Medische fout

Bij letsel na een medische fout is het claimen van een vergoeding voor de opgelopen letselschade meestal een lang proces. In de eerste plaats moet namelijk worden vastgesteld of er inderdaad sprake is van een medische fout. Wij helpen u hierbij, doe direct de gratis check.

Wij zijn 7 dagen per week telefonisch bereikbaar of start direct onze online zaakbeoordeling. Omnius helpt u altijd verder!

R

Snelle gratis beoordeling van uw zaak

R

Uitsluitend gespecialiseerde Letselschadeadvocaten

R

Kwaliteit door ervaring en specialisme

Wat is een medische fout

Wanneer de behandeling niet zo uitpakt als u hoopte, gaat het niet automatisch om een medische fout die u de arts aan kunt rekenen. Wel kan er sprake zijn van een medische fout als de arts medisch onzorgvuldig heeft gehandeld. De arts kan u verkeerd informeren, een verkeerde diagnose stellen, u niet de goede medicijnen geven of echte fouten maken tijdens een operatie.

Bij een medische fout bestaat er de mogelijkheid dat u letselschade oploopt. Een medische fout kan gemaakt worden door onder andere een arts, tandarts, huisarts of fysiotherapeut die verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld. Als u de behandelaar aansprakelijk wilt stellen voor het letsel dat u opliep na een medische fout, moet u kunnen aantonen dat het ging om een verwijtbare fout. Een verwijtbare fout is niet hetzelfde als een complicatie.

Wat doen bij letsel na medische fout

Als u letsel heeft opgelopen, waarbij er mogelijk sprake is van een medische fout, dan moet er eerst worden onderzocht wat er gebeurd is. De arts kan niet garanderen dat een behandeling verloopt zoals gepland. Wel heeft de arts een inspanningsplicht en dat betekent onder andere dat hij zorgvuldig moet handelen en zijn kennis op peil moet houden. Zo moet de arts bijvoorbeeld kunnen aantonen dat hij volgens de protocollen heeft gehandeld.

Bij letsel na een medische fout is het belangrijk dat u een volledige kopie van uw medisch dossier ontvangt, waarin staat waarom u behandeld werd en wat er gebeurd is. Er kan hiermee ook worden onderzocht of de behandeling juist was bij uw klachten en of u voldoende geïnformeerd bent over de behandeling, risico’s en eventuele alternatieve mogelijkheden.

Gesprek met zorgverlener

Als een behandeling niet is verlopen zoals u verwacht had of als u vermoedt dat de zorgverlener een fout heeft gemaakt, dan raden wij u aan om eerst in gesprek te gaan met de zorgverlener! Hierin kunt u aangeven wat er volgens u fout is gegaan en de zorgverlener kan aangeven hoe hij over de situatie denkt. Verloopt dit gesprek niet zoals u wilt, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris moet binnen zes weken nadat een klacht schriftelijk is ingediend, inhoudelijk ingaan op uw klacht!

Gratis intake

Wij nemen contact met u op.


  Soorten letselschade bij een medische fout

  Wat u na een medische fout moet doen

  Als u slachtoffer bent geweest van een medische fout, dan raden wij u aan om de volgende dingen te doen:

  • Neem contact op met de betreffende zorgverlener of instelling en vraag om uitleg over wat er precies is gebeurd;
  • Verzamel bewijs: verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal, zoals getuigenverklaringen, foto’s en video’s van de situatie;
  • Schakel een onafhankelijk medisch expert in om te beoordelen of er sprake is van een medische fout en wat de gevolgen hiervan zijn;
  • Meld de medische fout bij de betreffende toezichthoudende instantie, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;
  • Houd alle gemaakte kosten en afspraken bij en bewaar alle medische documenten en correspondentie.

  Diagnosefout

  Een diagnosefout is een medische fout waarbij een arts een verkeerde diagnose stelt of een diagnose mist, waardoor de behandeling niet adequaat is en de patiënt letsel kan oplopen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot verkeerde medicatie, een verkeerde behandeling of een verkeerde operatie. De patiënt kan hierdoor onnodig lijden, en het kan leiden tot blijvend letsel of zelfs overlijden.

  Het is daarom van groot belang dat artsen zorgvuldig te werk gaan bij het stellen van een diagnose en dat deze tijdig en correct wordt gesteld. Wanneer er sprake is van een diagnosefout en u hierdoor letsel heeft opgelopen, is het belangrijk om de arts hiervoor aansprakelijk te stellen. Doe de gratis check en kijk waar u staat.

  Behandelingsfout

  Een behandelingsfout kan bijvoorbeeld gebeuren door een verkeerde behandeling, onjuiste dosering van medicijnen, of het verkeerd uitvoeren van een operatie. Het gevolg van een behandelingsfout kan variëren van tijdelijke ongemakken tot ernstige en soms zelfs blijvende letselschade, zoals een verkeerd geamputeerde ledemaat of beschadiging van organen.

  Er een aantal stappen die u kunt nemen wanneer er sprake is van een medische fout. Ten eerste is het belangrijk om medische hulp te zoeken voor eventuele gevolgen van de fout. Daarnaast is het verstandig om een second opinion te vragen en het medisch dossier op te vragen. Vervolgens kunt u contact opnemen met een letselschadeadvocaat om te bepalen wie er aansprakelijk is en wat uw rechten zijn.

  In sommige gevallen kan de arts of het ziekenhuis aansprakelijk zijn voor de schade die u heeft geleden.

  Verkeerde medicatie

  Het krijgen van verkeerde medicatie is een veelvoorkomende medische fout. Hierbij krijgt een patiënt de verkeerde medicijnen, de verkeerde dosis of op het verkeerde tijdstip. Dit kan leiden tot ernstige lichamelijke en psychische schade, zoals allergische reacties, vergiftiging, orgaan falen of zelfs overlijden. Het is belangrijk om bij het vermoeden van een medicatiefout zo snel mogelijk contact op te nemen met de behandelend arts en het ziekenhuis.

  Onjuiste nazorg

  Onjuiste nazorg na een medische ingreep kan leiden tot verschillende soorten letsel, zoals infecties, bloedingen, vertraagde genezing en onnodige pijn. Als u na een medische ingreep onjuiste nazorg heeft gekregen, is het belangrijk om dit zo snel mogelijk te melden bij de behandeld arts. Afhankelijk van de ernst van het letsel, kunt u ook overwegen om juridische stappen te ondernemen.

  In sommige gevallen kan het mogelijk zijn om iemand anders aansprakelijk te stellen voor de geleden letselschade. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er sprake is van een grove medische fout of als er onvoldoende zorg is verleend.

  Zorgverlener of ziekenhuis aansprakelijk stellen

  Als u zeker weet dat u letsel heeft opgelopen vanwege een medische fout, dan kunt u om een schadevergoeding vragen bij de behandelaar of de zorgorganisatie. Hierbij moet er vastgesteld worden dat sprake is van een medische fout. Het is aan u om te bewijzen dat het inderdaad gaat om een medische fout en niet om bijvoorbeeld een complicatie. Ook moet u de arts of de instelling aansprakelijk stellen.

  Het aantonen van een medische fout is meestal niet gemakkelijk. Dit is een complexe situatie en vaak duurt het proces lang. Wij raden u daarom aan om een letselschadeadvocaat in te schakelen die ervaring heeft met medische fouten. Deze advocaat weet hoe dit proces werkt en kan u tijdens het gehele proces bijstaan. Als de arts inderdaad aansprakelijk is voor de medische fout dan vallen de kosten van de advocaat onder de schadeclaim!

  Verjaringstermijn

  Vanaf het moment dat u bekend bent geworden met de schade na de medische fout, heeft u vijf jaar de tijd om de schade te claimen. U kunt deze periode verlengen door een aangetekende brief te versturen naar de betrokken partij of partijen.

  $
  $

  Beoordeel zelf uw zaak

  Binnen 5 minuten duidelijkheid of u recht heeft op een schadevergoeding!

  Neem vrijblijvend contact op

  Na het invullen van het contactformulier nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om uw zaak te bespreken. Ons team van ervaren letselschade experts zal u graag bijstaan en adviseren over uw mogelijkheden en rechten.

  Wist u dat u ook gratis uw zaak kunt laten beoordelen via onze online tool? Hiermee kunt u snel en gemakkelijk een eerste indruk krijgen van uw situatie en de haalbaarheid van uw zaak. Aarzel niet om hier gebruik van te maken.

  Wij begrijpen dat een ongeval en de daaropvolgende letselschade een emotioneel en stressvolle tijd kan zijn. Daarom staan wij u bij met persoonlijke en deskundige ondersteuning gedurende het hele proces.

  Wij streven ernaar om uw zaak op een professionele en efficiënte manier af te handelen, zodat u zich kunt richten op uw herstel.

  Gratis intake

  Wij nemen contact met u op.