Telefoonverzekeringen

04.05.2017

Recentelijk hebben wij op kantoor een aantal zaken gehad, waarin geschillen met verzekeringsmaatschappijen aan de orde waren over de uitkering van schade door diefstal of beschadiging van een telefoon of smartphone.

In dergelijke verzekeringspolissen is dikwijls een nogal forse hoeveelheid uitsluitingsbepalingen opgenomen, waarin gebeurtenissen staan opgesomd die niet onder de dekking vallen. Naar ons is gebleken, worden deze bepalingen door de verzekeringsmaatschappijen in een aantal gevallen volstrekt onterecht opgerekt, om onder de vergoedingsplicht uit te komen.

 

Als voorbeeld nemen wij een cliënt, wiens telefoon gedurende een diner gestolen werd uit zijn jaszak. Dit jasje hing aan de achterkant over zijn stoel en aan het einde van de gezellige avond, kwam cliënt tot de conclusie dat zijn telefoon zich niet meer in zijn jaszak bevond. Het standpunt van de verzekering luidde dat cliënt het slachtoffer was van zakkenrollen dan wel verlies van zijn telefoon en dat dit aldus niet onder de dekking viel.

 

Wij waren van mening dat de polisvoorwaarden geen uitsluitingsgrond boden, nu in dit geval geen sprake is van hetgeen in het dagelijkse spraakgebruik als zakkenrollen werd beschouwd: cliënt droeg het jasje immers niet ten tijde van het voorval. Ook was hij niet nodeloos onvoorzichtig geweest. Na bezwaar door ons kantoor werd uiteindelijk toch de schade uitgekeerd en cliënt kreeg een nieuwe telefoon.

 

Als tweede voorbeeld nemen wij een cliënt, wiens telefoon door een onbekende oorzaak was beschadigd terwijl deze zich in zijn zak bevond. Het scherm was gebarsten maar cliënt kon niet benoemen hoe en wanneer deze schade exact was ontstaan.

 

De verzekeraar stelde zich vervolgens op het standpunt dat cliënt een schadeveroorzakend feit moest kunnen aanwijzen, wanneer hij aanspraak wenste te maken op zijn verzekering. Namens cliënt hebben wij bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van zijn claim, inhoudende dat alle plausibele oorzaken onder de dekking vielen en het daarmee aan de verzekeraar was aan te tonen dat de schade op een niet-gedekte wijze zou zijn ontstaan. Naar aanleiding hiervan werden de kosten voor reparatie van het scherm door de verzekeraar vergoed.

 

Concluderend kan gesteld worden dat verzekeraars zeer weinig genegen zijn om tot vergoeding van schade over te gaan wanneer het gaat om telefoonverzekeringen. Zorgvuldige lezing van de afwijzing, de polisvoorwaarden en het werkelijke feitenrelaas, gecombineerd met een gedegen kennis van zowel het verzekeringsrecht als de wettelijke bepalingen omtrent algemene voorwaarden, kan het verschil maken tussen het wel en niet uitgekeerd krijgen van de door u geleden schade aan uw verzekerde mobiele telefoon. Het is dan ook altijd raadzaam om een afwijzing van een schademelding voor te leggen aan een advocaat.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

De strafbeschikking

05.10.2018
Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 168 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1951 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  7.9

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 168 advocaten en meer dan 57 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.