Tussenstand Wet DBA: waar gaan we naartoe?

Afgelopen november verscheen er een tweetal rapportages over de eerste ervaringen met de Wet DBA. De ene rapportage van de commissie Boot, betrof een juridisch inhoudelijke analyse van de (uitwerking van de) Wet DBA in de praktijk. Het andere rapport gaf een uiteenzetting van de bevindingen van het Meldpunt DBA dat door staatssecretaris Wiebes was opengesteld om de problemen die marktpartijen als gevolg van de Wet DBA ervaren te inventariseren. Avinci Advocaten maakte een tussenstand van de Wet DBA: waar gaan we naartoe?

Het meest concrete gevolg dat Wiebes aan deze rapportages heeft verbonden, is dat de handhaving van de Wet DBA – die oorspronkelijk per 1 mei 2017 zou aanvangen – is uitgesteld tot 1 januari 2018.

Uitstellen van de handhaving

Concreet betekent het uitstel dat er tot 1 januari 2018 geen naheffingen zullen worden opgelegd of boetes zullen worden uitgedeeld indien partijen in strijd handelen met de Wet DBA. Daarbij is wel een nuance aangebracht: voor ‘kwaadwillenden’ wordt de handhaving niet uitgesteld.

Vraag is alleen nu: wat kunt u wel opsturen, wat wordt wel geaccepteerd? Bij de Belastingdienst wordt duidelijk onderscheid gemaakt in de Wet DBA en is de gezagsverhouding het belangrijkste uitgangspunt. In specifieke gevallen kan er sprake zijn van een zodanige gezagsverhouding dat de arbeidsrelatie – zo nodig in afwijking van de bedoeling van partijen – toch een arbeidsovereenkomst is.

Alleen in uitzonderlijke gevallen handhaaft de Belastingdienst de omstreden nieuwe regels voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Zzp’ers waarvan de werkverhouding met de opdrachtgever niet geheel duidelijk is, hebben niet te vrezen voor boetes of naheffingen.

Kwaadwillenden

Voor de groep evident kwaadwillenden zal de Belastingdienst met ingang van 1 mei 2017 starten met een (repressief) handhavingsbeleid. Voor deze groep geldt dus geen verlengde implementatietermijn. De staatssecretaris van Financiën kwalificeert ‘kwaadwillenden’ als volgt: ‘Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaald en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast)’.

Mogelijke herijking van de criteria vrije vervanging en gezagsverhouding

Het kabinet wil de komende periode voor zichzelf gebruiken om te kijken of er fundamentele wijzigingen nodig zijn om de vraagstukken die spelen rondom zzp’ers op te lossen. Samen met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Veiligheid en Justitie wil Wiebes onderzoeken of aan de criteria vrije vervanging en gezagsverhouding een concretere of andere invulling moet worden gegeven. Deze criteria dateren uit het begin van de vorige eeuw en sluiten niet altijd meer aan bij de arbeidsrelaties van deze tijd. Het streven is om tijdig voor een volgend regeerakkoord met resultaten te komen.

Op zichzelf valt het toe te juichen dat er wordt gekeken naar de fundamenten van het arbeidsovereenkomstrecht en hoe de de positie van de zzp’ers zich daar tot verhoudt. Dit betekent echter wel dat opdrachtgevers en opdrachtnemers na de verkiezingen mogelijk opnieuw met een stelselwijziging worden geconfronteerd.

Zzp’ers

Partijen zullen er in de keuzes die zij maken dus rekening mee moeten houden dat er mogelijk wijzigingen ophanden zijn, bijvoorbeeld bij het afsluiten van langjarige overeenkomsten met intermediairs. Een opdrachtgever kan zich bijvoorbeeld het recht voorbehouden om de overeenkomst open te breken indien als gevolg van een wetswijziging de (fiscaal) juridische positie van zzp’ers wijzigt.

Conclusie

De staatssecretaris heeft zich niet ongevoelig getoond voor de onrust die de inwerkingtreding van Wet DBA teweeg heeft gebracht. Met het uitstellen van de handhaving is de rust voorlopig even teruggekeerd. Het is echter de vraag wat er op de middellange termijn gebeurt: leidt het onderzoek tot nieuwe wetswijzigingen en zo ja welke? Tot die tijd doen zij er verstandig aan om zoveel mogelijk in overeenstemming te handelen met de Wet DBA en bij het sluiten van (langlopende) contracten aangaande het inhuren van zzp’ers rekening te houden met mogelijke wijzigingen.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Thuiswerken in coronatijd

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 167 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 167 advocaten en meer dan 58 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.