De strafbeschikking

05.10.2018

Indien u verdachte bent van een strafbaar feit zal de officier van justitie doorgaans besluiten u te dagvaarden om voor de rechter te verschijnen. De rechter zal vervolgens beoordelen of er voldoende wettig en overtuigend bewijs is dat u zich schuldig heeft gemaakt aan het betreffende feit en zo ja, welke straf op zijn plaats is. Hierbij zal de rechter rekening houden met hetgeen door u en uw advocaat ter zitting naar voren is gebracht.

Sinds 2008 kan de officier van justitie echter zelf besluiten een straf op te leggen, zonder dat daar een rechter aan te pas komt. De officier van justitie kan, indien hij vaststelt dat een overtreding is begaan dan wel een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf is gesteld van niet meer dan zes jaar, een strafbeschikking uitvaardigen.

De officier van justitie kan u de volgende straffen en maatregelen opleggen. Bijvoorbeeld een geldboete, een taakstraf van ten hoogste 180 uren en onttrekking aan het verkeer. Of een verplichting tot het betalen van schadevergoeding ten behoeve van het slachtoffer en een rij-ontzegging van ten hoogste 6 maanden. Daarnaast kan de officier van justitie u een (gedrags-)aanwijzing geven. De officier van justitie kan aan u geen gevangenisstraf opleggen.

De OM-hoorzitting

Indien de officier van justitie aan u een geldboete wil opleggen dan zal hij een strafbeschikking uitvaardigen, zonder dat u in de gelegenheid wordt gesteld uw verhaal te doen. Is de officier van justitie echter voornemens aan u een strafbeschikking uit te vaardigen inhoudende een taakstraf, een rij-ontzegging, een aanwijzing betreffende uw gedrag of een betalingsverplichting uit hoofde van geldboete en schadevergoedingsmaatregel van meer dan € 2000,-. Dan dient u eerst te worden gehoord door de officier van justitie. U ontvangt dan een oproeping voor een OM-zitting.

Deze waarborg geldt dus niet, indien de officier van justitie u een geldboete oplegt. De wet bepaalt dat de strafbeschikking zoveel mogelijk in persoon wordt uitgereikt, maar de praktijk leert dat de strafbeschikking vaak per post aan u wordt verzonden. Houd dus altijd uw post in de gaten, want na de postverzending vangt de termijn voor verzet aan.

Verzet

Bent u het namelijk niet eens met de strafbeschikking, dan heeft u veertien dagen de tijd om verzet in te stellen bij de officier van justitie. Deze termijn van veertien dagen vangt aan op het moment dat de strafbeschikking in persoon aan u is uitgereikt, dan wel zich anderszins een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit voortvloeit dat de strafbeschikking u bekend is. De termijn is kort, zorg dus dat u snel actie onderneemt!

Let wel, verzet kan niet meer worden gedaan indien u afstand heeft gedaan van de bevoegdheid daartoe door vrijwillig aan de strafbeschikking te voldoen. Met andere woorden: door een geldboete te betalen. Zorg dus dat u dat niet doet, indien u het niet eens bent met de strafbeschikking. Anders verspeelt u uw mogelijkheid van verzet.

Vervolg strafzaak

Na het instellen van verzet kunnen er twee dingen gebeuren: de strafbeschikking wordt ingetrokken (dus de strafzaak wordt geseponeerd en u ontvangt een sepotbrief) of de officier van justitie besluit uw zaak voor te leggen aan de strafrechter (eventueel na u een gewijzigde strafbeschikking toe te zenden). In de praktijk is het vrijwel altijd zo dat u na een ingesteld verzet een dagvaarding ontvangt waaruit blijkt dat u voor de rechter moet verschijnen. De rechter zal dan naar uw zaak kijken, waarbij u en uw advocaat alles naar voren kunnen brengen dat in het belang van uw verdediging is.

Waarom zou u verzet instellen?

In de ‘Aanwijzing OM-strafbeschikking’ van het openbaar ministerie staat dat voorafgaand aan het uitvaardigen van een strafbeschikking de schuld van de verdachte aan het feit moet worden vastgesteld. Indien er onvoldoende bewijs is, of indien er twijfel bestaat over de schuld van de verdachte, dan mag men geen strafbeschikking uitvaardigen.

Maar werkt dat in de praktijk ook zo? Nee. De ervaring leert dat in zaken waarin een strafbeschikking is uitgevaardigd, het maar zeer de vraag is of er voldoende bewijs is voor betrokkenheid bij het feit. Daarnaast of alle formaliteiten in acht zijn genomen. U zult niet de eerste zijn die vrijgesproken wordt, terwijl u in eerste instantie een strafbeschikking van de officier van justitie heeft ontvangen. De eerste (en belangrijkste) reden om in verzet te gaan is om een advocaat het strafdossier te laten beoordelen. Is er voldoende bewijs? Heeft men rekening gehouden met hetgeen door u in het verhoor naar voren is gebracht? Is er een strafuitsluitingsgrond aan de orde? Een advocaat kan dat met u bespreken.

Een andere belangrijke reden om verzet in te stellen is dat het openbaar ministerie eigen richtlijnen hanteert bij het opleggen van een straf. Richtlijnen die doorgaans hoger zijn dan de LOVS-richtlijnen waar de rechtbanken van uitgaan. Het is dus zeer goed mogelijk dat de rechter, rekening houdend met de eigen richtlijnen èn met hetgeen door u en uw advocaat ter zitting naar voren brengen, tot een lagere straf komt.

Kortom

Het is belangrijk om niet zomaar een strafbeschikking te accepteren, maar hier een advocaat naar te laten kijken. Denk niet “ik betaal wel, dan ben ik er vanaf”, maar onderneem actie. Anders heeft u dadelijk een aantekening op uw justitiële documentatie. Dit met mogelijk negatieve consequenties voor de Verklaring Omtrent het Gedrag, terwijl u niets gedaan heeft.
Zorg dus dat u direct na ontvangst van de strafbeschikking dan wel de oproeping voor de OM-zitting contact opneemt met één van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten. Zodat deze het strafdossier kan beoordelen en samen met u de strategie kan bepalen.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Verjaring in het strafrecht

11.12.2020
Bekijk alle blogberichten
Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 316 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1951 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.1

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 316 advocaten en meer dan 128 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.