Een omgevingsvergunning van rechtswege ontvangen? Let op: derden kunnen daartegen in bezwaar gaan!

12.03.2020

Inleiding

Voor het starten van sommige activiteiten, zoals het verbouwen van een woning, of een bedrijfspand, is meestal een omgevingsvergunning vereist. De huidige Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is daarbij relevant. Deze wet kent 2 soorten procedures, namelijk: de reguliere voorbereidingsprocedure (paragraaf 3.2 Wabo) voor niet te ingewikkelde projecten en de uitgebreide voorbereidingsprocedure ‘ingewikkelde’ projecten (paragraaf 3.3 Wabo).

Als er een aanvraag wordt ingediend voor een omgevingsvergunning dient het bestuursorgaan, binnen de wettelijke beslistermijn van 8 weken op de aanvraag te beslissen. Deze termijn kan het bestuursorgaan éénmaal met 6 weken verlengen, mits de verlenging vóór afloop van de eerste 8 weken plaatsvindt (artikel 3.9 lid 1 en lid 2 Wabo).

Als het bestuursorgaan niet tijdig, binnen 8 weken of bij tijdige verlenging van de termijn, niet binnen de 6 weken een beslissing op de aanvraag neemt, wordt er automatisch een omgevingsvergunning verleend. Dit wordt vergunning van rechtswege genoemd (artikel 4:20b Awb). Let op, dit is alleen het geval als de reguliere voorbereidingsprocedure wordt toegepast.

Casus huisvesten van 375 arbeidsmigranten in recreatiewoningen, omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan[1]

Een belanghebbende had een omgevingsvergunning aangevraagd voor het vestigen van arbeidsmigranten voor fase 1A en 1B. De omgevingsvergunning werd aangevraagd voor een periode van 10 jaar voor Landgoed Leudal aan de te Haelen, provincie Limburg. De reguliere voorbereidingsprocedure conform de Wabo was van toepassing. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal, hierna het college van B&W, was te laat met het nemen van een beslissing op de aanvraag van de belanghebbende. Het gevolg: er werd een vergunning van rechtswege, ofwel een automatische vergunning verleend voor het huisvesten van 375 arbeidsmigranten.

Derden die ook belanghebbenden zijn, zijn tijdig in bezwaar gegaan tegen de verleende omgevingsvergunning. Het gevolg is dat de verleende omgevingsvergunning van rechtswege wordt opgeschort tot er een beslissing op bezwaar is genomen (artikel 6.1, vierde lid Wabo).

Degene die de vergunning van rechtswege heeft gekregen kan op zijn of haar beurt een verzoek indienen om voorlopige voorziening bij de rechtbank om de opschorting van de werking van de vergunning op te laten heffen. Zodat hij of zij gewoon gebruik kan maken van de vergunning (artikel 6.1, vierde lid, Wabo). Dat gebeurde ook in de zaak waarbij een vergunning werd verleend voor de huisvesting van 375 arbeidsmigranten. De vergunninghouder was uiteraard niet blij met de bezwaren en de opschorting van de werking van de verleende omgevingsvergunning.

Oordeel rechtbank bij het verzoek om voorlopige voorziening

Een relevante rechtsoverweging is het volgende, geciteerd:

“In een systeem van vergunningverlening van rechtswege past het echter niet om in bezwaar alsnog aan formele en procedurele eisen, zoals de bepalingen van het Bor en de Mor, te toetsen omdat vergunningverlening van rechtswege dan vrijwel altijd onrechtmatig zou zijn en daarmee voorbij gegaan zou worden aan het doel van de van rechtswege verlening van vergunningen (vergelijk de uitspraak van de rechtbank Roermond van 2 juli 2012; ECLI:NL:RBROE:2012:BX0586)”[2]

Met andere woorden: door de bezwaren is het niet de bedoeling dat het college van B&W aan allerlei formele en procedurele eisen gaat toetsen. Wel mag het college van B&W toetsen of de vergunning van rechtswege in overeenstemming is met de “goede ruimtelijke ordening”. In deze zaak werd geoordeeld dat vergunning in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan liet het huisvesten van maximaal 300 arbeidsmigranten toe. Maar nu is dat in strijd met de goede ruimtelijke ordening, want er worden 375 arbeidsmigranten gehuisvest.

Geschreven door: mr. K.G.O. (Kwaku) Afriyieh

Advocaat bij Parmentier Advocaten te Haarlem, gespecialiseerd in aanbestedingsrecht, vastgoedrecht en omgevingsrecht.

 

[1] Rechtbank Limburg, 26 februari 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:1803

[2] [2] Rechtbank Limburg, 26 februari 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:1803, r.o. 9.

 


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 166 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 166 advocaten en meer dan 57 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.