Wetsvoorstel turboliquidatie

NIEUWE WETGEVING TEGEN MISBRUIK TURBOLIQUIDATIE

In een brief aan de Tweede Kamer van 7 oktober 2019 heeft de Minister voor Rechtsbescherming (Sander Dekker) aangekondigd dat hij fraude met zogenaamde     “plof-bv’s” wil bestrijden met nieuwe wetgeving. De Minister wil met name de positie van schuldeisers bij turboliquidaties verbeteren.

In mijn blog van 19 september 2018 ben ik ingegaan op de turboliquidatie. Ik herhaal hierna nog kort wat een turboliquidatie is en zal daarna nader ingaan op de voorgenomen nieuwe wetgeving.

Wat is ook al weer de turboliquidatie?

Het is een snelle, eenvoudige en goedkope manier om een besloten vennootschap op te laten houden te bestaan. Turboliquidatie is alleen mogelijk als er geen baten zijn. De procedure is:

 • een aandeelhoudersbesluit;
 • een standaard formulier invullen en opsturen aan de Kamer van Koophandel.

Na deze eenvoudige administratieve handelingen houdt de vennootschap direct op te bestaan. Er hoeft dus geen vereffeningsprocedure plaats te vinden met alle formaliteiten van dien.

Fraude met plof-bv’s

Een turboliquidatie is ook mogelijk in het geval er geen baten zijn, maar wel schulden. Uit de cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat 85% van de rechtspersonen via een turboliquidatie ontbonden wordt. Volgens de Belastingdienst is er bij één op de vijf turboliquidaties mogelijk sprake van misbruik. Het is voor fraudeurs vrij eenvoudig om een vennootschap met een forse schuldenlast door middel van een turboliquidatie te laten “ploffen”. En zodoende een vereffening met het aanstellen van een vereffenaar of een faillissement met het aanstellen van een curator te voorkomen.

Bij een turboliquidatie is er geen instantie of aangestelde functionaris (zoals een curator of vereffenaar) die controleert of er inderdaad geen baten zijn dan wel wat met de baten is gebeurd voorafgaand aan het laten ploffen van de vennootschap.

Het enige wat schuldeisers thans hiertegen kunnen doen, is naar de Rechtbank stappen om heropening van de vereffening te vragen. De schuldeiser moet dan aantonen dat er wel baten zijn. Echter is dit een lastige opgave doordat schuldeisers vaak geen enkel inzicht hebben in de financiële positie en samenstelling van de activa en passiva van de ontbonden vennootschap.

Voorstel nieuwe wetgeving

De Minister erkent de nadelen van de turboliquidatie waaronder het gebruik van plof-bv’s. De Minister acht het van belang dat rechtspersonen eenvoudig kan worden ontbonden, indien er geen baten meer zijn. De nieuwe wetgeving ziet met name op de verbetering van de rechtspositie van schuldeisers door de navolgende maatregelen:

 • het bestuur van de te ontbinden rechtspersoon wordt verplicht tot en opstelling en deponering van een slotbalans en een verklaring waarom er geen sprake is van baten;
 • het bestuur dient zorg te dragen voor een algemene bekendmaking van de ontbinding zonder vereffening;
 • een turboliquidatie wordt alléén toegepast als aan de voorwaarden is voldaan dat de jaarrekeningen over alle voorafgaande boekjaren zijn opgemaakt en gedeponeerd (openbaar gemaakt).

Tot slot

Dat de positie van crediteuren verbetert, is naar mijn mening een goede ontwikkeling. Door het toenemen van transparantie kunnen crediteuren beter beoordelen of het zinvol is om naar de rechter te stappen. Met de stelling dat er wel degelijk sprake is van baten, welke bate ook kan zijn het verkrijgen van actief door een curator op grond van een in te stellen actie gebaseerd op bestuurdersaansprakelijkheid.

De vraag blijft echter wel in hoeverre crediteuren bereid zijn hiervoor kosten te maken.

De wetgeving is nog in de maak. De Minister zal de komende tijd met belanghebbende partijen in overleg treden over de beoogde verbeteringen. En de verwachting is dat in de loop van 2020 er een voorontwerp van wet gereed is.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Help, er is beslag gelegd. Gaat dat wel goed?

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 103 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 103 advocaten en meer dan 50 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.