Een aantal mogelijkheden voor de verhuurder als de huurder niet betaalt

Het is gebruikelijk om voor het verhuren van bijvoorbeeld een woning of bedrijfsruimte een schriftelijke huurovereenkomst te sluiten. In deze huurovereenkomst staat onder andere vermeld wat er wordt gehuurd, voor welke periode de huurovereenkomst wordt aangegaan en niet onbelangrijk, de kale huurprijs en eventueel de hoogte van de servicekosten. Tevens is het gebruikelijk om in de huurovereenkomst de datum van betaling van de huursom te vermelden. Maar wat als de huurder vervolgens zijn betalingsverplichting niet nakomt? Wat zijn de mogelijkheden voor de verhuurder om alsnog de huursommen te incasseren?

Sommeren

Allereerst is het van belang dat de huurder schriftelijk wordt geïnformeerd over het uitblijven van zijn betalingsverplichting. Het is raadzaam om dit per aangetekende brief te doen, om er zeker van te zijn dat de sommatie de huurder heeft bereikt. De verhuurder moet hierbij aan de huurder laten weten dat er op dat moment al sprake is van verzuim ten aanzien van de betalingsverplichtingen, de hoogte van de huurachterstand en op welke periode de huurachterstand betrekking heeft. Indien de huurder na de sommatie de achterstallige huur niet heeft betaald, kunt u een advocaat inschakelen en de huurincasso overdragen. Een advocaat gaat vervolgens de huurder nogmaals aanschrijven, waarbij de huurachterstand onder andere wordt verhoogd met de wettelijke rente, contractuele boete en buitengerechtelijke incassokosten.

Procederen

Bij een betalingsachterstand va drie maanden of meer, kan er een gerechtelijke procedure worden gestart bij de kantonrechter. De kantonrechter kan worden verzocht om de huurder te veroordelen tot betaling van de huurachterstand, maar ook om de huurovereenkomst te ontbinden op grond van wanprestatie. Indien een verhuurder bij de kantonrechter ontbinding vordert, dient de kantonrechter te beoordelen of de tekortkoming, rekening houdende met alle omstandigheden van het geval, ernstig genoeg is om de ontbinding te rechtvaardigen. De kantonrechter dient ook rekening te houden met eventuele omstandigheden die hebben plaatsgevonden na de gestelde tekortkoming. Tevens moet de kantonrechter de belangen van de huurder in haar beoordeling betrekken. In de rechtspraak wordt over het algemeen aangenomen dat een huurachterstand van minder dan drie maanden van te geringe betekenis is om ontbinding van de huurovereenkomst met de daaraan verbonden ontruiming van de gehuurde te rechtvaardigen.

Kort geding of bodemprocedure

Indien de verhuurder besluit de vordering tot betaling van achterstallige huursommen aan de rechter voor te leggen, dan kan dit zowel in een kort geding als in een bodemprocedure.

In een kort geding kan de verhuurder de vordering tot betaling van achterstallige huursommen aan de rechter voorleggen, waarbij de verhuurder aannemelijk moet maken dat sprake is van een betalingsachterstand en een spoedeisend belang. Ook kan de ontruiming van het gehuurde worden gevorderd. Er kan in een kort geding door de kantonrechter echter alleen een voorlopig oordeel worden gegeven. Om deze reden is het niet mogelijk om een ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen.

In een bodemprocedure is het wel mogelijk om naast de vordering tot betaling van achterstallige huursommen en ontruiming, ook ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen op grond van wanprestatie.

Naar de hiervoor genoemde mogelijkheden kan de verhuurder ook beslag laten leggen, een vaststellingsovereenkomst sluiten die eventueel door een notaris kan worden bekrachtigd en het faillissement van de huurder aanvragen.


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Het coöptatierecht: wie kiest de nieuwe huurder?

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 103 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 103 advocaten en meer dan 50 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.