Concurrentiebeding in tijdelijke contracten – hoe zit het ook alweer?

De hoofdregel is dat een concurrentiebeding alleen kan worden opgenomen in een contract voor onbepaalde tijd. Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is dan ook niet geldig (art. 7:653 lid 1 BW). Dit is slechts anders indien de werkgever deugdelijk schriftelijk gemotiveerd aangeeft waarom het beding wegens zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen toch nodig is (7:653 lid 2 BW).

Aan welke vereisten dient een concurrentiebeding in een tijdelijk contract te voldoen?

Naast de voorwaarde dat de werkgever het concurrentiebeding aangaat met een meerderjarige werknemer, dient men het concurrentiebeding in een tijdelijk contract op te nemen in de arbeidsovereenkomst zelf. De schriftelijke motivering waaruit moet blijken dat het beding noodzakelijk is, kan in het beding zelf, onder het beding, of in een apart document dat tezamen met het beding wordt opgesteld en getekend, worden opgenomen. Het opstellen van de motivering dient dus gelijktijdig met het aangaan van het beding plaats te vinden en aan de werknemer kenbaar te worden gemaakt[1]. Kort gezegd is er geen sprake van een geldig concurrentiebeding indien eerst een concurrentiebeding wordt overeengekomen en pas op een later moment de motivering volgt. Dit wordt ook bevestigd door de Rechtbank Rotterdam in haar uitspraak van 18 oktober 2016.[2] Bovendien dient zowel het concurrentiebeding als de motivering door de werknemer te worden ondertekend.

Uit de schriftelijke motivering moet verder duidelijk volgen welke bedrijfs- of dienstbelangen het betreft. Daarnaast waarom die een concurrentiebeding rechtvaardigen. Volgens de wetsgeschiedenis moet de noodzaak voor het concurrentiebeding bestaan op het moment waarop het beding aangaat. En op het moment dat de werkgever zich op dat beding beroept.

Een werkgever dient per geval te motiveren welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding vereisen. Men kan daarom geen algemene uitspraak doen over welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen aan de orde moeten zijn om een dergelijk beding te rechtvaardigen. Dit vergt per geval een specifieke afweging en motivering. Een dergelijke motivering kan gelegen zijn in hele specifieke kennis of bedrijfsinformatie die de werknemer op zal doen. Waarbij de werkgever onevenredig wordt benadeeld als de werknemer overstapt naar een concurrent.

Verlenging arbeidsovereenkomst – dient het concurrentiebeding iedere keer opnieuw te worden overeengekomen en ondertekend?

In het geval de arbeidsovereenkomst wordt verlengd onder gelijkblijvende voorwaarden, hoeft het concurrentiebeding niet opnieuw te worden overeengekomen. Dit is alleen anders indien er sprake is van een (ingrijpende) wijziging in de arbeidsvoorwaarden waardoor het concurrentiebeding zwaarder is gaan drukken. Hierbij dient bijvoorbeeld te worden gedacht aan een (niet voorzienbare) functiewijziging. Dit geldt ook in het geval de tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Let hierbij wel op: als het concurrentiebeding in de tijdelijke arbeidsovereenkomst niet geldig was omdat bijvoorbeeld niet was voldaan aan de motiveringsplicht, wordt dit beding niet opeens geldig als de overeenkomst wordt omgezet naar een vast contract. De motiveringseis geldt niet geldt bij contracten voor onbepaalde tijd. Men dient in dat geval bij een vast contract opnieuw een (geldig) concurrentiebeding overeen te komen.

Heeft u vragen over het opnemen van een concurrentiebeding in een tijdelijk contract en/of over de rechtsgeldigheid van het motiveringsbeding? Neemt u dan contact op met één van onze arbeidsrechtadvocaten.

[1] Kamerstukken II 2013/2014, 33818, nr. 7, p. 129-130

[2] Ktr. Rotterdam, 18 oktober 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:7885


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Thuiswerken in coronatijd

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 166 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 166 advocaten en meer dan 57 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.