VOG afgewezen? Maak bezwaar!

Allereerst is het van belang om enkele feiten op een rijtje te zetten met betrekking tot de Verklaring Omtrent Gedrag, daar er veel onduidelijkheden bestaan omtrent het al dan niet kunnen verkrijgen van deze verklaring.

In steeds meer functies en bij steeds meer bedrijven is het bij aanvang van een nieuw dienstverband, of zelfs na enkele jaren tijdens eenzelfde dienstverband, noodzakelijk om een VOG te overleggen. Niet alleen in het geval van betaalde functies maar ook bij bepaald vrijwilligerswerk dient een VOG te worden overgelegd. Veelal heerst de gedachte onder minderjarigen, máár ook zeker onder volwassenen, dat indien men een overtreding of misdrijf heeft begaan in geen geval nog een VOG wordt afgegeven. Dit is ten onrechte.

 

In sommige gevallen is een werkgever verplicht een VOG van zijn (nieuwe) werknemer te verlangen. Overigens is dit in veel gevallen ook helemaal niet verplicht. In bijvoorbeeld de taxi-sector, de kinderopvang-sector maar bijvoorbeeld ook de zorg- en onderwijssector is een VOG verplicht. De screening voor een VOG wordt gebaseerd op een objectief en een subjectief criterium. Ten eerste wordt bekeken of binnen de terugkijktermijn een voor de functie relevant strafbaar feit is gepleegd en ten tweede wordt een belangenafweging gemaakt.

 

De terugkijktermijn voor volwassenen betreft doorgaans ongeveer 4 jaar. In het geval van jongeren onder de 23 wordt doorgaans een termijn van ongeveer 2 jaar gehanteerd. Mocht het begane feit overigens een ernstig geweldsmisdrijf of een zedenmisdrijf betreffen wordt een langere terugkijktermijn gehanteerd. Ook voor de verplichte beroepssectoren wordt een langere terugkijktermijn gehanteerd van 5, 8 10 of zelfs 30 jaar.

 

Relevante overtredingen en misdrijven kunnen bestaan uit veroordelingen, maar ook door het OM aangeboden en vervolgens geaccepteerde transacties, strafbeschikkingen, openstaande zaken en bepaalde sepots.

 

Beoordeeld wordt of het begane feit relevant is voor de functie die men wenst te bekleden. De risico’s worden aldus ingekaderd ten aanzien van die specifieke functie, waarbij ook de eventuele kans op herhaling van het begaan van zo eenzelfde feit wordt meegenomen. Voorts zijn de eventuele gevolgen voor de uitvoering van die functie en de eventuele gevolgen voor de maatschappij ook relevant. Zo zal bijvoorbeeld iemand die is veroordeeld voor witwassen niet snel een VOG krijgen om een functie binnen een bank te bekleden en iemand die veroordeeld is voor verkeersongevallen (dronken rijden ) zal niet snel een VOG krijgen als hij als taxichauffeur zou willen gaan werken.

 

Tot slot resteert het subjectieve criterium, de belangafweging, waarbij de vraag wordt gesteld wat zwaarder weegt, het risico voor de maatschappij of het belang van de aanvragen. Deze vraag dient te worden beantwoordt op basis van alle omstandigheden van het geval. Mocht deze vraag niet in uw voordeel worden beantwoordt is het dan ook aan te raden om een advocaat in te schakelen die kan beoordelen of het maken van bezwaar zinvol zou kunnen zijn.

 

Mocht uw verzoek om een VOG worden afgewezen, om welke reden dan ook, neem dan gerust contact met ons op. Wij zullen voor u beoordelen of het zinvol zou kunnen zijn om in bezwaar te gaan tegen deze beslissing en mocht dat zo zijn, het bezwaar namens u opstellen en indienen.straf


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Bezwaarschrift per e-mail?

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 168 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1951 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  7.9

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 168 advocaten en meer dan 57 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.