Faillissementswet biedt nu twee verschillende schuldenregelingen voor ondernemers, maar welke is goedkoper?

Met ingang van 1 januari 2020 is er een nieuwe mogelijkheid om bedrijfsschulden te regelen. Vanaf die datum is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) van kracht.

WHOA

Deze regeling staat in de Faillissementswet. De WHOA is exclusief bedoeld voor ondernemers en bedrijven in financieel zwaar weer. De WHOA is een “onderhands” traject. Dat betekent dat de partijen behoorlijk vrij zijn in het inkleden van de akkoordregeling buiten de rechter om. Het bereikte resultaat moet wel altijd verplicht worden goedgekeurd door de rechtbank. Dit is de “homologatie”. Als de meerderheid van alle verschillende schuldeisers akkoord gaat en de rechtbank het aangenomen akkoord homologeert, kan het bedrijf doorgaan.

Onder de WHOA kan een schuldeiser een percentage op zijn vordering worden aangeboden, maar dat hoeft niet. Het is ook mogelijk om aandeel in het bedrijf te krijgen tegenover het verminderen van de schuld. Een schuldeiser stemt in als hij belang heeft bij continueren van de bedrijfsvoering. Het bedrijf moet duidelijk maken dat zij bestaansrecht houdt als de schuldenlast is verminderd. Het bedrijf zelf blijft in de lucht. De bedrijfsprocessen gaan door. Ontslag van personeel is geen verplichting.

Proces WHOA-akkoord

Het proces van het aanbieden van een WHOA-akkoord start met het indienen van een verzoek bij de rechtbank. Als het ingewikkeld wordt, kan de rechtbank op verzoek een herstructureringsdeskundige en/of een observator aanstellen. Het salaris van deze deskundige wordt in beginsel betaald door het bedrijf dat een WHOA-verzoek bij de rechtbank indient. Daarnaast moet de waarde van de bedrijfsmiddelen worden bepaald. Dit gaat met bedrijfseconomische experts en taxateurs. Een belangrijke rol is weggelegd voor de eigen adviseurs, zoals de accountant en de advocaat van het bedrijf zelf.

Als je dit weet, snap je dat in de WHOA het belangrijk is dat iedereen het eens is over de waarde van het bedrijf en haar bedrijfsmiddelen. Discussie hierover tussen het bedrijf en schuldeisers kan ontaarden in gerechtelijke procedures, ook in het WHOA-traject. Iedereen beroept zich dan op de eigen expert met alle extra kosten van dien. Het kost dan meer tijd en geld om alsnog een meerderheid te krijgen binnen alle groepen van schuldeisers.

Rol van de curator

Een faillissement betekent in regel het einde van een bedrijf. De rechtbank stelt meteen een curator aan. Deze staat onder direct toezicht van de rechtbank. de curator beheert het vermogen van het bedrijf en stelt rechtsmatigheidsonderzoeken in. Bijvoorbeeld kijkt de curator kritisch naar het handelen van de ondernemer, het bestuur, de aandeelhouders of belangrijke schuldeisers. In de regel stoppen de bedrijfsactiviteiten en krijgt het voltallige personeel ontslag.

De schuldeisers kunnen zich alleen nog bij de faillissementscurator melden. Zij moeten het einde van het faillissement afwachten. De curator noteert alle schulden en verkoopt wat er nog is. Vaak is dat te weinig om de kosten van het faillissement – het door de rechtbank bepaalde salaris van de curator en andere boedelschulden – volledig te betalen. De curator kan ook een doorstart begeleiden. Een andere partij koopt dan de winstgevende delen van het bedrijf om zelf voort te zetten. Voor het ontslagen personeel bestaat dan de kans om in dienst te gaan bij de doorstarter, maar zeker is dat niet.

Aan het einde van het faillissement verdeelt de curator het actief. Bij de slotuitdeling worden eerst de boedelschulden voldaan. Als er dan geld over is, ontvangen de preferente crediteuren een uitdeling. Tot slot wordt het eventueel daarna nog beschikbare actief verdeeld onder de schuldeisers zonder voorrangsrecht. Dit zijn de concurrente crediteuren. Zij hebben stemrechten en kunnen bij meerderheid een aangeboden faillissementsakkoord aannemen.

Ook in een faillissement kan een schuldenakkoord worden bereikt. Als de meerderheid van de gewone schuldeisers akkoord gaat, eindigt het faillissement en blijft het bedrijf bestaan. De schuldenlast is dan gesaneerd.

Akkoordpenningen

Het faillissementsakkoord houdt in dat de concurrente schuldeisers meer geld krijgen ontvangen op hun vorderingen dan dat zij zouden hebben zonder het akkoord. De akkoordpenningen mogen niet uit het vermogen van de failliete onderneming zelf afkomstig zijn. Meestal worden de akkoordpenningen beschikbaar gesteld in de vorm van een lening onder de voorwaarde dat het akkoord daadwerkelijk tot stand komt. Ook hier is het laatste woord aan de rechtbank met haar homologatie van het akkoord. Het houdt in dat het boedelactief, vermeerderd met de akkoordpenningen, een hoger uitkeringspercentage oplevert. Tegenover de ontvangst van dat hogere percentage doen de concurrente crediteuren afstand van verhaal voor hun vorderingen. Het bedrijf is dan in beginsel vrij van elk verhaal door crediteuren.

Final offer first

Let op, onderhandelen over een akkoord is niet aan de orde. Het is “final offer first”. Je moet meteen het best mogelijke voorstel doen aan alle schuldeisers. Discussie vindt alleen plaats met de curator. Die moet advies uitbrengen aan de schuldeisers. Degene die het akkoord aanbiedt, heeft dan ook zelf in de hand hoeveel dit extra zal kosten. Uiteindelijk gaat het dus om de vraag met welk percentage de meerderheid van de schuldeisers akkoord gaat en welk bedrag daarvoor nodig is.

Een kostentechnische afweging tussen het faillissementsakkoord en het WHOA-akkoord is lastig. Het WHOA-traject kent meer losse eindjes vanwege de stelposten voor kosten van diverse waarderingsdeskundigen. Ook zijn er verwikkelingen mogelijk, die niet zijn meegenomen in een kostenbegroting vooraf. Bij een faillissementsakkoord zijn er minder verschillende deskundigen nodig. De procedure van het faillissementsakkoord kent geen onvoorziene verwikkelingen. Schuldeisers moeten wel afwachten wat er wordt aangeboden. De kosten van het faillissement moeten uit het actief worden voldaan. Dat geldt ook voor de extra kosten van de curator vanwege het akkoordtraject. Hiermee moet rekening worden gehouden bij de berekening van het percentage. Uiteraard heeft de aanbieder de keuze om zich te laten bijstaan door adviseurs. In beide akkoordprocedures heeft de rechtbank het laatste woord. Zij moet elk akkoord goedkeuren of afkeuren.

Behoefte aan een advocaat die u verder het met dit proces? Bekijk dan de faillissement advocaat pagina voor de beste hulp.

 


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Faillissementsaanvraag en schuldsanering

Bekijk alle blogberichten
Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 292 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1951 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.5

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 292 advocaten en meer dan 129 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.