De verhuiskostenvergoeding bij renovatie

02.04.2021

Het komt regelmatig voor dat een verhuurder renovatiewerkzaamheden wenst uit te voeren aan een woning. In sommige gevallen kan de huurder tijdens de renovatiewerkzaamheden niet in de woning blijven wonen. Wanneer in dat geval aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan de huurder aanspraak maken op een wettelijke vergoeding voor de met een tijdelijke verhuizing gepaard gaande verhuiskosten. In deze blog zal ik ingaan op de eisen die de wet stelt aan een dergelijke vergoeding.

De wettelijke grondslag

Het recht op een verhuiskostenvergoeding is geregeld in artikel 7:220 lid 5 Burgerlijk Wetboek (BW). Uit dit artikellid volgt dat, indien een verhuizing noodzakelijk is in verband met een voorgenomen renovatie van woonruimte, een verhuurder dient bij te dragen in de kosten die de verhuizing voor een huurder meebrengt.

Het volgende artikellid stelt dat de minimale bijdrage in de verhuis- en inrichtingskosten bij ministeriële regeling wordt vastgesteld en dat deze jaarlijks voor 1 maart wordt gewijzigd voor zover de consumentenprijsindex daartoe aanleiding geeft. Sinds 28 februari 2021 is de minimumbijdrage voor de verhuis- en inrichtingskosten vastgesteld op € 6.334,–.

De kwalificatie van de werkzaamheden

Een huurder komt alleen in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding indien de werkzaamheden aan zijn woonruimte zijn aan te merken als renovatiewerkzaamheden. Uit artikel 7:220 lid 2 BW volgt dat onder renovatie wordt verstaan zowel sloop met vervangende nieuwbouw als gedeeltelijke vernieuwing door verandering of toevoeging. De Hoge Raad heeft in 2016 (ECLI:NL:HR:2016:726) geoordeeld dat uit deze definitie moet worden afgeleid dat een renovatie geacht wordt te leiden tot een toename van het woongenot.

Wanneer werkzaamheden aan een woning geen toename van het woongenot beogen te realiseren, is sprake van (groot) onderhoud. In dat geval is de verhuurder, zelfs indien aan de overige voorwaarden wordt voldaan, geen verhuiskostenvergoeding verschuldigd.

De verhuizing

Indien vast is komen te staan dat sprake is van renovatie, kan worden gekeken naar de volgende eis. Om voor een verhuiskostenvergoeding in aanmerking te komen als huurder, dient een verhuizing noodzakelijk te zijn. Dit volgt tevens uit het reeds eerdere aangehaalde arrest van de Hoge Raad. Wanneer een huurder uit eigen beweging in verband met renovatiewerkzaamheden de woning verlaat is geen verhuiskostenvergoeding door de verhuurder verschuldigd.

Over de vraag of een tijdelijke verhuizing naar een gemeubileerde wisselwoning als een verhuizing dient te worden aangemerkt, zijn de meningen verdeeld. In 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2018:10766) geoordeeld dat het verblijven van 3 weken in een wisselwoning als een verhuizing diende te worden aangemerkt, nu de huurder in die situatie om geneeskundige redenen aanpassingen moest maken en inventaris uit haar eigen woning moest gebruiken.

In een uitspraak van het gerechtshof Den Haag uit 2020 (ECLI:NL:GHDHA:2020:1385) valt te lezen dat in de betreffende zaak het verblijf in een wisselwoning niet als een verhuizing diende te worden aangemerkt, nu de huurder slechts persoonlijke spullen had meegenomen en zijn overige spullen tijdens de werkzaamheden in zijn woning had achtergelaten.

Het lijkt er derhalve op dat het verblijf in een wisselwoning pas dan als een verhuizing dient te worden gezien wanneer een huurder bepaalde aanpassingen moet doen om het verblijf in de wisselwoning te bewerkstelligen.

Wanneer uw situatie aan bovenstaande voorwaarden voldoet, komt u wellicht voor een verhuiskostenvergoeding in aanmerking.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 274 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1951 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.1

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 274 advocaten en meer dan 110 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.