Algemene voorwaarden: automatisch van toepassing of toch niet?

Wanneer een overeenkomst wordt gesloten, dan gelden daarbij ook vaak algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden bevatten de regels die de contractant van toepassing wenst te laten zijn op de overeenkomst.

Beschikbaar stellen

De partij die algemene voorwaarden hanteert, is verplicht om algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij te overhandigen of toe te sturen. Wanneer dit niet is gebeurd, zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing. Bij meerdere transacties kan worden volstaan met toezending van de algemene voorwaarden bij de eerste transactie. Voor het voldoen aan de informatieplicht bij elektronische transacties, is het noodzakelijk dat ook de algemene voorwaarden elektronisch worden toegezonden en wel op zo’n manier dat deze door de wederpartij kunnen worden opgeslagen. Is de overeenkomst niet op elektronische wijze tot stand gekomen, dan dient voor elektronische verzending van de algemene voorwaarden uitdrukkelijk toestemming te worden verkregen van de wederpartij.

Verschil consument of dienstverlener

Voor sommige dienstverleners geldt een soepelere informatieplicht. Zij mogen bijvoorbeeld wel naar de algemene voorwaarden op hun website verwijzen, mits de algemene voorwaarden ook gemakkelijk voor de wederpartij op de website te vinden zijn. De algemene voorwaarden mogen dan niet onder algemene knoppen zoals ‘links’ of ‘over ons’ op de website staan. Bij een overeenkomst met een consument, geldt echter ook voor de dienstverlener dat een verwijzing naar een website onvoldoende is. Ondernemers doen er dan ook goed aan om bij consumenten de algemene voorwaarden daadwerkelijk ter hand te stellen en de consument voor ontvangst te laten tekenen. De discussies omtrent de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden kunnen op die manier worden voorkomen.

Geen onredelijk bezwarend beding

Zijn de algemene voorwaarden goed ter hand gesteld en van toepassing, dan betekent dit bij transacties met consumenten nog niet automatisch dat zij ook van toepassing blijven! De algemene voorwaarden mogen namelijk geen onredelijk bezwarende bedingen bevatten. De wetgever heeft twee lijsten opgesteld waarin de bedingen zijn opgesomd die worden geacht (zwarte lijst) of vermoed (grijze lijst) onredelijk bezwarend te zijn. De zwarte lijst bevat negentien bedingen. Een beding dat op de zwarte lijst staat, is het beding dat de mogelijkheid van de consument om de overeenkomst te ontbinden of een prestatie op te schorten bij tekortkoming van de gebruiker uitsluit. Ook het beding dat een wederpartij verplicht om de gebruiker gedurende de overeenkomst te vrijwaren voor aansprakelijkheid voor schade aan een derde en het beding waarmee de wettelijke bewijslast door de gebruiker in het nadeel van de consument wordt gewijzigd, staan op de zwarte lijst en worden geacht nooit van toepassing te zijn geweest. Het belangrijkste beding op de grijze likjst, betreft de exoneratieclausule. Het gaat hierbij om een beding dat de aansprakelijkheid van de gebruiker beperkt of uitsluit. Een dergelijk beding wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Het leveren van tegenbewijs is mogelijk, maar geen gemakkelijke opgave.

Sanctie

Mocht er sprake zijn van een onredelijk bezwarend beding, dan geldt als uitgangspunt dat de overeenkomst blijft bestaan zonder dat beding. Een uitzondering hierop vormt de situatie waarin en sprake is van een onverbrekelijk verband tussen de overeenkomst en het beding. De overeenkomst gaat in dat geval geheel teniet.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Vrije advocaatkeuze bij uw rechtsbijstandverzekering

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 166 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 166 advocaten en meer dan 57 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.