Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor de Klokkenluiders van kracht geworden.

Voor werkgevers bij wie tenminste 50 personen werknemers werkzaam zijn geldt dat zij een procedure dienen vast te stellen voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand binnen zijn organisatie. De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht m.b.t. het vaststellen van die procedure.

Het betreft dus een wettelijke verplichting voor elke werkgever voor wie 50 of meer personen werkzaam zijn, ongeacht de aard van de activiteiten of de aannemelijkheid dat er binnen de onderneming een misstand in de zin van de wet is of zal komen.

De wet omschrijft de onderwerpen die in ieder geval geregeld dienen te worden, alsmede regelt de rechtsbescherming van de werknemer die te goeder trouw een vermoeden van een misstand gemeld heeft. Een (vermoeden van een) misstand in de zin van de wet dient de eigen organisatie te betreffen, of een organisatie waarmee de werknemer in het kader van zijn werkzaamheden in aanraking is gekomen èn

 1. Het vermoeden moet gebaseerd zijn op redelijke gronden, die voortvloeien uit de kennis die de werknemer bij zijn werkgever heeft opgedaan of voortvloeien uit de kennis die de werknemer heeft gekregen door zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf of een andere organisatie en
 2. Het maatschappelijk belang moet in het geding zijn bij de schending van een wettelijk voorschrift, een gevaar voor de volksgezondheid, een gevaar voor de veiligheid van personen, een gevaar voor aantasting van het milieu, een gevaar voor het goed functioneren van de openbare dienst of een onderneming als gevolg van een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten.

Bij de misstand moet dus een maatschappelijk belang in het geding zijn en de misstand moet uitstijgen boven een individuele kwestie of een persoonlijk conflict. Vereist is dat sprake is van een patroon of structureel karakter, of van een zodanig ernstige of omvangrijke misstand dat daardoor het algemeen/maatschappelijk belang wordt geraakt.

Indien er een procedure is, is het de bedoeling dat de werknemer het vermoeden van een misstand intern meldt bij zijn leidinggevende of een daartoe aangewezen functionaris. Indien dat niet tot een oplossing leidt, kan de werknemer het Huis van de Klokkenluiders vragen een onderzoek te doen. De afdeling onderzoek heeft in elk geval de mogelijkheid om te beslissen dat het maatschappelijk belang bij een onderzoek kennelijk onvoldoende is. Dat betekent dat de afdeling kleine zaken die als bagatel kunnen worden getypeerd, niet zal onderzoeken.

Het Huis voor de Klokkenluiders kan ook benaderd worden voor advies. Ook kan de werknemer daar een onderzoek vragen naar de wijze waarop de werkgever de werknemer bejegend heeft naar aanleiding van de melding.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Herstructureren na Corona – (weer) kiezen voor ondernemerschap?!

Bekijk alle blogberichten
Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 291 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1951 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.1

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 291 advocaten en meer dan 129 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.