Aanspraak op te hoog pensioenbedrag

De pensioenuitvoerder vermeldt ten onrechte een te hoog pensioenbedrag; heb je daar als deelnemer toch aanspraak op?

Vrij recent is door het Hof Den Haag een interessante uitspraak gewezen over de gevolgen van onjuiste communicatie door pensioenuitvoerders (Hof Den Haag 29 januari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:76).

Voorbeeld werknemer met te hoge ouderdomspensioen

In deze zaak heeft een werknemer als deelnemer in de pensioenregeling van PMT (Pensioenfonds Metaal en Techniek) pensioen opgebouwd. Om de mogelijkheden van eerder stoppen met werken te onderzoeken, heeft deze deelnemer aan PMT verzocht om een offerte naar hem te sturen voor een volledig vroegpensioen. In deze offerte is tot tweemaal toe een te hoog bedrag aan vervroegd ouderdomspensioen vermeld (€ 59.025,- in plaats van € 55.775,- per jaar). Op basis van het verkeerde bedrag is de werknemer eerder uit dienst getreden. PMT keerde vervolgens ongeveer acht maanden lang ook daadwerkelijk het verkeerde (te hoge) bedrag aan ouderdomspensioen uit. Pas daarna ontving de deelnemer een bericht van PMT dat er per abuis teveel zou zijn betaald.

Deze deelnemer was het daar niet mee eens en startte een procedure bij de kantonrechter. Waarin kort samengevat een zogenaamde verklaring voor recht werd gevorderd dat PMT aansprakelijk is voor de gevolgen van de onjuist gecommuniceerde pensioenbedragen en ook dat de deelnemer aanspraak heeft op de in de offerte vermelde bedragen.

Uitspraak kantonrechter

Ten eerste stelt de kantonrechter vast dat de deelnemer zijn stelling, dat hij schade zou hebben geleden, onvoldoende heeft onderbouwd. Het enkele feit dat de deelnemer momenteel een lager pensioenbedrag ontvangt dan het bedrag dat eerder in de offerte is vermeld, is daarvoor onvoldoende. Wel is de kantonrechter van oordeel dat de deelnemer er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat de bedragen zoals vermeld in de offerte juist waren. Op basis daarvan heeft de deelnemer de onherroepelijke keuze gemaakt om met vervroegd pensioen te gaan. PMT is daardoor volgens de kantonrechter gehouden om de bedragen aan de deelnemer uit te keren die in de offerte zijn vermeld.

In hoger beroep denkt het Hof Den Haag daar anders over. Het Hof overweegt dat rechtstreeks uit het pensioenreglement voortvloeit hoe hoog het vervroegd ouderdomspensioen zal kunnen zijn. De bewuste offerte van PMT – waarin het verkeerde bedrag is vermeld – is volgens het Hof geen rechtshandeling en ook blijkt daaruit niet dat PMT een aanbod wilde doen dat afwijkt van het pensioenreglement. In deze offerte informeert PMT de deelnemer alleen maar over de wijze waarop de deelnemer met (vroeg)pensioen kan gaan en daarnaast wordt duidelijk het voorbehoud opgenomen dat de deelnemer uitsluitend rechten kan ontlenen aan het pensioenreglement, aldus het Hof. Het pensioenreglement biedt geen mogelijkheid om het pensioen te verhogen als PMT onjuiste bedragen vermeldt. Onjuiste bedragen in een offerte voor vroegpensioen, zodat de deelnemer volgens het Hof op deze bedragen geen aanspraak kan maken.

PMT wordt daarom alsnog in het gelijk gesteld. En het Hof veroordeelt de deelnemer tot terugbetaling van het deel van de pensioenuitkering dat hij de afgelopen periode teveel heeft ontvangen.

Conclusie

Er is relatief veel rechtspraak over de vraag of een werknemer rechten kan ontlenen aan een verkeerde pensioenopgave van de pensioenuitvoerder. Daarbij is van belang of de communicatie als een rechtshandeling kan worden opgevat. Meestal is dat in dit soort gevallen niet zo. Omdat de pensioenuitvoerder ‘slechts’ informatie geeft over de keuzemogelijkheden die de deelnemer heeft bij pensionering. Deze informatieverstrekking is onder meer opgenomen in artikel 43 en artikel 60 van de Pensioenwet.

Als er geen sprake is van een rechtshandeling, kan de werknemer juridisch gezien ook niet gerechtvaardigd vertrouwen op de wil van de pensioenuitvoerder om een hoger pensioenbedrag toe te kennen. De werknemer moet het dan over een andere boeg gooien. Onjuiste communicatie van een pensioenuitvoerder kan namelijk een onrechtmatige daad zijn. Maar: dan moet er wel schade zijn.

In deze uitspraak had de werknemer blijkbaar onvoldoende aangetoond dat hij schade zou hebben geleden.  Terwijl hij juist uit dienst was getreden op basis van het te hoge – en dus verkeerde – bedrag aan vroegpensioen. Opzegging van de arbeidsovereenkomst is een zogenaamde eenzijdige rechtshandeling, wat wil zeggen dat op een dergelijke opzegging in beginsel niet teruggekomen kan worden. Het einde van de arbeidsovereenkomst is daarmee (na het verstrijken van de opzegtermijn) definitief. Voor deze werknemer is het mede gezien zijn leeftijd vrijwel onmogelijk om hetzelfde pensioen als bij PMT op te bouwen. De (pensioen)schade van de werknemer zou dan meer concreet kunnen bestaan uit de gemiste pensioenopbouw vanaf de datum uitdiensttreding tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Het is niet duidelijk of dit argument ook in deze zaak is aangevoerd. Het laat in ieder geval wel zien dat er creatief en op het scherpst van de snede geprocedeerd moet worden.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Pensioen: een recente uitspraak

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 166 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 166 advocaten en meer dan 57 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.