Scheiden zonder rechter

Op 8 december 2013 heeft staatssecretaris Teeven een wetsvoorstel ‘Wet scheiden zonder rechter’ ingediend. De wet voorziet in de mogelijkheid voor echtparen zonder minderjarige kinderen om op gemeenschappelijk verzoek bij de ambtenaar van de burgerlijke stand te scheiden.

De gedachte die aan het voorstel ten grondslag ligt, is dat scheiden voor echtgenoten die het met elkaar eens zijn, eenvoudiger moet zijn. Op dit moment is het nog steeds zo dat voor een echtscheiding de bemiddeling van een advocaat altijd noodzakelijk is. Ook wanneer de echtgenoten het eens zijn over de echtscheiding en de gevolgen daarvan. Immers, om te kunnen scheiden moet een advocaat een verzoekschrift bij de rechtbank indienen waarin gesteld wordt dat het huwelijk duurzaam is ontwricht, waarna de rechtbank in een beschikking de echtscheiding zal uitspreken. Vervolgens dient deze beschikking bij de burgerlijke stand te worden ingeschreven, waarna het huwelijk is ontbonden. Deze procedure duurt ongeveer vier tot zes weken vanaf het verzoek tot aan de inschrijving van de echtscheiding.

 

Als echtgenoten een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding willen indienen, dan is het onder de huidige wetgeving gebruikelijk dat partijen met behulp van een advocaat afspraken maken over bijvoorbeeld partneralimentatie, de gemeenschappelijke goederen (zoals de woning) en pensioen. Deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. De rechtbank zal vervolgens, op verzoek van de echtgenoten, verklaren dat dit convenant onderdeel uitmaakt van de echtscheidingsbeschikking en dit convenant aan deze beschikking hechten. Hiermee wordt het ook mogelijk om de afspraken die in het convenant staan ten uitvoer te laten leggen door een deurwaarder. Stel: in het convenant dat aan de echtscheidingsbeschikking is gehecht, is opgenomen dat de man aan de vrouw partneralimentatie verschuldigd is, maar hij betaalt die alimentatie niet, dan kan de deurwaarder op verzoek van de vrouw bijvoorbeeld beslag laten leggen op het inkomen van de man.

 

Als het wetsvoorstel ‘Wet scheiden zonder rechter’ wordt aangenomen, dan kunnen de echtgenoten samen een verzoek tot echtscheiding indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Vervolgens worden de echtgenoten verzocht voor de ambtenaar te verschijnen om te verklaren dat hun huwelijk duurzaam is ontwricht. Als de ambtenaar vaststelt dat aan alle eisen is voldaan, dan zal hij de echtscheiding uitspreken en daarvan een akte opmaken. Het huwelijk wordt daadwerkelijk ontbonden door de inschrijving van deze akte in de registers van de burgerlijke stand. Deze procedure (vanaf het verzoek tot aan de inschrijving van de echtscheiding) zal in ieder geval 15 dagen duren. Dat is dus een aanzienlijke verkorting ten opzichte van de huidige procedure.

 

Als echtgenoten snel willen scheiden, stelt dit wetsvoorstel hen daartoe in de gelegenheid. Dat is een verbetering ten opzichte van de huidige regeling. Deze echtgenoten moeten er wel bewust van zijn dat de ambtenaar van de burgerlijke stand hen geen voorlichting zal geven over partneralimentatie, verdeling van gemeenschappelijke goederen, pensioen, enzovoort. Ook zal het niet mogelijk worden om een echtscheidingsconvenant aan de echtscheidingsakte te hechten. Hierdoor kan het zijn dat een echtgenoot na de scheiding er achter komt dat hij of zij aanspraak moet maken op partneralimentatie of dat de verdeling van de gemeenschappelijke woning niet lukt. In die gevallen is alsnog een procedure bij de rechtbank noodzakelijk. Daarmee wordt het voordeel van de snelle scheiding mogelijk teniet gedaan.

 

Als echtgenoten zich toch op voorhand willen laten voorlichten en afspraken willen maken over alimentatie, gemeenschappelijke goederen en pensioen, dan zal de hulp van een advocaat noodzakelijk zijn. In dat geval lijkt het mij niet onwaarschijnlijk dat partijen er toch voor kiezen om de echtscheiding door de rechtbank te laten uitspreken om het convenant aan de beschikking te laten hechten.

 

Het wetsvoorstel is nog steeds een voorstel. Het is onbekend of, en zo ja, wanneer het wet wordt. Als het wet wordt en u wilt snel scheiden, dan adviseer ik u toch, ter voorkoming van meerdere gerechtelijke procedures, altijd het advies van een advocaat in te winnen.

 


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Wetswijziging duur partneralimentatie; wat verandert er voor jou?

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 166 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 166 advocaten en meer dan 57 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.