Opzegging van de arbeidsovereenkomst vóór aanvang proeftijd

Een werkgever zegt reeds voor aanvang van de proeftijd de arbeidsovereenkomst op met werkneemster. De werkgever staat het in beginsel vrij om een arbeidsovereenkomst met een werknemer op te zeggen zolang de proeftijd nog niet verstreken is. Tot dit oordeel kwam de Rechtbank Midden-Nederland in een recente uitspraak (Rechtbank Midden-Nederland, 25 juli 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:3240). Hoe zit het nu precies met opzegging voor en tijdens de proeftijd?

Roddels en geruchten

 

In de zaak ging het om het volgende. Werkgever en werkneemster zijn op 29 september 2017 een arbeidsovereenkomst aangegaan, met als ingangsdatum 23 oktober 2017, voor de duur van 12 maanden. Op 11 oktober 2017, dus nog voordat de arbeidsovereenkomst aanvang nam, heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst opgezegd. Hij had via mensen uit de branche negatieve verhalen over werkneemster gehoord. Werkneemster heeft bij de kantonrechter een schadevergoeding van werkgever gevorderd wegens misgelopen inkomsten.

Goed werkgeverschap

 

In deze zaak draait het om de vraag of de werkgever die nog voor de ingangsdatum van de proeftijd de arbeidsovereenkomst opzegt onzorgvuldig was of in strijd met goed werkgeverschap. De kantonrechter overweegt dat als hier sprake van is, een vergoeding van daaruit voortvloeiende schade aan de orde kan zijn.

De werkneemster stelde zich op het standpunt dat het beginsel van goed werkgeverschap is geschonden door werkgever door volledig onverwacht, op basis van roddels en geruchten van door haar onbekende derden, de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Werkneemster kon zich hier niet tegen verweren want werkgever gaf onvoldoende uitleg en namen van de betreffende derden werden geweigerd. Werkneemster stelt emotioneel diep geraakt te zijn door de gang van zaken en inkomensschade te hebben geleden. Zij stelt haar werkzaamheden als zzp’er te hebben afgebouwd om deze arbeidsovereenkomst te aanvaarden.  Haar opdrachtgever had haar inmiddels vervangen.

Proeftijdontslag

 

De proeftijd is ervoor bedoeld om werkgever en werknemer in de gelegenheid te stellen enige tijd vrijblijvend aan te kijken of zij er goed aan hebben gedaan met elkaar een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Volgens de kantonrechter hoeft de werkgever een werknemer niet een reële kans te geven om te laten zien wat hij kan. In tegenstelling tot gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst is voor een opzegging gedurende de proeftijd niet nodig om een redelijke grond te hebben.

Ook zijn de opzegverboden niet van toepassing gedurende de proeftijd. Dat betekent dat de werkgever (onder meer) tijdens ziekte en zwangerschap kan opzeggen zolang er nog sprake is van een proeftijd. Slechts ingeval van uitzonderlijke omstandigheden kan toch sprake zijn van schending van goed werkgeverschap, als door de werkgever misbruik is gemaakt van zijn bevoegdheid.

De kantonrechter oordeelde dat er geen reden is waarom voornoemde voorwaarden niet ook gelden vóór het ingaan van de proeftijd. Volgens de kantonrechter heeft werkneemster niet voldoende gesteld om te kunnen oordelen dat werkgever heeft gehandeld in strijd met het beginsel van goed werkgeverschap. De kantonrechter erkent dat het voorstelbaar is dat werkneemster erg teleurgesteld is dat zij zich niet goed heeft kunnen verweren. Door de werkgever is haar niet de kans gegeven om zich te bewijzen. Dit is echter niet voldoende om te oordelen dat werkgever ontoelaatbaar heeft gehandeld of misbruik heeft gemaakt van de bevoegdheid om de arbeidsovereenkomst op te zeggen.

Wanneer wel ontoelaatbaar of misbruik van bevoegdheid?

 

Van misbruik van de bevoegdheid om op te zeggen is sprake als de opzegging berust op discriminatie. Zie voor leeftijdsdiscriminatie HR 13 januari 1995 (JAR 1995/35, Codfried/ISS). Voor discriminatie wegens een handicap of chronische ziekte Rechtbank Utrecht (21 mei 2010, NL:RBUTR:2010:BM5297).

Ontoelaatbaar proeftijdontslag wordt in rechtspraak soms aangenomen als de proeftijd niet wordt gebruikt om de kwaliteiten van de werknemer te beoordelen. Meestal wordt dit pas aangenomen in geval van bijkomende omstandigheden. Doch oordeelde het Hof ’s-Hertogenbosch (2 maart 2004, LJN AZ8036) dat de werkgever die de werknemer slechts één keer werkzaamheden heeft laten verrichten, zich onvoldoende heeft ingespannen om inzicht te krijgen in de hoedanigheden van de werknemer waardoor de werkgever in strijd met de beginselen van goed werkgeverschap heeft gehandeld. De werkgever was schadeplichtig.

Resumerend

 

Een werkgever handelt niet snel ontoelaatbaar of onrechtmatig door het inroepen van de bevoegdheid om op te zeggen vóór of gedurende de proeftijd. Een opzegging die berust op discriminatie zal echter wel tot de conclusie leiden dat sprake is van misbruik van bevoegdheid, als gevolg waarvan de werkgever schadeplichtig is.

Zoals blijkt uit de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland is niet snel sprake van een onrechtmatig proeftijdontslag. Ook als de werknemer niet in de gelegenheid is gesteld om kwaliteiten te laten zien. Een enkele keer is hier, zoals hiervoor toegelicht (Hof ‘s-Hertogenbosch), anders over geoordeeld. Wilt u meer weten omtrent het arbeidsrecht? Bekijk dan de arbeidsrecht pagina.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Vergeet de inspanningsverplichting om te herplaatsen niet!

Bekijk alle blogberichten
Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 332 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1951 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.2

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 332 advocaten en meer dan 162 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 20 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.