Het nieuwe huwelijksvermogensrecht en de eenmanszaak

Het initiatiefwetsvoorstel beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen is in juli 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. De gedachte achter het wetsvoorstel is dat slechts hetgeen door de inspanning van beide echtgenoten tijdens het huwelijk wordt verworven, aan beiden toekomt. 

Het is de bedoeling dat hetgeen dat vóór het huwelijk is verworven of verkregen (dus ook schulden), buiten de gemeenschap valt. Deze ‘moderne’ versie van de gemeenschap van goederen sluit beter aan bij de hedendaagse rechtsopvattingen. Bij echtscheiding hoeven de echtgenoten slechts te verdelen wat zij tijdens het huwelijk aan gemeenschappelijk vermogen hebben opgebouwd. Op basis van een nieuw wetsartikel valt het voorhuwelijkse ondernemingsvermogen niet in de wettelijke gemeenschap van goederen. De ondernemer dient dan wel een vergoeding te betalen aan de gemeenschap gedurende de periode dat hij tijdens het huwelijk de onderneming drijft. De nieuwe wettekst luidt:

1:95a lid 1 BW: “Indien een onderneming buiten de gemeenschap valt, komt ten bate van de gemeenschap een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot ten behoeve van die onderneming heeft aangewend, voor zover een dergelijke vergoeding niet al op andere wijze ten bate van beide echtgenoten komt of is gekomen.”

Per 1 januari 2018 zal deze nieuwe wet van kracht worden. De vraag is of deze wet een verbetering is op het moment dat sprake is van een personenvennootschap, zoals een eenmanszaak. De eenmanszaak heeft immers geen afgescheiden vermogen. Als één van beide echtgenoten een eenmanszaak drijft, dient bij aanvang van het huwelijk goed te worden gedocumenteerd hoeveel deze eenmanszaak waard is en daarmee dus ook welke activa en passiva tot het privévermogen van de ondernemer behoren. Immers, het gevaar bestaat dat bij scheiding niet meer kan worden achterhaald of een goed een gemeenschapsgoed is, (grotendeels) gefinancierd met gemeenschapsgeld of een goed is dat behoort tot het privévermogen van de ondernemer. Het is daarnaast ook nog niet duidelijk wat onder een ‘redelijke vergoeding’ ten bate van de gemeenschap wordt verstaan. In de literatuur wordt de inschakeling van een bedrijfseconomische deskundige bij het bepalen van een redelijke vergoeding onmisbaar geacht. Dit kan hoge kosten met zich meebrengen.

Veel juristen voorzien problemen voor ondernemers die geen huwelijkse voorwaarden opmaken. Het is daarom aan te raden huwelijkse voorwaarden op te maken.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Vrije advocaatkeuze bij uw rechtsbijstandverzekering

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 167 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 167 advocaten en meer dan 58 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.