Wet compensatie transitievergoeding

Met ingang van 1 april 2020 kunnen werkgevers het UWV verzoeken om compensatie voor transitievergoeding die aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers is betaald. De wet die dit mogelijk maakt (de Wet compensatie transitievergoeding) biedt een oplossing voor het grote aantal slapende dienstverbanden dat in de afgelopen jaren is ontstaan.

Wat is een “slapend” dienstverband

 

Men spreekt van een slapend dienstverband wanneer een werknemer na (in beginsel) twee jaar arbeidsongeschiktheid geen loon meer ontvangt. Daarnaast (natuurlijk) ook niet meer werkt, maar de arbeidsovereenkomst nog wel bestaat. Een werknemer kan sinds de invoering van de WWZ in 2015 aanspraak maken op de transitievergoeding als het dienstverband op initiatief van de werkgever eindigt. Daarom kozen veel werkgevers er na twee jaar arbeidsongeschiktheid voor om het dienstverband in stand te laten. Op die manier hoefde immers geen (soms kostbare) transitievergoeding te worden betaald. Het dienstverband hield men dus bewust “slapend”.

Er was de afgelopen jaren veel te doen over slapende dienstverbanden. Voor werkgevers voelde het onrechtvaardig dat er bij beëindiging van het dienstverband na twee jaar ziekte ook nog eens een transitievergoeding betaald moest worden. De werkgever had al die jaren immers wel het loon doorbetaald en kosten voor de (mislukte) re-integratie had gemaakt. Voor werknemers voelde het juist oneerlijk dat zij door het “slapend” houden van het dienstverband geen transitievergoeding ontvingen. Dit terwijl zij die al die jaren dat zij bij de werkgever hadden gewerkt wel opgebouwd hadden.

Wet compensatie transitievergoeding

 

Door de invoering van de Wet compensatie transitievergoeding zou een einde moeten komen aan het ontstaan van slapende dienstverbanden. Op basis van deze wet compenseert men namelijk werkgevers voor de transitievergoeding die aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers is betaald. Op deze manier ontvangt de werknemer dus wel de door hem opgebouwde transitievergoeding, terwijl de werkgever daar geen kosten voor hoeft te maken.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de compensatie te ontvangen. Zo moet de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschikt zijn beëindigd. Daarnaast moet de werkgever ook daadwerkelijk recht hebben gehad op het ontvangen van de wettelijke transitievergoeding. De transitievergoeding moet tot slot ook reeds door de werkgever zijn betaald. Het is dus niet zo dat het UWV de transitievergoeding “voorschiet”.

Er wordt geen voorwaarde gesteld aan de manier waarop het dienstverband eindigt. Het maakt dus niet uit of de arbeidsovereenkomst is opgezegd of ontbonden, een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet is verlengd of dat werkgever en werknemer middels een vaststellingsovereenkomst de arbeidsrelatie beëindigd hebben. Een werkgever kan ook compensatie vragen voor de transitievergoeding die betaald is omdat de arbeidsovereenkomst van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer gedeeltelijk beëindigd wordt.

Hoogte van de compensatie transitievergoeding

 

De compensatie die de werkgever kan ontvangen is gelijk aan de wettelijke transitievergoeding na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat als een dienstverband door de werkgever “slapend” wordt gehouden, de transitievergoeding die over die periode opgebouwd wordt niet wordt gecompenseerd. Hetzelfde geldt in het geval aan de werkgever een loonsanctie is opgelegd vanwege onvoldoende re-integratieinspanningen. Ook transitievergoeding die tijdens de loonsanctie wordt opgebouwd, komt dus voor rekening van de werkgever. De compensatie kan ten slotte niet hoger zijn dat het salaris dat de werknemer tijdens dienst arbeidsongeschiktheid ontvangen heeft. Anders zou de werkgever immers op de compensatie kunnen “verdienen”.

Termijn aanvragen compensatie

 

Het is belangrijk dat men de compensatie tijdig aanvraagt. Er geldt een termijn van zes maanden na het betalen van de transitievergoeding. Voor transitievergoedingen die vanaf 1 juli 2015 aan langdurige arbeidsongeschikte werknemers betaald zijn, geldt dat de aanvraag voor compensatie tot 1 oktober 2020 kan worden gedaan. Let op doe de aanvraag tijdig, anders zal het verzoek om compensatie door het UWV worden afgewezen.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 274 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1951 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.1

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 274 advocaten en meer dan 110 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.