Wijziging Arbowet per 1 juli 2017

Met ingang van 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet, ook wel bekend als de Arbowet, gewijzigd. De Arbowet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. Dit betekent dat de Arbowet ook van toepassing is op deeltijd- en flexwerkers, uitzendkrachten, nul-urencontracten en stagiaires.

In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemer bij de arbodienstverlening uitgebreid en staat preventie centraal. In dit artikel wordt ingegaan op de belangrijkste veranderingen van de nieuwe Arbowet.

Wat is er gewijzigd?

In de nieuwe Arbowet wordt preventie nog belangrijker. De bedrijfsarts moet de werkgever adviseren over het toepassen van preventieve maatregelen voor gezondheid en veilig werken van de werknemers. De verantwoordelijkheid voor de verzuimbegeleiding ligt wel bij de werkgever. De werkgever moet de adviezen van de bedrijfsarts namelijk opvolgen.

Eén van de belangrijkste wijzigingen is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en de werkgever. Hierin staan afspraken over onder andere de toegang van de bedrijfsarts tot de werkvloer, de second opinion en de rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en arbodienstverleners.

Een andere verandering is de mogelijkheid voor werknemers om direct toegang te hebben tot de bedrijfsarts via een open spreekuur. De werknemer moet de bedrijfsarts kunnen bezoeken bij vragen over zijn of haar gezondheid in relatie tot het werk. De werknemer hoeft nog geen klachten te hebben, maar kan preventief informatie inwinnen om klachten en verzuim te voorkomen. De bedrijfsarts kan bijvoorbeeld tips geven voor het voorkomen van rugklachten bij het aannemen van een goede houding.

Ook is in de nieuwe Arbowet geregeld dat de bedrijfsarts iedere werkplek moet kunnen bezoeken om inzicht te krijgen in het bedrijf en de arbeidsomstandigheden op de werkvloer.

Vanaf 1 juli 2017 kan de werknemer bij twijfel over het oordeel van de bedrijfsarts een second opinion vragen van een andere bedrijfsarts. Deze second opinion wordt door de werkgever betaald. De second opinion wordt uitgevoerd door een andere bedrijfsarts op verzoek van de bedrijfsarts die het eerste oordeel heeft gegeven, nadat de werknemer hierom bij zijn huidige bedrijfsarts heeft gevraagd.

Dit is in tegenstelling tot het deskundigenoordeel bij het UWV. De bedrijfsarts moet het verzoek altijd toekennen, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. Het doel van een second opinion is onduidelijkheden wegnemen over klachten, arbeidsgeneeskundige vragen en oorzaken van gezondheidsproblemen die verband hebben met het werk.

Ook krijgt de preventiemedewerker een belangrijkere rol. Voor de wetswijziging was al verplicht dat ieder bedrijf één werknemer aanwees als preventiemedewerker. Deze heeft als taak advies te geven en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. Indien er een Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging is, wordt in de nieuwe Arbowet de preventiemedewerker benoemd met instemming hiervan.

Ondanks dat de vernieuwde Arbowet op 1 juli 2017 in werking is getreden, krijgen werkgevers en arbodienstverleners tot 1 juli 2018 de tijd om contracten aan te passen en hun bedrijf in te richten volgens de nieuwe normen. Nieuwe contracten vanaf 1 juli 2017 moeten wel direct aan de eisen van de nieuwe Arbowet voldoen.

Concreet betekent de wijziging in de Arbowet dat er binnen het bedrijf meer aandacht moet zijn voor preventie van ziekteverzuim en het voorkomen van klachten om er voor te zorgen dat werknemers duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Thuiswerken in coronatijd

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 166 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 166 advocaten en meer dan 57 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.