Een rechtstreekse aanspraak op een door ouders gevoede spaarrekening?

Ouders spreken af dat zij maandelijks een x-bedrag voor hun, op dat moment nog minderjarige, zoon sparen. Verkrijgt de zoon op het moment dat hij meerderjarig wordt een rechtstreekse aanspraak op het bedrag dat voor hem is gespaard? Over deze kwestie heeft het Hof  ‘s-Hertogenbosch begin van dit jaar geoordeeld.

Wat zijn de feiten?

De ouders in kwestie hebben bij de geboorte van hun kinderen afgesproken dat zij voor beide kinderen een spaarrekening zouden openen waarop maandelijks €22,69 zou worden gestort. Beide ouders zouden de helft van dit bedrag bijdragen. Zo gezegd zo gedaan.

Voor de zoon in kwestie is in 1998 een spaarpolis afgesloten bij Aegon, welke spaarpolis 14 jaar later door de vader is afgekocht. De afkoopsom bedroeg €3.861,52. De ouders waren inmiddels gescheiden.

Op het moment dat de zoon meerderjarig wordt, spreekt hij zijn vader aan voor het bedrag dat Aegon op de voor hem afgesloten spaarpolis heeft uitgekeerd. De vader stelt dat op het uitgekeerde bedrag twee bedragen in mindering dienen te strekken, namelijk €2.118,97 aan voor de zoon betaalde alimentatiebedragen en €624,25 aan juridische kosten.

De kantonrechter wijst de vordering van de zoon tot voldoening van het door Aegon uitgekeerde bedrag, bij gebreke van een deugdelijke grondslag daarvoor, af. In hoger beroep stelt de zoon dat hij een rechtstreekse aanspraak jegens zijn vader heeft op betaling van het in de polis bij Aegon gespaarde bedrag, op basis van de tussen zijn ouders gemaakte afspraak, dan wel op basis van de erkenning van zijn vader dat het bedrag voor hem is gespaard, aan hem verschuldigd is en aan hem zal worden uitgekeerd.

Hoe oordeelt het Hof?

“Artikel 6:253 lid 1 BW bepaalt dat een overeenkomst voor een derde het recht schept een prestatie van een der partijen partijen te vorderen of op andere wijze jegens een van hen een beroep op de overeenkomst te doen, indien de overeenkomst een beding van die strekking inhoudt en de derde dit beding aanvaardt. Door appellant zijn geen feiten of omstandigheden aangevoerd die de conclusie rechtvaardigen dat zijn ouders bij het maken van de afspraken over het openen van spaarrekeningen ten behoeve van hun beide kinderen dan wel op enig ander moment hebben beoogd een dergelijke derdenbeding overeen te komen, meer in het bijzonder: dat zijn ouders hebben beoogd hun beide kinderen ook een zelfstandig vorderingsrecht hiervoor te verlenen. Dat die spaarrekeningen ten behoeve van hun beide kinderen moesten worden geopend, is hiertoe onvoldoende. Van een derdenbeding waarop appellant zich kan beroepen, is dan ook geen sprake. 

Door geïntimeerde is in eerste aanleg te kennen gegeven dat hij bereid was geweest het bedrag van de spaarrekening aan zijn zoon ter beschikking te stellen en dat hij vond dat zijn zoon recht had op een deel daarvan. Daarmee heeft geïntimeerde evenwel niet erkend dat zijn zoon uit dien hoofde een opeisbare vordering op hem heeft die tot toewijzing van diens vordering kan leiden. Een genoegzame grondslag voor een rechtstreekse aanspraak van appellant jegens zijn vader bieden dergelijke uitingen in ieder geval niet.”

De belangrijkste les die uit de overweging en de beslissing van het Hof kan worden geleerd is de volgende: indien u spaart voor uw kinderen en u wenst dat uw kinderen, op het moment dat zij minderjarig zijn, de ouder, op wiens naam de betreffende rekening is gesteld, rechtstreeks kunnen aanspreken voor het gespaarde bedrag, dan dienen daarover duidelijke afspraken te worden gemaakt.

De meest veilige weg is dat ouders een schriftelijke overeenkomst opstellen waarin zij hun bedoeling opnemen. In de overeenkomst dienen de ouders eveneens expliciet op te nemen dat het kind te zijner tijd een zelfstandig, afdwingbaar recht heeft om nakoming van de afspraken tussen de ouders te vorderen, dat de ouders de overeenkomst in hun hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordiger van het minderjarige kind hebben ondertekend en dat zij als zodanig de overeenkomst aanvaarden.

Het voorgaande lijkt voorbarig en extreem, maar de kans is groot dat het kind, bij gebreke van een dergelijke overeenkomst, met ‘lege handen’ komt te staan.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Vrije advocaatkeuze bij uw rechtsbijstandverzekering

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 166 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 166 advocaten en meer dan 57 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.