hoge kosten aan loonbetaling en reïntegratie. Indien de arbeidsovereenkomst dan, wegens die langdurige arbeidsongeschiktheid, eindigt, is, uitgaande van de huidige wettelijke regeling, ook nog eens de transitievergoeding verschuldigd. Vooral kleinere werkgevers ervaren de kosten van die transitievergoeding als een zware last na twee jaar ziekte. Om die reden is er inmiddels al vaak voor gekozen om de arbeidsovereenkomst, na twee jaar arbeidsongeschiktheid, niet op te zeggen, maar in stand te houden (er ontstaan dan zogenaamde “slapende dienstverbanden”). Ook over dit knelpunt hebben de sociale partners, in de Stichting van de Arbeid, overlegd, waarna Minister Asscher een voorstel bij de Tweede Kamer heeft ingediend om de werkgever in dergelijke gevallen te compenseren voor de kosten van de transitievergoeding. Naar verwachting zal die compensatie echter niet voor 1 januari 2018 zijn gerealiseerd.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Vrije advocaatkeuze bij uw rechtsbijstandverzekering

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 162 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 162 advocaten en meer dan 55 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.