Whiplash

Een whiplash is een letsel dat veel voorkomt na een aanrijding.

Een whiplash zorgt voor pijnklachten in de nek en/of rug, die kunnen uitstralen naar de armen en het hoofd. Met name de zogenoemde kop-staartbotsing, waarbij het hoofd met een grote snelheid voor- en achteruit geslingerd wordt, is een veel voorkomende oorzaak. Jaarlijks vallen er circa 15.000 tot 20.000 nieuwe whiplashslachtoffers in Nederland, aldus de Whiplash Stichting Nederland.

Vaak worden de nek- en rugklachten na het ongeval niet direct als ernstig opgemerkt, als gevolg van de adrenaline na een ongeval. Tevens wordt gedacht dat de klachten vanzelf wel zullen overgaan. Pas wanneer de klachten na enige tijd niet blijken te verdwijnen wordt een behandelaar bezocht. Bij een whiplash is er sprake van een beschadiging van het zachte weefsel in de nek. Op röntgenfoto’s en scans zijn echter geen afwijkingen te zien, waardoor het letsel moeilijk objectief kan worden vastgesteld. Juist omdat het zo lastig is om whiplashklachten objectief vast te stellen is het belangrijk dat opgelopen klachten goed en zo snel mogelijk na het ongeval worden vastgelegd. Het is daarom verstandig om bij nek en/of rugklachten na een aanrijding direct langs de spoedeisende hulp te gaan of de huisarts te bezoeken. Het is dan van belang dat de arts die klachten goed noteert.

De tijd die verstrijkt tussen het moment van het ongeval en het registreren van de klachten door een arts is van negatieve invloed op de mogelijkheid om het verband tussen de klachten en het ongeval aan te tonen. Voor de aanwezigheid van medisch verband tussen de klachten en het ongeval zijn er die voorwaarden opgesteld waaraan moet worden voldaan. Er mag geen sprake zijn van reeds bestaande soortgelijke klachten in het verleden, de klachten moeten (vrijwel) direct na het ongeval zijn opgetreden en er moet sprake zijn van een ongeval waarbij een onverwachte en hevige uitwendige kracht is uitgeoefend op de nek en/of rug.

Dat er medisch gezien mogelijk geen objectief verband tussen het ongeval en de klachten kan worden vastgesteld hoeft in een juridische procedure geen probleem te zijn. Er bestaat namelijk een verschil tussen het juridische en medische causaal verband. In de rechtspraak is aangenomen dat als algemeen bekend mag worden verondersteld dat een achteroprijding niet zelden leidt tot whiplashklachten, waardoor aan het bewijs van het bestaan van deze klachten geen al te hoge eisen kunnen worden gesteld. Inherent aan dergelijke klachten is immers dat deze moeilijk objectiveerbaar zijn omdat bij deze klachten veelal een medisch, neurologisch substraat ontbreekt. Voor het bewijs van het in juridische zin bestaan van de geuite klachten is dan ook voldoende dat objectief kan worden vastgesteld dat de klachten reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn zonder dat de klachten behoeven te worden geobjectiveerd in die zin dat zij door middel van reguliere onderzoeksmethoden en overeenkomstig de door de betreffende beroepsgroep vastgestelde richtlijnen als een erkend ziektebeeld worden vastgesteld.

Het in neurologische zin ontbreken van beperkingen betekent niet ook steeds dat evenmin in juridische zin geen sprake kan zijn van aan het ongeval toe te schrijven beperkingen. Whiplashklachten hebben weliswaar een subjectief karakter, maar gezien het voorgaande is niet vereist dat de klachten met gebruikmaking van in de reguliere gezondheidszorg algemeen aanvaarde onderzoeksmethoden en overeenkomstig door de desbetreffende medische vakgroep vastgestelde standaarden en richtlijnen objectief worden vastgesteld. Indien komt vast te staan dat het slachtoffer voor het ongeval de gezondheidsklachten niet had, de gezondheidsklachten op zich door het ongeval veroorzaakt kunnen worden en een alternatieve verklaring voor de gezondheidsklachten ontbreekt, zal het bewijs van het oorzakelijke verband daarmee veelal geleverd zijn.

Wanneer er sprake is van letselschade als gevolg van een (verkeers)ongeval kunnen wij u bijstaan bij het verhalen van deze schade. Wanneer er een aansprakelijke partij is, is juridische bijstand voor u in veel
gevallen kosteloos.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Affectieschadevergoeding in Nederland: een stapje dichterbij

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 166 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 166 advocaten en meer dan 57 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.