Blogberichten contractenrecht

Definitie uitzendkracht

Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen een (reguliere) arbeidsovereenkomst en een uitzendovereenkomst nu op de uitzendovereenkomst bijzondere bepalingen van het Burgerlijk.. lees meer

Huurindexering met terugwerkende kracht verschuldigd?

Dit volgt uit een arrest van het Gerechtshof Amsterdam Wel is de periode beperkt waarover de verhuurder met terugwerkende kracht de indexering.. lees meer

iPad kapot: recht op een nieuw of een refurbished exemplaar?

Weigering remanufactured iPad Op 18 april 2017 heeft de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in een zaak tegen Apple. De casus is eenvoudig:.. lees meer

Boetes in contracten: oppassen geblazen!

Om te voorkomen dat iemand (te) makkelijk zijn afspraken niet nakomt, kunnen er boeteclausules in een contract worden opgenomen. Als afschrikking, zeg.. lees meer

Pre-pack afgewezen door Europees hof van justitie

Enkele jaren geleden kwam de pre-pack in zwang en de meeste rechtbanken werkten daar aan mee. Rechtbanken wezen een beoogd rechter-commissaris en.. lees meer

Beide partijen doen een beroep op hun eigen algemene voorwaarden, wat nu?

In één van mijn voorgaande blogs heb ik u onder meer uitgelegd dat een overeenkomst tot stand komt door een aanbod en een.. lees meer

Een rechtstreekse aanspraak op een door ouders gevoede spaarrekening?

Wat zijn de feiten? De ouders in kwestie hebben bij de geboorte van hun kinderen afgesproken dat zij voor beide kinderen een.. lees meer

Gaat u trouwen in 2018? Dan zal de nieuwe wet “beperking wettelijke gemeenschap van goederen” van toepassing zijn op uw huwelijksvermogen.

Dit houdt in dat, wanneer partijen gaan scheiden, alle bezittingen en schulden bij helfte zullen worden gedeeld. Ook bezittingen en schulden die.. lees meer

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht en de eenmanszaak

Het is de bedoeling dat hetgeen dat vóór het huwelijk is verworven of verkregen (dus ook schulden), buiten de gemeenschap valt. Deze.. lees meer

Gevolgen niet-nakomen periodiek verrekenbeding in huwelijkse voorwaarden

Bewijsvermoeden periodiek verrekenbeding Veel stellen spreken af dat inkomsten en winsten verkregen uit arbeid (na aftrek van kosten voor de gemeenschappelijke huishouding).. lees meer

Hebben makelaars altijd recht op provisie?

Tot zover allemaal niets vreemds. Wat er verder gebeurde was opvallender. Toen de overeenkomst werd gesloten speelde het feit dat de zoon.. lees meer

Buitengerechtelijke incassokosten; de veertiendagenbrief

De veertiendagenbrief Nadat de schuldenaar in verzuim is geraakt is hij tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Bij een consument-schuldenaar zit hier echter.. lees meer

Hoe werkt een eigendomsvoorbehoud?

De eigendomsoverdracht kan tot vervelende consequenties leiden. Indien de afnemer bijvoorbeeld failliet gaat, kan uw bedrijf deze producten niet opeisen. De producten.. lees meer

Ontslagvergoeding of transitievergoeding?

De wet is in het leven geroepen om het ontslagrecht te versoepelen, wat de indruk wekt dat de werknemer met de transitievergoeding.. lees meer

De (on)mogelijkheden aangaande conservatoir beslag in Duitsland

Gezien de nauwe handelsbetrekkingen tussen Nederland en Duitsland is het zeer goed denkbaar dat u te maken krijgt met een niet betalende.. lees meer

Belediging en bedreiging van een ambtenaar

Tijdens het gesprek dat ik met hem had ter voorbereiding van de zitting bleek dat hij de belediging ruiterlijk toegaf. Met zijn.. lees meer

De rechten van een koper: verspeel deze niet!

Frits koopt bij de dealer een nieuwe auto met garantie. Ruim een half jaar na het verstrijken van de overeengekomen garantietermijn heeft.. lees meer

Tussenstand Wet DBA: waar gaan we naartoe?

Het meest concrete gevolg dat Wiebes aan deze rapportages heeft verbonden, is dat de handhaving van de Wet DBA - die oorspronkelijk.. lees meer

Nogmaals de uitzendovereenkomst

Al lange tijd wordt gediscussieerd over de vraag of de zogenaamde allocatiefunctie een vereiste is om van een uitzendovereenkomst te kunnen spreken... lees meer

Algemene voorwaarden: automatisch van toepassing of toch niet?

Beschikbaar stellen De partij die algemene voorwaarden hanteert, is verplicht om algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de.. lees meer

Afbreken van onderhandelingen

De vrijheid om onderhandelingen over een contract af te breken is echter niet onbegrensd. Uit het arrest Plas/Valburg volgt dat het eenzijdig afbreken.. lees meer

Het postorderkrediet. Deel III.

In de wettelijke regeling van de kredietovereenkomst in Titel 2A van Boek 7 BW is een richtlijn opgenomen die de verstrekker verplicht.. lees meer

Mijn leverancier komt zijn afspraken niet na. Wat kan ik doen?

U moet de leverancier een laatste waarschuwing geven in de vorm van een ingebrekestelling. U geeft de leverancier een termijn waarbinnen de.. lees meer

De ‘gewone mensentaal’ van HEMA, is die echt zo makkelijk en begrijpelijk?

Geannuleerde vlucht door verstuikte enkel Een bij HEMA verzekerde consument boekt een vlucht naar Korea. Voor vertrek verstuikt hij zijn enkel. Hij.. lees meer

Hoe zit dat: eenvoudig een contract beëindigen?

Net als bij een huwelijk gaan ondernemers bij het sluiten van zo'n contract niet uit van de situatie dat de samenwerking ooit.. lees meer

Smile!

Toch kan deze wettelijke regel (artikel 7:7 van het Burgerlijk Wetboek) tot opmerkelijke uitkomsten leiden. Dat bewijst een uitspraak die de Rechtbank.. lees meer

Wel of niet overgecrediteerd? deel II, "Het postorderkrediet"

Kan het voornoemde zo maar? Moet aan zo’n krediet niet ook een kredietwaardigheids toets voorafgaan. M.a.w. zou er niet enig moment moeten.. lees meer

Wanneer moet meerwerk worden betaald?

Dat blijkt alleen al uit de vele procedures die door aannemers worden gevoerd om van hun opdrachtgever betaling van het meerwerk te.. lees meer

Wel of niet overgecrediteerd? Een vraag die bij velen speelt. 

Hierin is bepaald onder welke normstelling een maximale hypothecaire geldlening aan een consument verstrekt kan worden. Vaak houden banken zich hier niet.. lees meer

Het mijnenveld van de WWZ: Makkelijker kunnen we het niet maken…

Duidelijk is wel dat er nog veel van de nieuwe regelgeving moet uitkristalliseren en dat de uitkomst van juridische procedures minder voorspelbaar.. lees meer

Wie is er na de oplevering aansprakelijk voor gebreken?

Aansprakelijkheid verborgen gebreken Zowel de wet als de in de bouw veelgebruikte algemene voorwaarden bepalen dat het werk na oplevering voor rekening.. lees meer

Wat zijn de vereisten voor een geslaagd beroep op het financieringsvoorbehoud in een koopovereenkomst van een woning?

Contractsvrijheid Het uitgangspunt bij het aangaan van een overeenkomst is dat partijen in beginsel zelf mogen kiezen wat zij afspreken. Het opnemen.. lees meer

Toepasselijkheid en vernietigbaarheid algemene voorwaarden

Haluco wil de algemene voorwaarden vernietigen met een beroep op artikel 6:233 en 234 BW, omdat de rechtsvoorganger van Haluco een kleine.. lees meer

Het recht op vrije advocaatkeuze

Om hun kosten zo veel als mogelijk in de hand te houden, proberen rechtsbijstandsverzekeraars hun polisvoorwaarden zodanig in te richten dat aan.. lees meer

Knelpunten in de Wwz

Overleg binnen de Stichting van de Arbeid heeft ertoe geleid dat, met UWV, zal worden bezien in hoeverre de procedure, voorafgaand aan.. lees meer

De uitleg van een overeenkomst

De Hoge Raad heeft in het Haviltexarrest bepaald dat bij de uitleg van een schriftelijke overeenkomst niet alleen naar de taalkundige uitleg.. lees meer

Beletten van de vervulling van een voorwaarde (art. 6:23 BW) niet aan de orde bij externe oorzaken

Eiser tot cassatie stelt in dit geding de Gemeente Sittard-Geleen aansprakelijk voor een beweerde schending van een koopoptie betreffende een perceel bouwgrond... lees meer

Intrekking of afwijzing van toeslagen

Het gaat altijd om een tegemoetkoming; er zullen altijd kosten overblijven u zelf moet betalen. Er zijn 4 toeslagen: zorgtoeslag, een bijdrage.. lees meer

Retentierecht van de aannemer

Hierdoor lopen aannemers, naar onze mening ten onrechte, een feitelijke voorrang c.q. voorrecht op de (uiteindelijke) executieopbrengst van dit bouwwerk mis. Wat.. lees meer

Het opzeggen van het krediet door de bank

De reden daarvan zou gelegen kunnen zijn in het feit dat uw bedrijf niet voldoet aan de rente- en/of aflossingsverplichtingen, of dat.. lees meer

Eigendomsvoorbehoud

Eigendomsvoorbehoud betekent dat de leverancier de eigendom heeft voorbehouden totdat betaling heeft plaatsgevonden. Dit is vooral van belang in geval van faillissement.. lees meer

Boetes in contracten: oppassen geblazen!

Om te voorkomen dat iemand (te) makkelijk zijn afspraken niet nakomt, kunnen er boeteclausules in een contract worden opgenomen. Als afschrikking, zeg.. lees meer

Het belang van bewijs

In de praktijk merk ik dat veel mensen niet altijd stil staan bij hun bewijspositie in hun rechtszaak. Terwijl dit een zaak.. lees meer

Niet goed, geld terug? Eerst klagen!

De wetgever heeft een koper in dergelijke situaties meerdere opties geboden. Zo kan de koper herstel van het geleverde product vorderen. Ook.. lees meer

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 350 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1532 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de - soms nog ouderwetse - juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

In totaal hebben 260 advocaten en 80 kantoren zich bij ons aangesloten. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Naarden, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.
Klik hier voor de resultaten.