Wijziging partneralimentatie

Per 1 januari 2020 is er veel veranderd voor de partneralimentatie

In de laatste weken van 2019 en begin 2020 kon u er haast niet om heen: in de media werd veel aandacht besteed aan de wijzigingen op het gebied van de partneralimentatie.

Maar wat wijzigt er nou exact?

 

Mocht een ex-partner na een echtscheiding of een ontbinding van een geregistreerd partnerschap onvoldoende inkomsten hebben om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien dan dient de andere partner een bijdrage te betalen: de partneralimentatie.

De hoogte hiervan is afhankelijk van de levensstandaard tijdens samenzijn, kinderalimentatie en de draagkracht van de partner die een bijdrage zou moeten betalen. Tot 1 januari 2020 bedroeg de duur van de partneralimentatie in de meeste gevallen 12 jaar.

Door de Wet herziening partneralimentatie die op 1 januari 2020 in werking is getreden is hierin verandering gekomen.

Naast de duur van de alimentatie wijzigt per 1 januari 2020 ook de fiscale regeling voor partneralimentatie.

Wijziging duur

 

De duur van de partneralimentatie is verkort van max. 12 jaar naar max. 5 jaar.

Indien het huwelijk of partnerschap korter heeft geduurd dan 10 jaar wordt de termijn van de alimentatie waarop aanspraak kan worden gemaakt de helft van de duur van het huwelijk/ partnerschap.

Hierop bestaan een viertal uitzonderingen:

1. Jonge kinderen (< 12 jaar)

 

Is er sprake van kinderen jonger dan 12 jaar dan duurt de partneralimentatie tot het moment dat het jongste kind 12 jaar is.

Voorbeeld: indien partijen bij echtscheiding een kind hebben van 2 jaar oud dan duurt de partneralimentatie 10 jaar.

2. Huwelijken die langer dan 15 jaar hebben geduurd

 

De wetgever heeft bij deze uitzondering twee eisen gesteld;

– Er moet sprake zijn van een huwelijk dat langer dan 15 jaar heeft geduurd én

– De ontvanger van de alimentatie moet 10 jaar voor zijn/haar AOW leeftijd zitten.

Indien hieraan is voldaan dan geldt de termijn van 5 jaar niet maar kan de alimentatieplicht doorlopen tot de datum waarop de ontvanger van de alimentatie de AOW-leeftijd heeft bereikt. Dus een maximum van 10 jaar.

3. 50-plussers

 

Deze uitzondering valt deels samen met de vorig genoemde uitzondering.

Indien de ontvanger van de alimentatie 50 jaar of ouder is én het huwelijk heeft langer dan 15 jaar geduurd dan bestaat er max. 10 jaar recht op partneralimentatie.

Deze uitzondering op de wijziging van de duur van de alimentatie komt over 7 jaar te vervallen.

4. Uitzonderlijke situaties

 

De wetgever heeft ook een restcategorie opgenomen, de hardheidsclausule voor schrijnende gevallen.

Als de beëindiging van de partneralimentatie naar maatstaven van de redelijkheid en de billijkheid te ingrijpend is kan er eveneens een uitzondering gemaakt worden op de termijn van 5 jaar.

Indien op uw situatie meerdere uitzonderingen van toepassing zijn geldt de uitzondering met de langste duur van de alimentatie.

De gewijzigde wetgeving heeft betrekking op nieuwe zaken na 1 januari 2020. Bepalend hiervoor is het moment van indiening van het verzoekschrift tot scheiding. Het is daarom wel begrijpelijk dat er meer echtscheidingsverzoeken werden ingediend bij de rechtbank vóór 1 januari 2020. De nieuwe wetgeving geldt dus niet als een bijdrage is vastgesteld vóór 1 januari 2020.

Fiscale wijziging

 

Per 1 januari 2020 heeft de wetgever ook een fiscale wijziging aangebracht met betrekking tot de partneralimentatie. De aftrekbaarheid van partneralimentatie wordt namelijk beperkt van 51,96 % naar 46 % in 2020. Dit percentage verlaagd men de komende jaren trapsgewijs nog verder tot 37,05 % in 2023 (klik hier voor de exacte afbouw van de partneralimentatie).

Deze fiscale wijziging zorgt dus voor een verzwaring in de maandelijkse lasten van de alimentatiebetaler.

Indexering

 

Indien de alimentatie al is vastgelegd dient deze in principe weer geïndexeerd te worden.

De indexering voor 2020 is vastgesteld op 2,5 %.

Mocht u na het lezen van vorenstaande vragen hebben over de nieuwe wetgeving, wenst u de alimentatie opnieuw te laten berekenen of heeft u vragen over de partneralimentatie?

 


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Advocaat in coronatijd: should I stay or should I go?

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 191 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1951 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 191 advocaten en meer dan 61 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.