Maximum huurprijs van sociale woningen nog in balans?

Bij de verhuur van een sociale woning geldt in Nederland een stelsel van huurprijsbescherming. In ons  huidige woningwaarderingsstelsel wordt de maximaal toegestane huurprijs van een sociale woning bepaald door middel van een puntensysteem. Het uitgangspunt in dit puntensysteem is de kwaliteit van de woning. Aan de verscheidene onderdelen van de woning (bijvoorbeeld oppervlakte en voorzieningen) worden punten verbonden welke punten de uiteindelijke maximale huurprijs vertegenwoordigen. Op deze wijze wordt de maximum huurprijs aldus beschermd.

Woningwaarderingsstelsel nog in balans?

Vanuit het oogpunt van particuliere verhuurders van sociale woningen (niet zijnde de woningcorporaties) is het kwalijk te noemen dat de exploitatiekosten niet in het woningwaarderingsstelsel wordt verdisconteerd. Zij geven dan ook aan dat het woningwaarderingsstelsel om die reden geen goede balans biedt. Tussen enerzijds en de belangen van de huurders (een maximum huurprijs) en anderzijds de belangen van de particuliere verhuurders (enige winstmarge). Het kan zo maar voorkomen dat de huurprijs niet kostendekkend is. En de verhuurder maandelijks toelegt op de huurconstructie waarin deze is verbonden.

Juridische procedures

De particuliere verhuurders van woningen in de sociale sector hebben daarom hun krachten gebundeld. En hebben tot en met de Hoge Raad juridische procedures gevoerd om hun gelijk te halen (ECLI:NL:HR:2018:110). De verhuurders stellen dat ons wettelijke stelsel van huurprijsbescherming in algemene zin strijdig is met Europees recht. In het bijzonder in strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol EVRM. Nu het stelsel de vereiste ‘fair balance’ miskent. Immers heeft de overheidsregulering (het woningwaarderingsstelsel) tot gevolg dat een verhuurder van sociale woonruimte niet of nauwelijks een redelijk rendement kan behalen.

Uitkomst procedures

De verhuurders hebben in de procedures aan het kortste eind getrokken. De Hoge Raad oordeelt op 26 januari 2018 dat het systeem weliswaar het ongestoorde genot van de eigendom van particuliere verhuurders beperkt. Echter de regulering is niet in strijd met Europees recht.  De Hoge Raad betrekt in haar oordeel onder meer dat een verhuurder uit vrije wil, dus zonder overheidsdwang, heeft gekozen om het huurobject te verhuren. Men overweegt dat de verhuurder zich bewust was van de beperkingen. Welke verbonden waren aan de hoogte van de huurprijs toen hij besloot tot verhuur over te gaan. Dit geldt ook indien blijkt dat de verhuur de volledige kosten niet dekt.  Alhoewel de Hoge Raad de deur op een kier laat voor een beroep op artikel 1 van het Eerste Protocol EVRM, lijkt dit beroep niet snel te kunnen slagen. Bij confrontatie van de verhuurder door de maximum huurprijs met een ‘individual and excessive burden’.

Het voornoemde onderstreept opnieuw dat een verhuurder zonder meer gebonden is aan ons huidige stelsel van huur(prijs)bescherming.  De vraag of de maximum huurprijs voor sociale woningen nog wel in balans staat met de gerechtvaardigde belangen van de verhuurder lijkt voor de rechtspraak niet relevant. Het algemeen belang dient een maximale huurprijs en komt zonder meer voor rekening en risico van de verhuurder. Als verhuurder is het dan ook van essentieel belang om de risico’s van een eventuele huurconstructie in kaart te brengen. Dit alvorens tot verhuur over te gaan.  Immers gaat de rechtspraak er vanuit dat de verhuurder zich bij het aangaan van de overeenkomst bewust is geweest van de beperkingen die aan ons woningwaarderingsstelsel zijn verbonden.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Huurverlagingen afdwingen bij rechter

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 166 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 166 advocaten en meer dan 57 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.