Pensioen: een recente uitspraak

Partners die zijn gehuwd dan wel hun partnerschap hebben laten registreren krijgen als zij gaan scheiden te maken met de Wet Pensioenverevening (Wet VP) die sinds 1 mei 1995 van kracht is.

Pensioen is geen vermogensrecht. Ongeacht het relatie vermogensregime geldt de pensioenverevening zoals neergelegd in de Wet VP tenzij de toepasselijkheid van de Wet bij huwelijkse voorwaarden is uitgesloten.

 

De Wet Pensioenverevening houdt in dat het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen  wordt verevend: de 50% aanspraak blijft onder het pensioenfonds en komt rechtstreeks aan de andere- ex partner tot uitkering als de partner die het pensioen heeft opgebouwd pensioengerechtigd wordt ( standaardverevening ). Om deze rechtstreekse aanspraak te verkrijgen moet aan de pensioenuitvoerder binnen 2 jaar na de echtscheiding melding van pensioenverevening worden gedaan.

 

De pensioenverevening betreft de eigen opgebouwde pensioenrechten ( en ook die in eigen beheer in een BV zijn opgebouwd ); Er zijn pensioenen en uitkeringen die niet onder de Wet VP vallen. Een volledige opsomming daarvan valt buiten het bestek van dit artikel. AOW pensioenen zijn bijvoorbeeld uitgezonderd. Ook in het buitenland opgebouwde pensioenrechten op grond van een buitenlandse pensioenregeling komen in aanmerking voor verevening conform de Nederlandse Wet op voorwaarde dat op het huwelijksvermogensregime het Nederlands recht van toepassing is. Of er dan een recht kan worden geschapen op een rechtstreekse uitbetaling is de vraag: dit hangt af van het beleid van de buitenlandse pensioenuitvoerder.

 

Een mogelijkheid die de Wet VP biedt is conversie: het overhevelen van zowel het ouderdoms- als nabestaandenpensioendeel naar de eigen pensioenuitvoerder. Belangrijke consequentie daarvan is dat het pensioen definitief “weg” is bij de ene partner terwijl bij pensioenverevening  het ouderdomspensioen bij deze “terugkeert” in geval van vooroverlijden van de andere partner. Het is mogelijk een andere verdeel sleutel bij pensioenverevening af te spreken. Het is ook mogelijk afstand van pensioenverevening te doen.

 

Los hiervan staat het recht op nabestaandenpensioen: het deel dat tot de echtscheiding is gereserveerd (inclusief een eventuele voor huwelijkse opbouw) blijft premie vrij voor de ex partner gereserveerd. In een zeer recente zaak die werd behandeld door het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, uitspraak 13 januari 2015, was de vraag aan de orde of het Belgisch rustpensioen verevend diende te worden.

 

Partijen hadden een echtscheidingsconvenant gesloten waarin zij hadden geconstateerd dat door de man bij de Rijksdienst voor Pensioenen in Brussel opgebouwde pensioenrechten  vielen onder de Wet VP. Vervolgens stond in het convenant dat deze zo mogelijk zouden worden verevend conform de standaardregeling in de Wet VP. De man werd 65 jaar en de vrouw vorderde haar deel van hem hetgeen hij weigerde. De man stelde – onder meer – dat het rustpensioen niet valt onder de werking van de Wet VP ( dat lijkt juist gelet op de vergelijkbaarheid met AOW!) en dat slechts de bedoeling was te verevenen als de Wet VP van toepassing is op het Belgische rustpensioen.

 

Het Hof oordeelde echter anders: aan de bepalingen in het convenant moet redelijkerwijs de betekenis worden toe gekend dat partijen verevening van pensioenrechten overeenkomstig de Wet VP zijn overeen gekomen en dus kan in het midden blijven of de Wet VP van toepassing is op het bij de Rijksdienst opgebouwde pensioen.

 

Eerder had de rechtbank ( in december 2013!) geoordeeld dat het Rustpensioen niet onder de Wet VP viel. Het is dus zaak te voorkomen dat de rechter toe moet komen aan uitleg van een scheidingsconvenant door enerzijds goede kennis van de wetgeving  en anderzijds het treffen van een duidelijke en werkbare regeling.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Aanspraak op te hoog pensioenbedrag

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 166 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 166 advocaten en meer dan 57 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.