Algemene voorwaarden, belangrijk voor iedere ondernemer!

Onlangs werd mij in een dossier het belang van algemene voorwaarden weer duidelijk zichtbaar. Door goed op te letten welke algemene voorwaarden op het door haar gesloten contract van toepassing waren, heeft mijn cliënte voorkomen dat aan haar een flinke boete kon worden opgelegd!

In de dagelijkse praktijk wordt het belang van de algemene voorwaarden vaak over het hoofd gezien. Tijdens onderhandelingen bereiken partijen meestal alleen overeenstemming over de belangrijkste voorwaarden zoals prijs, kwaliteit en datum van levering. Hierbij worden de algemene voorwaarden vaak niet eens besproken. Dit kan soms problemen opleveren die eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden.

Hoe zit het ook alweer?

Om een beroep te kunnen doen op algemene voorwaarden, moeten deze algemene voorwaarden door partijen worden overeengekomen. Dit gebeurt meestal door in de overeenkomst zelf een set algemene voorwaarden van toepassing te verklaren.
Maar, dit is niet genoeg. Deze algemene voorwaarden moeten ook tijdig aan de andere partij ter hand worden gesteld. Hoe dit moet gebeuren is in de wet uitgebreid vastgelegd.
Hoe moet er nou worden gehandeld als beide partijen hun algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing willen laten zijn?

First shot rule

In principe geldt: de algemene voorwaarden van de partij die het eerst van toepassing worden verklaard (aanbod en aanvaarding), gelden voor die overeenkomst. Dit wordt ook wel de ‘first shot rule’ genoemd.

Dus:
> Partij A en Partij B maken afspraken met elkaar. Partij A wil dat zijn algemene voorwaarden van toepassing zijn en bevestigt dit aan Partij B. Indien Partij B dit accepteert, dan worden de algemene voorwaarden van Partij A op de overeenkomst van toepassing.
> Als Partij B niet met de algemene voorwaarden van Partij A wil instemmen, dan zal Partij B duidelijk moeten maken dat hij de algemene voorwaarden van Partij A niet accepteert.
> Vervolgens zal Partij B dan aan Partij A moeten voorstellen om zijn algemene voorwaarden van toepassing te laten zijn, onder toezending van zijn algemene voorwaarden.
>Reageert Partij A hier niet afwijzend op, dan worden de algemene voorwaarden van Partij B op de overeenkomst van toepassing.

Voorbeeld

Opdrachtgever en opdrachtnemer voeren overleg over een grote opdracht in de bouw. Tijdens het gesprek bereiken partijen overeenstemming over de belangrijkste onderdelen van de overeenkomst. De opdrachtnemer stuurt een opdrachtbevestiging met zijn algemene voorwaarden (first shot).
De opdrachtgever reageert hier vervolgens op en stuurt de opdrachtnemer een acceptatieformulier. In deze reactie wijst de opdrachtgever de voorwaarden en bepalingen van de opdrachtnemer van de hand en verwijst naar zijn algemene voorwaarden (second shot).
De opdrachtnemer ondertekent het acceptatieformulier en vermeldt dat hij akkoord gaat met de verstrekte opdracht voor zover dit niet strijdig is met zijn opdrachtbevestiging en voegt daar een inhoudelijke reactie bij. In deze reactie wijst de opdrachtnemer de voorwaarden van de opdrachtgever nogmaals uitdrukkelijk van de hand en verwijst nogmaals naar zijn eigen voorwaarden (third shot).
Op dit laatste bericht van de opdrachtnemer wordt vervolgens niet meer gereageerd door de opdrachtgever. Nadat de start van het project enkele keren is uitgesteld, gaat de opdrachtnemer aan de slag en voert de opdracht volgens afspraak uit.
Bij het opstellen van de eindafrekening laat de opdrachtgever aan de opdrachtnemer weten dat hij de kosten verbonden aan de opgelopen vertraging zal inhouden op de laatste termijnbetaling aan de opdrachtnemer. Dit zou neerkomen op € 1.500,- per dag. De vertraging heeft 10 dagen geduurd, dus de opdrachtgever houdt een bedrag in van € 15.000,- en verwijst hierbij naar zijn algemene voorwaarden. De opdrachtnemer is het hier niet mee eens en maakt bezwaar.

Hoe loopt dit af?

Aan de opdrachtgever is duidelijk gemaakt dat niet de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, maar de voorwaarden van de opdrachtnemer van toepassing waren verklaard. De opdrachtgever had immers niet meer op het laatste bericht van de opdrachtnemer gereageerd, waarin de opdrachtnemer expliciet zijn algemene voorwaarden van toepassing verklaarde.
Op grond van deze voorwaarden was het de opdrachtgever niet toegestaan om de vertragingsschade te verhalen op de opdrachtnemer. De inhouding van € 15.000,- is daarom onterecht geweest. Het ingehouden bedrag werd alsnog aan de opdrachtnemer uitbetaald.

Conclusie

Als je wilt dat jouw algemene voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst, terwijl de andere partij zijn algemene voorwaarden al van toepassing heeft verklaard, dan dien je op grond van de wet de algemene voorwaarden van de andere partij uitdrukkelijk van de hand te wijzen en de eigen voorwaarden van toepassing te verklaren.
Zorg er voor dat er geen misverstand over kan bestaan welke set algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing is. Dit voorkomt vervelende verrassingen en discussies achteraf. Een korte bevestiging (per e-mail of op een andere manier) kan al voldoende zijn om een langdurige procedure te voorkomen.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Wetsvoorstel turboliquidatie

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 166 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 166 advocaten en meer dan 57 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.