Gezag voor de niet-gehuwde vader

Alleen indien ouders met het ouderlijk gezag zijn belast hebben zij het recht (en de plicht!) om hun minderjarige kind te verzorgen en op te voeden. Uitsluitend de ouders die met het gezag over het kind zijn belast kunnen de belangrijke beslissingen over het kind nemen.

Zowel de moeder als de vader krijgen van rechtswege (automatisch) het gezag over het kind, indien het kind tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren. Het aantal kinderen dat buiten het huwelijk wordt geboren neemt toe. In een dergelijk geval, waarbij een kind aldus wordt geboren uit een relatie, krijgt alleen de moeder van rechtswege het gezag over het kind. Indien de ongehuwde vader ook het gezag over zijn wil uitoefenen dient hij eerst het kind te erkennen. De erkenning doet de vader bij de gemeente. Indien een ongehuwde vader daarnaast het gezamenlijk gezag wil verkrijgen, dient hij tevens het verzoek om gezag te laten aantekenen in het gezagsregister.

Het wordt niet als redelijk ervaren dat een ongehuwde vader beide handelingen dient te verrichten alvorens hij wettelijk vertegenwoordiger van zijn kind is. Dit geldt te meer nu de vader voor zowel de erkenning als de aantekening in het gezagsregister (in beginsel) afhankelijk is van de medewerking van de moeder. In de praktijk blijkt bovendien dat veel ongehuwde ouders er geen weet van hebben dat de vader na de erkenning het gemeenschappelijk gezag nog afzonderlijk dient aan de vragen. Bij een relatiebreuk blijkt de vader vervolgens – tegen de eerdere wil van de ouders in – geen gezag over zijn kinderen te hebben. Tijd voor verandering dus.

Om de rechtspositie van de vader te verbeteren hebben D66 en de VVD op 15 november jl. een wetsvoorstel ingediend. Het voorstel houdt onder meer in dat de niet gehuwde vader bij de erkenning van het kind van rechtswege tevens het gezag over het kind verkrijgt.

Indien het wetsvoorstel wordt aangenomen zal dit de rechtspositie van ongehuwde vaders versterken en wordt de ongelijkheid die uit de huidige regeling voortvloeit tegen gegaan. Dat is een positieve ontwikkeling. Echter beperkt het wetsvoorstel de mogelijkheden voor niet-traditionele gezinsvormen. Door de koppeling van de erkenning met het gezag is mee-ouderschap bijvoorbeeld niet langer mogelijk.

Het wetsvoorstel laat zich niet uit over de wijze waarop de gevolgen voor dergelijke gezinsvormen moeten worden ondervangen.

Het is onduidelijk of en wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen. Wel kan alvast worden bericht dat de wet uitsluitend zal gelden voor toekomstige erkenningen. Op de erkenning van de kinderen die plaatsvinden voorafgaand aan de inwerkingtreding van het wetsvoorstel blijven de huidige bepalingen van Boek 1 BW van toepassing. Voor zover het voorstel wordt aangenomen zal voor de moeder vanzelfsprekend de mogelijkheid blijven bestaan om door middel van een juridische procedure het gezamenlijk gezag te beëindigen (indien dat in het belang van het kind is).


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Wetswijziging duur partneralimentatie; wat verandert er voor jou?

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 166 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 166 advocaten en meer dan 57 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.