Toewijzing loonvordering overuren

Op 1 september 2020 heeft Hof Arnhem-Leeuwarden een loonvordering voor overwerk (structureel meer dan 25% van de overeengekomen arbeidsduur) toegewezen, ondanks dat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat overuren niet worden uitbetaald.

Feiten

De werknemer werkte als coördinator bij Level One Holding B.V., die zich richt op het uitzenden van onder andere Poolse werknemers. Werknemer is zelf ook van Poolse komaf. In de arbeidsovereenkomst zijn bepalingen over werktijden en overwerk opgenomen. Werknemer had een overeengekomen arbeidsomvang van 40 uur per week en verdiende € 1.800,- bruto ex vakantietoeslag per maand. Werknemer heeft in eerste aanleg bij de kantonrechter nabetaling van zijn overuren gevorderd. De kantonrechter heeft deze vordering afgewezen. Tegen dit oordeel is werknemer in hoger beroep opgekomen.

Oordeel

Partijen verschillen van mening over de mate waarin werknemer overwerk heeft verricht. Level One betwist dat werknemer overwerk heeft verricht en meent dat eventueel overwerk passend was bij de functie van coördinator. Het hof is van oordeel dat Level One negeert dat naleving van de wettelijke regels inzake de arbeidsduur behoort tot haar zorgplicht als werkgever. Het was daarom aan Level One om een correcte urenregistratie van werknemers gewerkte uren te verschaffen. Nu Level One geen concrete urenregistratie kon verschaffen, dient volgens het hof uit te worden gegaan van de gegevens die werknemer heeft gebruikt.

Level One heeft verder aangevoerd dat in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd dat werknemer geen aanspraak kan maken op vergoeding van zijn overwerk. Werknemer betwist dat hij gebonden is aan die bepaling omdat de arbeidsovereenkomst is opgesteld in een taal die hij niet machtig is. Op basis van de informatieplicht die werkgevers richting hun werknemers hebben (zie daarvoor art. 7:655 BW), is het volgens het hof twijfelachtig of Level One voldoet aan de eis van het verstrekken van voldoende transparante informatie, door een schriftelijke arbeidsovereenkomst op te stellen in een andere taal dan die de werknemer begrijpt.

Daarnaast heeft werknemer aangevoerd dat het in strijd is met goed werkgeverschap om zijn overuren niet uit te betalen. Het hof meent dat hoewel een functie als die van coördinator in het algemeen inhoudt dat het aantal werkuren niet strikt is en overwerk te verwachten is, de mate van overwerk zoals in deze casus aan de orde, afgezet tegen het salaris en de werkzaamheden, veel meer is dan Level One van werknemer mocht verwachten. Level One mocht niet verwachten dat werknemer structureel 25% meer uren zou werken dan overeengekomen, zonder dat daar salaris tegenover zou staan. Onder deze omstandigheden is het in strijd met goed werkgeverschap en is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat Level One met een beroep op de arbeidsovereenkomst de overuren niet hoeft uit te betalen.

Het hof oordeelt derhalve dat de gevorderde overuren uitbetaald moeten worden.

Conclusie

De werkgever heeft een informatieplicht jegens haar werknemers. Derhalve dienen de arbeidsovereenkomsten te worden opgesteld, dan wel te worden vertaald, in een taal die de werknemer machtig is, zodat hij begrijpt wat hij ondertekent. Tevens heeft de werkgever de verplichting om de gewerkte uren van de werknemers bij te houden. Dit in het kader van zijn zorgplicht bij het naleven van de wettelijke regels inzake de arbeidsduur. Voorts dient het door de werknemer structureel te verrichten overwerk in verhouding te staan tot het salaris en de zwaarte van zijn functie.

 

Hof Arnhem-Leeuwarden d.d. 1 september 2020: https://bit.ly/33va2zS


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Niet naleven van coronamaatregelen: ontslag op staande voet?

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 184 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1951 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  7.9

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 184 advocaten en meer dan 62 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.