Werkgevers in coronacrisis

Advies aan werkgevers over het coronavirus

Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft de overheid allerlei maatregelen opgelegd. Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor het dagelijks leven en voor bedrijven. Werkgevers krijgen te maken met nieuwe situaties waaronder het veelvuldig thuiswerken van medewerkers en het stilvallen van de productie.

Wij geven advies aan werkgevers over de (juridische) situatie rondom het coronavirus: wat zijn de verplichtingen van werkgevers en wat zijn onze tips. U leest het in dit artikel.

Omnius geeft advies aan werkgevers

Heeft u specifieke vragen over de huidige situatie rondom het coronavirus? Neem dan direct contact op met Omnius. Bij Omnius kunt u rekenen op expertise op het gebied van het arbeidsrecht. We zoeken met u naar een oplossing die past bij het gewicht van de zaak en schakelen alleen een arbeidsrechtadvocaat in wanneer dit echt nodig is. Zo bespaart u tot wel 30% op uw juridische kosten. Zeven dagen per week kunt u uw hulpvraag voorleggen aan de intakebalie. Dit is kosteloos en vrijblijvend.

 

In dit artikel:

 1. Te nemen voorzorgsmaatregelen door werkgevers
 2. Thuiswerken
 3. Als een werknemer bang is voor besmetting
 4. Regelingen rondom vakantie en verlof
 5. Medewerkers tijdelijk een andere functie geven
 6. Overwerk verplichten
 7. Doorbetaling loon tijdens maatregelen vanwege coronavirus
 8. Corona en zieke medewerkers
 9. Medewerker blijft thuis vanwege kinderen

Advies aan werkgevers: de belangrijkste veranderingen

De maatregelen die zijn opgelegd zorgen ervoor dat veel maatschappelijk verkeer stilvalt. Bedrijven krijgen hierdoor te maken met dalende inkomsten of zelfs het stilvallen van de productie.

Normaal gesproken kunt u dan werktijdverkorting aanvragen. Vanwege de huidige situatie is de regeling Werktijdverkorting ingetrokken, daar kunt u nu geen beroep op doen als de omzet daalt. De nieuwe regeling is de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) (externe link).

Te nemen voorzorgsmaatregelen door werkgevers

In dit advies aan werkgevers over het coronavirus gaan we verder met het bespreken van het belang van het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden voor hun werknemers. Een werkgever dient zijn werknemers daarom te informeren over de te treffen hygiënemaatregelen vanwege het coronavirus. Zorg ervoor dat er voldoende desinfecterende zeep en papieren handdoekjes beschikbaar zijn. Informeer medewerkers waarom deze maatregelen belangrijk zijn. Deze maatregelen zijn:

 • regelmatig handen wassen;
 • gebruik papieren handdoekjes;
 • hoest in de elleboog; en
 • geef elkaar geen hand.

Thuiswerken

De regering heeft Nederlanders gevraagd om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Als medewerkers op kantoor werken, dan geldt de regel dat er voldoende voorzorgsmaatregelen genomen worden. Medewerkers mogen bijvoorbeeld niet te dicht bij elkaar zitten. En medewerkers werken alleen op kantoor of locatie als dit strikt noodzakelijk is.

De overheid heeft geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken: aan werkgevers is gevraagd om dit advies over te nemen. Wel moet het redelijkerwijs mogelijk zijn om thuis te werken, het is geen recht van de werknemer om thuis te werken. Als een werknemer gezondheidsklachten heeft, zoals hoesten, verkoudheid of koorts, dan verandert dit. Het is dan verstandig om vanuit huis te werken. Op deze manier blijft de werkomgeving voor de andere medewerkers veilig.

Als een werknemer bang is voor besmetting

Het komt voor dat een medewerker vanwege de uitbraak van het coronavirus niet op kantoor wil werken uit angst voor besmetting. Als er besmettingsgevaar is sluit de GGD de werklocatie. Ook is de werkgever verplicht om goede voorzorgsmaatregelen te nemen. Een werkgever mag dan van zijn werknemers verwachten dat zij komen werken.

Komt een medewerker niet op kantoor werken, zonder dat daarvoor een goede reden is, dan is dit werkweigering. Als de medewerker na een waarschuwing het werk blijft weigeren dan mag de werkgever het loon stopzetten. Een andere optie is dat de werknemer, na overleg met de werkgever, vakantiedagen opneemt of er wordt gekeken of thuiswerken mogelijk is.

Ontslag vanwege werkweigering is niet zomaar mogelijk tijdens deze situatie: het gaat om uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden. Een rechter gaat dan niet zomaar mee in het verhaal van de werkgever.

Regelingen rondom vakantie en verlof

Het volgende advies aan werkgevers over het coronavirus gaat over de situatie rondom vakantiedagen opnemen en verlof. Medewerkers kunnen verzoeken om het opnemen van verlof of het opnemen van vakantiedagen zodat zij niet hoeven te werken tijdens de uitbraak van het coronavirus. In sommige gevallen, als een werkgever te weinig personeel heeft, dan kan een werkgever besluiten om niet mee te werken aan een verzoek tot het opnemen van onbetaald verlof of vakantiedagen. Denk in deze tijd met de uitbraak van corona aan de werkgever van zorgpersoneel. In dat geval weegt het belang van de werkgever, voldoende personeel om de kwaliteit van zorg te waarborgen, waarschijnlijk zwaarder dan het belang van de werknemer die verlof wil opnemen.

Het ministerie van Buitenlandse zaken heeft alle Nederlanders afgeraden om naar het buitenland te gaan. Als een werkgever weet van een werknemer dat hij op vakantie wil gaan naar het buitenland, dan is het advies om de werknemer dit schriftelijk af te raden. Een werkgever mag van een werknemer verwachten dat deze het advies opvolgt, zeker gezien de huidige situatie rondom het coronavirus. Een werkgever kan aangeven dat wanneer de werknemer er toch voor kiest om naar het buitenland te gaan, de eventuele negatieve gevolgen daarvan voor zijn rekening komen. Er is dan bijvoorbeeld geen recht op loon wanneer de medewerker in quarantaine wordt geplaatst of niet tijd terug kan reizen vanwege maatregelen van de autoriteiten.

Als een medewerker een vakantie had staan dan kan deze door de werkgever worden ingetrokken, als er te weinig personeel is en als er een gewichtige reden voor is. Het intrekken van de vakantie mag pas na overleg met de medewerker en nadat blijkt dat er geen andere mogelijkheid is. Bijvoorbeeld het inzetten van ander personeel. Indien de werkgever de vakantie van een werknemer intrekt dient hij wel de kosten te vergoeden.

Als de werknemer zelf een geplande vakantie afzegt vanwege het coronavirus en weer aan het werk wil, doen hoeft de werkgever daar niet aan mee te werken. Als er voldoende werk is kan de werkgever natuurlijk wel instemmen met het verzoek van de medewerker.

Medewerkers tijdelijk een andere functie geven

Vanwege de maatregelen komt het voor dat sommige medewerkers amper of geen werk te doen hebben, terwijl andere medewerkers veel meer werk hebben dan normaal. Bijvoorbeeld medewerkers op de helpdesk. In dat geval mag u medewerkers die weinig werk te doen hebben verzoeken om tijdelijk ander werk uit te voeren.

Uitgangspunt hierbij is dat een medewerker aan dit verzoek gehoor moet geven, tenzij de medewerker terechte bewaren heeft. Een terecht bezwaar kan zijn dat het nieuwe werk veel meer gevaren heeft dan zijn huidige werk. Voordat een medewerker het andere werk gaat uitvoeren moet hij de eventueel verplicht gestelde cursussen hebben gevolgd.

Overwerk verplichten

Als er vanwege personeelstekorten te weinig handen zijn om het werk te doen, dan mag de werkgever in sommige omstandigheden zijn medewerkers verplichten om overwerk uit te voeren. Dit overwerk mag niet een onevenredig zware belasting zijn en als een werknemer goede redenen heeft waarom dit niet van hem kan worden verlangd, dan moet de werkgever dit in het oog houden.

Doorbetaling loon tijdens maatregelen vanwege coronavirus

Als een werknemer in quarantaine wordt geplaatst dan moet de werkgever het loon doorbetalen. Uitzondering is wanneer een werkgever de werknemer heeft afgeraden om af te reizen naar bepaalde gebieden en de werknemer is ziek geworden na deze reis.

Twijfelt u over het doorbetalen van loon? Wij raden u aan om contact op te nemen met onze helpdesk, zodat wij u van passend advies kunnen voorzien. Bel voor advies met 088 629 00 29.

Medewerker blijft thuis vanwege kinderen

Omdat de scholen gesloten zijn, komt het voor dat medewerkers thuis moeten blijven om bij hun kinderen te zijn. In beginsel is de regel dat de werknemer vakantiedagen moet opnemen als hij niet kan werken vanwege de zorg voor zijn kinderen. Een andere mogelijkheid is dat de medewerker vanuit huis werkt of onbetaald verlof opneemt.

Een werkgever mag van zijn werknemer verwachten dat deze zich flexibel opstelt. Als de medewerker geen vakantiedagen wil opnemen, dan mag de werkgever verwachten dat de medewerker de ‘verloren’ uren op een later tijdstip inhaalt, bijvoorbeeld in de avonduren. Tegelijkertijd mag de medewerker van zijn werkgever verwachten dat de werkgever zich flexibel opstelt ten aanzien van de uren waarop de werknemer werkt.

Corona en zieke medewerkers

Een ander advies aan werkgevers over het coronavirus gaat over het omgaan met zieke medewerkers.

Een werkgever mag geen lijst bijhouden van de werknemers die het coronavirus hebben of hebben gehad. Het verwerken van de gezondheidsgegevens van medewerkers is verboden, tenzij er een uitzondering is waarvoor een grondslag is. Er is een grondslag als er een bepaalde verplichting is, zoals de wettelijke verplichting om het loon door te betalen bij ziekte. Om hieraan te kunnen voldoen moet een werkgever weten of de medewerker ziek is. De werkgever mag dan enkel vastleggen dat de werknemer ziek is: meer informatie verwerken over de ziekte van de medewerker is voorbehouden aan de bedrijfsarts.

Een werkgever mag zijn medewerkers wel vragen of ze ziektesymptomen hebben, maar medewerkers zijn niet verplicht om deze gegevens te verstrekken. Bij twijfel kan de werkgever een werknemer naar huis sturen en aan hem vragen om contact op te nemen met de bedrijfsarts.

Als er een medewerker besmet is met het coronavirus dan mag een werkgever aan de collega’s vertellen dat er een medewerker besmet is. De werkgever mag niet aangeven om wie het gaat, de werknemer mag dat zelf wel doen of de werkgever het namens hem laten doen.

Vragen over het coronavirus aan een arbeidsrechtadvocaat

Bent u op zoek naar passend advies over het coronavirus? De arbeidsrechtadvocaten van Omnius behartigen uw belangen en helpen u bij zowel veelvoorkomende als complexe problemen. Ook bij vragen over de situatie rondom het coronavirus.

Omnius werkt volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp: wij bieden een kwalitatief product voor een zo laag mogelijke prijs. In sommige gevallen volstaat een digitale oplossing, in andere gevallen is advies van een jurist of advocaat gewenst.

U krijgt vooraf duidelijkheid over afspraken en tarieven. Bel onze intakebalie of stuur ons een bericht via WhatsApp. Zeven dagen per week kunt u uw hulpvraag voorleggen aan de intakebalie. Dit is kosteloos en vrijblijvend.

Omnius is het grootste netwerk in Nederland van zelfstandige en onafhankelijke advocatenkantoren. Ruim 50 kantoren vormen samen het Omnius Advocatennetwerk.

Bel nu voor advies:

Gratis intakegesprek

Voeg eventueel een of meerdere document(en) toe

verwijderen

Ik ga akkoord met het privacy statement en de werkwijze.Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden.
 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 166 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden

  8.0

Omnius helpt u verder

 • Stap 1: Bel, mail of app onze juristen van de intakebalie
 • Stap 2: Bespreek uw juridische oplossingen
 • Stap 3: Kies de beste oplossing voor uw situatie
Bel met de intakebalie
088 - 629 00 29
Stel uw vraag via WhatsApp
06 - 21 29 20 19

De intakebalie is 7 dagen per week bereikbaar.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
08:00-20:00 uur
08:00-20:00 uur
08:00-20:00 uur
08:00-20:00 uur
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Feestdagen
08:00-20:00 uur
12:00-16:00 uur
12:00-16:00 uur
Gesloten

Stel uw vraag

Voeg eventueel een of meerdere document(en) toe

verwijderen

Ik ga akkoord met het privacy statement en de werkwijze.Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de privacy verklaring en algemene voorwaarden.

Zo kan het dus ook

Waarom Omnius?

Rechtzoekenden verwachten transparantie, servicegerichtheid en duidelijkheid over tarieven. Omnius voldoet aan die behoeften en maakt de juridische dienstverlening voor een brede groep ondernemers en particulieren toegankelijk.

Om u te voorzien van het beste advies werkt Omnius volgens de formule van trapsgewijze juridische hulp. Eerst legt u de hulpvraag kosteloos en vrijblijvend voor aan de intakebalie. Dat kan zeven dagen per week. Samen zoeken we naar het beste antwoord op uw vraag. Soms volstaat een digitale oplossing. Een andere keer is het beter om een advocaat in te schakelen. Verwacht altijd duidelijkheid over afspraken en tarieven.

 • 7 dagen per week bereikbaar

  Ook ’s avonds en in het weekend
 • Omnius Keurmerk

  Uw garantie voor service en kwaliteit
 • Juridische hulp in elke situatie

  Van eerstelijns advies tot bijstand van een gespecialiseerde advocaat
 • Overal in Nederland

  Het grootste juridische netwerk van Nederland met 166 advocaten
 • Als beste beoordeeld

  Op basis van 1902 beoordelingen van door ons geholpen rechtzoekenden
  8.0

Over ons

Met onze vooruitstrevende diensten en digitale oplossingen willen we het verschil maken in de – soms nog ouderwetse – juridische branche. De Omnius-formule heeft ervoor gezorgd dat we zijn uitgegroeid tot het grootste en meest succesvolle advocatennetwerk van het land.

Met 166 advocaten en meer dan 57 aangesloten kantoren, is Omnius het grootste advocatennetwerk van Nederland. Om de kwaliteit te waarborgen en de rechtzoekende ervan te verzekeren dat we onze beloftes nakomen, hebben we het Omnius Keurmerk in het leven geroepen. Het hoofdkantoor is te vinden in Utrecht, waar zo’n 45 medewerkers hun best doen om u te voorzien van de beste juridische hulp.

Er zijn advocaten gevonden.

Klik hier voor de resultaten.