Een politie inval en hierdoor schade aan het gehuurde

In de zaak die is behandeld door de Hoge Raad, waarvan arrest op 27 oktober 2017 (ECLI:NL:HR:2017:2789) is de vraag voorgelegd of de Staat aansprakelijk is voor schade aan het gehuurde als gevolg van een Politie inval. De Hoge Raad heeft eerder geoordeeld dat indien strafvorderlijk optreden dat voldoet aan de daarvoor geldende voorschriften niet alleen tegen de verdachte, maar ook jegens daarbij betrokken derden rechtmatig is. Desalniettemin is de Staat wel aansprakelijk voor schade die buiten het normale maatschappelijke risico of normale bedrijfsrisico vallen. Deze vorm van aansprakelijkheid vloeit voort uit het beginsel van gelijkheid van openbare lasten. Dit brengt mee dat de kosten die buiten genoemde risico vallen, niet door de verhuurder behoren te worden gedragen, maar door de maatschappij.

In de zaak waarover de Hoge Raad in dit geval diende te beslissen, had de verhuurder zich op voormeld beginsel van gelijkheid van openbare lasten beroepen. De Staat had zich beroepen op artikel 6:101 BW zijnde dat de schadevergoedingsplicht wordt verminderd. Dit wanneer de schade mede het gevolg is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend. De Hoge Raad heeft in deze zaak geoordeeld dat de Staat geen beroep toekomt op artikel 6:101 BW. Dit artikel ziet niet toe op gevallen waarin de Staat voor schade als gevolg van rechtmatig strafvorderlijk optreden aansprakelijk is.

Conclusie:

Deze uitspraak van de Hoge Raad is voor verhuurders goed nieuws. Uit jurisprudentie volgt dat verhuurders vaak opdraaien voor schade die wordt veroorzaakt door de misstappen van huurders. Te denken valt aan de huurders die een hennepkwekerij in het gehuurde exploiteren. Zowel de civiele rechter als de bestuursrechter neemt daar vaak de beslissing dat de verhuurder (mede) als overtreder dient te worden gezien. De verhuurder dient zich tot op zekere hoogte zich te informeren over de staat en gebruik van het gehuurde. De verhuurder heeft ter zake een onderzoeksplicht. Het gehuurde met met (enige) regelmaat bezoeken, opdat men toezicht houdt dat huurder geen onrechtmatig handelen pleegt in het gehuurde.

In onderhavige zaak liep de kwestie voor verhuurder goed af. Nu is aangenomen dat verhuurder geen verwijt kon worden gemaakt, ter zake het te kort schieten van de huurder.

 

 


Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u bent benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact op.

Gerelateerde blogs

Bedrijfsoverdracht: wat gebeurt er met de huurovereenkomst?

Bekijk alle blogberichten

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 100 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 100 advocaten en meer dan 48 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.